Archaeopteryx 'avsatt'

(Oversatt fra 'Zombie Science' kap 4, av J. Wells)

Bilde 1. Archaeopteryx-fossil


To år etter at Darwins 1. publisering av 'The Origins of Species' ble en fugl oppdaget i Tyskland som hadde tenner, en lang øgle-lignende hale og klør på vingene. Oppdageren kalte den Archaeopteryx ('gammel vinge'). Siden Archaeopteryx hadde trekk fra krypdyr så vel som fra fugler, betraktet noen folk den som manglende ledd mellom to grupper og en bekreftelse på Darwins teori. I 1998 skrev antropolog Pat Shipman at Archaeopteryx er "et ikon, en hellig relikvie fra fortiden som har blitt et kraftig symbol på selve den evolusjonære prosessen. Den er den første fuglen." (55)


Men det er for mange strukturelle ulikheter mellom Archaeopteryx og moderne fugler for den de skal være etterkommere etter den. I 1985 skrev paleontolog Larry Martin: "Archaeopteryx er ikke stamfar til noen gruppe av moderne fugler." I stedet er den "det tidligst kjente medlemmet av en totalt utdødd gruppe av fugler." (56) Om dyr utviklet seg i et forgrenet tre-mønster, som Darwin trodde, så var Archaeopteryx i enden av en lang grein. Men om ikke Archaeopteryx var stamfar til moderne fugler, hva skal så være det {i følge evolusjonsteorien.} Dette spørsmål har ført til en opphetet debatt blant evolusjonsbiologer. Noen (mest kjent Berkeleys Kevin Padian) tror at fugler utviklet seg fra dinosaurer, mens andre (mest kjent Nord-Karolinas Alan Feduccia) tror at de utviklet seg fra en meget ulik gruppe av utdødde reptiler. I følge"dino-fugl' gruppa, utviklet flyving seg fra bakken og opp i lufta: Fjær utviklet seg på små dinosaurer, som så løp, hoppet, svevde og endelig fløy. I følge den andre gruppa, er ideen at theropod dinosaurer (med lange bakbein og korte frambein) utviklet seg til fugler, er mot sunn fornuft, og det er mer sannsynlig at flyvning utviklet seg fra trærne og nedover. Fortidige krypdyr hoppet først fra trærne, så svevde de, så utviklet de fjær og fløy.
Dino-fugl talsmenn baserer sitt syn på kladogram av ulike skjelett trekk delt av dinosaurer og moderne fugler. Men i kladogram er det ikke forfedre, så ideen at fugler utviklet seg fra dinosaurer er bare en hypotese. Ikke desto mindre har dino-fugl fløyen utnevnt seg selv til akademisk konsensus-vinnere. Så langt dem gjelder, er debatten over, og vitenskapen sier at fugler er dinosaurer.


Da et fossil av en dinosaur dekket med små fibre ble oppdaget i Kina i 1996, ble fibrene kalt proto-fjær og dyret ble kalt en 'dinosaur med fjær' (57,58) Mange flere slike fossiler er funnet siden da og vitenskapelig konsensus erklærer dem alle som bevis for at fugler utviklet seg fra dinosaurer. Men kritikere er ikke enige. I følge Feduccia og hans kolleger, er ikke fossil-fibrene fjær-liknende i det hele, men består av kollagen (et hud-protein). (59) I motsetning til blekt, populært ontologisk tro," Feduccia skrev i 2012, "Det er ikke noe bevis for proto-fjær fra noe kinesisk fossil." (60) Fossiler er funnet av utdødde landdyr med virkelige fjær, men i følge Feduccia var de alle sekundære flyve-udyktige fugler, (som struts og kiwi, formodentlig stammet fra fugler som en gang fløy) ikke fjærkledde dinosaurer.


I 2016 ble en del av en hale med virkelige fjær funnet fossilt i et stykke rav. (61) Selv om bare to virvler var tydelige, argumenterte fossilets oppdagere for at det opprinnelig måtte ha vært lengre. Dino-fugl fløyen erklærte at de to virvlene var del av en dinosaur hale, men kritikere påpekte at også Archaeopteryx hadde hale, og at det nylig oppdagede fossilet kunne ha kommet fra en utdødd fugl. (62) Slik fortsetter kontroversen.

Bilde 2. Forløper for fugl? (Sinosauropteryx prima-rekonstruksjon)


Hva fører dette til for Archaeopteryx? I 2009 ble en fossil fugl oppdaget i Kina som tydeligvis var eldre enn Archaeopteryx , (63) så Archaeopteryx var ikke en gang den eldste fuglen, mye mindre stamfar til moderne fugler. I mellomtiden må begge fløyer av fugl-dino kontroversen finne opp 'fantom-linjer' for å forbinde fossilene med hverandre. Ingen side har funnet stamfaren til moderne fugler. Men en ting er sikker: det er ikke Archaeopteryx.

Ikke desto mindre, 2014 utgaven av Raven og Johnsons 'Biology' kaller enda Archaeopteryx 'den første fuglen' og Prothero's lærebok fra 2013 'Bringing Fossils to Life' kaller enda Archaeopteryx for et manglende ledd mellom krypdyr og fugler." (65) Tydeligvis er dette ikonet, i likhet med flere andre, bare for godt til å gi opp på.

Fotnoter:


55. Pat Shipman, Taking Wing (New York: Simon and Schuster, 1998), 14
57. Qiang Ji og Shu'an Ji, "On the discovery of the earliest fossil bird in China (Sinosauropteryx gen, nov.) and the origin of birds," Oversatt Will Downs, Chinese Geology 233 (1996): 30-33. http://paleoglot.org/files/Ji%26Ji_96.pdf
58. "Scientists: Fossil is of feathered dinosaur," Los Angeles Times (Okt. 18, 1996). http://articles.latimes.com/1996-10-18/news/mn-55101_1_feathered-dinosaur
59. Theagarten Lingham-Soliar, Alan Feduccia og Xialon Wang, "A nes Chinese specimen indicates that 'protofeathers in the Early Cretaceous theropod dinosaur Sinosauropteryx are degrading collagen fibres," Proceedings of the Royal Society of London B 274 (2007): 1823-1829. doi: 10.1098/rspb.2007.0352.PMID:17521978
60. Alan Feduccia , Riddle of the Feathered Dragons (New Haven, CT: Yale University Press, 2012), 127
61. Lida Xing, Ryan C. McKellar, Xing Xu, Gang Li, m.fl., "A feathered dinosaur tail with primitive plumage trapped in Mid-Creaceous amber," Current Biology 26 (2016): 1-9. doi: 10.1016/j.cub.2016.10.008.PMID:27939315
62. "Feathers on a bird or dinosaur tail? The media are certain; the scientific evidence less so," Evolution News& www.evolutionnews.org/2016/12/feathers_on_a_b103354.html
63. Dongyu Hu, Lianha Hou m.fl. "A pre-Archaeopteryx troodontid from China with long feathers on the metatarsus," Nature 461 (2009): 640-643. doi:10.1038/nature08322.PMID:19794491
64. Mason, Losos and Singer, Raven Biology, 424
65. Prothero, Bringing Fossils to Life, 88

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund