Homologi
Fra 'The Scientific Approach to Evolution', Rob Stadler

Lav-tillits bevis for evolusjon

Hvordan de forholder seg til: "Er likheter mellom livsformer resultat av makro-evolusjon?"

1. Kan ikke gjentas

Prosessen som produserte eksisterende livsformer kan ikke gjentas.

2. Indirekte målt, ekstrapolert eller unøyaktige resultater.

Morfologiske likheter mellom livsformer kan bli direkte målt, men det besvarer ikke vårt spørsmål.  Observare eks. på artsdannelse er mikroevolusjon, som ikke besvarer spørsmålet. For å addressere spørsmålet med direkte målinger, ville vi trenge å observere prosessene som dannet livsformene.

3. Retrospektive, observasjonsstudier

Varigheten av en prospektiv intervensjonsstudie er avskrekkende (millioner av år?) Direkte observerte eks. på artsdannelse er mikroevolusjon - de adresserer ikke spørsmålet. Det eneste andre alternativ er å observere homologi i fossilregisteret, som er en retrospektiv observasjonsstudie.

4. Klare muligheter for bias

Når homologi benyttes som bevis for makroevolusjon, nevnes bare eks. på likheter mellom livsformer. Forskjeller ignoreres gjerne. Bare å velge bevis som støtter en teori, er en sterk type av bias.

5. Mange forutsetninger kreves.

For å støtte makroevolusjon over design fra en skaper, måtte en anta at en skaper ikke ville gjenbruke planer mellom ulike livsformer.

6. Overdreven tillit eller rekkevidde for resultatene.

Forsøk på å hevde at homologi støtter makroevolusjon fremfor andre prosesser for å danne nye livsformer, er overdrevne.

Dårlig Design

Lav-tillits bevis for evolusjon

Hvordan de forholder seg til: "Er eks. på tilsynelatende dårlig design resultat av makro-evolusjon?"

 

1. Kan ikke gjentas

Prosessen som produserte eksisterende livsformer med 'dårlig design' kan ikke gjentas.

2. Indirekte målt, ekstrapolert eller unøyaktige resultater.

For å adressere spørsmålet direkte, ville vi behøve Å observere prosessen som produserte eksisterende livsformer med 'dårlig design'. Om vi kunne det, ville vi ha mer direkte bevis på makroevolusjon.

3. Retrospektive, observasjonsstudier

En prospektiv, intervensjons-studie kan forestilles: Å følge mange tusener av generasjoner på organismer, forsøke å vise at makroevolusjon inntreffer og resulterer i 'dårlig design'. Dessverre vil varigheten av studien (millioner av år?) virke forhindrende. Så vi står i hovedsak igjen med retrospektiv, observasjons-studie. (Unntak: Lenski)

4. Klare muligheter for bias

Å definere hva som er 'dårlig design' er en subjektiv fastsettelse, åpen for bias.

5. Mange forutsetninger kreves.

To fundamentale forutsetninger kreves: 1. Vi vet hva som er og hva som ikke er 'dårlig design'. Uten å ha skapt eller validerte et bedre design, og 2. At et skapt trekk ikke er avtatt i funksjon (devoluert), for derved å ha bli 'dårlig design'.

6. Overdreven tillit eller rekkevidde for resultatene.

Å sitere eks. på 'dårlig design', uten å fremlegge underliggende forutsetninger, gir overdrevne forsøk.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund