Zombie Science: J. Wells on konvergens vs. felles avstamning
David Klinghoffer; 28 June, 2017
Oversatt herfra.


Bilde 1. Pungdyr


Video om australske pungdyr -her.


Dette overrasket meg (Klinghoffer) i en nyhetsartikkel i Science Daily -her : "Konvergent evolusjon er en av de grunnleggende spådommene i evolusjonsteorien." Å, virkelig?
De rapporterer, "James Cook University forskere har funnet bevis på at selv fjernt relaterte australske fiskearter har utviklet seg til å se ut og handle som hverandre, noe som bekrefter et sentral læresetning for evolusjonsteorien."

Så, evolusjonister sier konvergens bekrefter evolusjon? Tvert imot, som biolog Jonathan Wells observerer i en ny videosamtale, er konvergens et stort problem for darwinistisk teori.
Darwin trodde at "den eneste kjente årsaken til likhet er avstamning", slik at likhet som ikke stammer fra avstamning - dvs. konvergens - er akkurat hva evolusjonsteorien ikke burde forvente.


Eller det skulle man tro. Men Dr. Wells, forfatteren av 'Zombie Science More Icons of Evolution' -her, påpeker at evolusjonen har en måte å vise seg å forutsi ... vel, hva som er funnet.
"I virkeligheten," sier han, "likhet er bevis for felles avstamning, bortsett fra når det ikke er det."

Bilde 2. Det stemmer -bortsett fra når det ikke gjør det


Darwinismen er litt av en teori. Alt og ingentong bekrefter den. Men sier Wells, "En teori som forklarer alt, forklarer egentlig ingenting."

Tager: Konvergens; Evolusjonsteorien; Zombie Science