Ny studie om utviklingen av Fotosyntese - En "meget avansert evne"
Cornelius Hunter; 6 april 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/new-study-on-the-evolution-of-photosynthesis-a-very-advanced-capability/ )


Bilde 1. Cyanobakterier, ved Joydeep (Eget verk) [ CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons.


Hvordan nøyaktig er evolusjon et faktum, når vitenskapelig tidsskrift nummer to i verden uttrykker seg slik: "Hvordan og når Cyanobakterier utviklet evnen til å produsere oksygen gjennom fotosyntese er dårlig forstått"?
Eller som evolusjonist Robert Blankenship innrømte -her, "Hele spørsmålet om opprinnelsen av cyanobakterier har lenge vært et mysterium fordi de liksom bare dukket opp, ut av livets tre med denne svært avansert evne til å utføre fotosyntese til oksygen, uten noen tilsynelatende forfedre."
Hvis cyanobakterier som utfører fotosyntese "bare dukket opp" med denne "meget avansert evne" og "uten noen tilsynelatende forfedre", og hvis 'hvordan og når de utviklet fotosyntese' "er dårlig forstått," så hvordan har det seg bare at evolusjonister er så sikre på at evolusjon er et faktum? Hva er det vi går glipp av her?


Det er ikke som om fotosyntesen er en perifer evne eller en mindre hendelse i livets "evolusjonære historie". Som den ledende vitenskapelige forfatter Charles Q. Choi sier det , "En av de mest avgjørende øyeblikk i jordas historie var utviklingen av fotosyntetisk liv som overøste luften med oksygen som nesten alt komplekst liv på planeten nå er avhengig av."


Det er heller ikke som om fotosyntesen er en enkel evne, uten behov for forklaring på hvordan den muligens kan ha oppstått av tilfeldige mutasjoner. Alle som har studert fotosyntese, selv overfladisk, vet at den er utrolig kompleks. Og for de som har studert den i detalj, blir det bare verre. De molekylære maskiner og deres utsøkte, finstemte, funksjoner er virkelig forbløffende. De 'popper ikke bare fram' fullt fungerende.


Selv evolusjonister, som alltid prøver å forklare hvor enkelt det ville være for biologiens verk å oppstå ved tilfeldigheter, innrømmer kompleksiteten til fotosyntesen. Som Blankenship utttrykker det, er fotosyntese en "svært avansert funksjonalitet." Tilsvarende var Woodward Fischer enige om at utviklingen av fotosyntese ville være "svært utfordrende":
"Det tok en betydelig utfoldelse av evolusjonær tid før fotosyntese utviklet oksygen, kanskje fordi, som vi vet, at det var en meget utfordrende biokjemi å utvikle."


Det er heller ikke som om bevisene vi har, tyder på noen form for en rett-fram evolusjonær utvikling av fotosyntesen.
Hvis evolusjon er tilfelle, så vi må fyre opp friske runder med evolusjonens falske nyheter, inkludert utrolig og massiv horisontal eller lateral, genoverføring og fusjon. Samle opp de vanlige mistenkte -her:
"De fylogenetiske relasjoner til disse prokaryoter tyder på at utviklingen av aerob respirasjon sannsynligvis skjedde flere ganger. Dette, sammen med bevis på at det moderne fotosyntetiske systemet tilsynelatende oppsto gjennom sideveis genoverføring og sammensmelting av to fotosyntetiske systemer."
Dette er absurd. Konvergens, horisontal genoverføring, og fusjoner er alle tillagede mekanismer for å løse problemet at vitenskapelige bevis motsier evolusjonsteorien.

Bilde 2. Oppbygning av cyanobakterie


Men det blir verre.
Ikke bare er evolusjonister tvunget til å trekke fra sin hær av merkelige forklaringsmekanismer, men de sitter igjen med det velkjente "missing link". Problemet er, hvor kom fotosyntesen fra? Den kunne ikke ha kommet fra en påstått felles stamfar via nedarving, og det "bare dukket opp" med denne "meget avanserte funksjonalitet." Så evolusjonister må innføre sin horisontale genoverførings-historie.


Men fra hvor?
Fra hvor kom det utrolig batteriet av gener - som bare kom til å slå seg sammen og lage tidenes utrolig evne til fotosyntese? Beleilig for evolusjonister - og her er en av fordelene ved å være en evolusjonist - de kan aldri vite. Som Flew's gartner, er evolusjonister sikre på at en "missing link" organisme på en eller annen måte hadde fotosyntese oppe og gå, eller bare tilfeldigvis hadde de avgjørende gener liggende rundt, men vi vil sannsynligvis aldri observere denne organismen fordi den for lenge siden er utdødd.

Tabell 1. Cyanobakteriens deler

Hvor praktisk. En mystisk organisme utførte det. Vi vil aldri vite nøyaktig hvordan fotosyntese utviklet seg fordi organismen der det skjedde har lenge vært utdødd, for milliarder av år siden. Siden da, har den heldigvis levert teknologien omkring for andre organismer å ha, slik som cyanobakterier. Choi og Fischer forklarer -her:
"Det faktum at Oxyphotobacteria besitter den komplekse anordning for fotosyntese, mens deres nærmeste slektninger ikke antyder at Oxyphotobacteria kan ha importert genene for fotosyntese fra en annen organisme ved hjelp av en prosess kjent som sideveis genoverføring. Det er fortsatt et mysterium hva kilden til disse genene var "og fordi det skjedde for lenge siden, er det ganske sannsynlig at gruppen faktisk kan ha dødd ut," sier Fischer.

Fotosyntesen er avgjørende for liv og utrolig kompleks, evolusjonister har ikke en anelse hvordan den kunne ha utviklet seg, den passer ikke den evolusjonære felles avstamnings modell og "bare dukket opp" uten et hint om hvor den kom fra, så er evolusjonister tvunget til å finne på en lang rekke 'det bare ble slik historier' for å prøve å forklare det, kan deres historie ikke falsifiseres fordi opprinnelsen til fotosyntesen for lengst har forsvunnet, og på toppen av alt dette, insisterer evolusjonister at deres teori er et faktum, hinsides all rimelig tvil.
Dette er som noe ut av en Monty Python sketsj. Evolusjonsteorien taper hvert slag, ​​men klarer å vinne krigen, fordi, tross alt, så 'har den rett'.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)