Evolusjonær biolog rygger unna datasimuleringer
David Klinghoffer; 15. juni 2017
Oversatt herfra.

Bilde 1. Simulering Kambrium


PZ Myers er en ateist-aktivist og evolusjonær biolog, hvis blogg handler mer om å fremme hans venstreorienterte politikk enn det handler om evolusjon. Men dette fanget mine øyne. Ved å forkaste meg (David Klinghoffer) i et kort innlegg her, anbefaler jeg et podcast-intervju med Institutt for Evolusjonær Informatikk medforfatter Winston Ewert, professor Myers rygger megetsigende vekk fra ideen om datasimuleringer av evolusjon, her, i hvert fall hva den kambriske eksplosjonen angår.
Han liker ikke vår bruk av begrepet "forfalskning", eller at jeg kaller det geologisk plutselige kambriske arrangementet en "begivenhet". Men dette er mindre poeng. Dette finner jeg veldig interessant. Dr. Myers skriver:

"Jeg tar også avstand fra kreasjonistenes konstante fokus på "datamodeller" . Datamodeller er nyttige verktøy for å vurdere noen ideer, men de er ingen erstatning for ekte data ... spesielt når hendelsene du forfølger ikke er enkle, og har en million forskjellige, like gyldige måter å produsere et resultat på. Igjen med binær tenkning: Kambrium evolusjon vil ikke bli beskrevet med et 'ja' eller et 'nei'.
Jeg skal også kontakte ugagnskråkene om deres forutsetninger. Kambrium var ikke en "hendelse". Det var en lang, flere millioner års serie hendelser, og den ble drevet av flere fenomener. Det var den pre-kambrisk bioturbasjon -revolusjon, hvor utviklingen av ormer med hydrauliske skjelett drev massiv omsetning av næringsstoffer i sedimenter; Det var den gradvise økningen i atmosfærisk oksygen, noe som muliggjorde mer energiske organismer; Det var en lang historie med evolusjon av dyrefamilier før Kambrium, som satte scenen med bredde og dybde av mangfold. Hvordan "simulerer du" alt dette på en datamaskin? Og hvorfor bry seg, når en vet, at kreasjonister som Klinghoffer bare vil avvise et resultat som viser en økning i kompleksitet uten infusjon av biologisk informasjon (hva nå det betyr) som juks?

Viktigst av alt, ingen med noen følelse eller kompetanse ville utføre en slik simulering for å forfalske kreasjonismen, en innsats uten belønning, siden de bare vil flytte målene som de alltid har."


Nå, var Dr. Ewerts poeng at datautviklingssimuleringer, som regel, mislykkes. Jeg ville forvente dette. Hvis de lykkes, ville det være et problem for alternativer til ikke-styrt evolusjon.
Ewert gjentok ganske enkelt konklusjonen som han og medforfattere Robert Marks og William Dembski nådde, etter grundig etterforskning, i sin bok her. Som Marks setter det , "Det finnes ingen modell som forteller om ikke-styrt darwinistisk evolusjon. Punktum. Med "modell" menes definitive simuleringer eller grunnleggende matematikk som kreves av en eksakt vitenskap. "Marks, Dembski og Ewert reagerte på utfordringen av en fremtredende matematiker Gregory Chaitin i sin bok, Proving Darwin: Making Biology Mathematical.

Bilde 2. Prinsippskisse av teori-simulering


Dr. Chaitin skrev:
"Matematikkens ære krever at vi skal komme opp med en matematisk evolusjonsteori og enten bevise at Darwin hadde feil eller rett!"
Å gi noe matematisk rigiditet til evolusjonsteori er ikke 'fokus' for 'kreasjonister', som Myers mener. Gregory Chaitin er ikke en 'kreasjonist' eller en fortaler for teorien om intelligent design. Men han er en ærlig og imøtekommende samtalepartner. I en kommentar om Marks-Dembski-Ewert-boken sa han at det var "Et ærlig forsøk på å diskutere det få folk ser ut til å innse, er et viktig problem." Vel, vel.
Andre føler på samme måte. Her er et par ytterligere kommentarer samlet av utgiveren. Bijan Nemati fra Jet Propulsion Laboratory:
"Med gjennomtrengende glans, og med en mesterlig utøvelse av pedagogikk og viten, tar forfatterne opp Chaitins utfordring, at Darwins teori skal være underlagt en matematisk vurdering og enten passere eller feile. Etter å ha overlevd over syv tiår med utvikling i algoritmer og informasjonsteori, gjør de et overbevisende sak av at den mislykkes."


Professor Donald Wunsch, som leder Applied Computational Intelligence Lab ved Missouri University of Science & Technology:
"Introduksjon til evolusjonær informatikk er en klar, underholdende, slagferdig diskusjon om viktige temaer i evolusjonær beregning, knyttet til informasjonsteori. Det er imidlertid langt mer enn det. Det er en vurdering av hvordan ting kan ha kommet til å bli slik de er, ved å anvende en passende vitenskapelig skepsis til hypotesen om at tilfeldige prosesser kan forklare mange observerte fenomener."


At - om "tilfeldige prosesser kan forklare mange observerte fenomener" i livet - er nøyaktig spørsmålet å vurdere. En annen ateistisk evolusjonær biolog, Richard Dawkins, pleide å tro at simuleringer holdt fram et stort potensiale om å løse problemet. (Se for eksempel Jonathan Witts innlegg, "Richard Dawkins’s Weasel Program Is Bad in Ways You Never Dreamed." her) Dette er ikke et problem som 'kreasjonister' fant opp.


Og nå, akkurat som et stort arbeid med ID-forskning kommer, i forkant med å tenke på emnet, klager PZ Myers om hvordan simuleringer er håpløse uansett: "Hvordan simulerer du alt det på en datamaskin? Og hvorfor bry deg, fordi du vet kreasjonister som Klinghoffer rett og slett vil avvise et resultat som viser en økning i kompleksitet ... "

Bilde 3. Mange nye dyr under Kambrium


Det er akkurat hva Robert Marks skrev her om dagen. Han svarte på ti vanlige innvendinger mot bevisene i 'Introduction to Evolutionary Informatics'. Denne er Myers' i et nøtteskall:
2. Men Darwinistisk evolusjon er så komplisert, den kan ikke modelleres!


Hvis denne innvendingen er sann, har vi nådd den samme konklusjonen via forskjellige veier: Det eksisterer ingen modell som forteller om ikke-styrt darwinistisk evolusjon.
Hvilket betyr at darwinismen ikke klarer å levere på forventningen om hva Marks kaller 'eksakt (hard) vitenskap'.


Myers sier at simuleringer ikke kan fungere, og selv om de kunne, "ingen med noe fornuft eller kompetanse" ville "bry seg" om å gå gjennom øvelsen av frykt for å bli vist døren av ... hvem? Meg? (Klinghoffer) Hva?? Beklager, det er bare en patetisk unnskyldning, blant de tammeste fra evolusjonære advokater som jeg (Klinghoffer) har hørt på en stund, noe som sier noe.

For øvrig, for mer om Kambrium-eksplosjonen fra biologisk informasjon og utfordringen for å gjøre evolusjonen matematisk streng, se vår korte video, 'The Information Enigma', som fremhever Doug Axes og Stephen Meyers arbeid . Klikk her for å se videoen.

Tager: Computer simuleringer; evolusjon; Intelligent Design (ID); Introduction to Evolutionary Informatics

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, untatt det 1., og er satt inn av undertegnede)