Bokanbefaling: Darwins House of Cards (Tom Bethell)

Avvik i forhold til evol. Teorien:

Forklaring/Påstand:

1.Nye tilpasninger vil ikke selekteres for, inntil de fremviser relativ fordel i starten (R. Lewontin -neo-darwinist)

Naturlig seleksjon kan ikke forklare opprinnelsen til flyvning, eller noen ny funksjon, om det ikke gir noen fordel som det kan selekteres ut fra.

2.Livet har oppstått fra (minst) tre ulike celletyper (R. Woese- neo-darwinist).

Arkea, bakterier og eukaryote-organismer

3.Den genetiske koden er ikke universell (Biokjemikser J. Craig Venture som sekvensierte menneskelig genom)

Bakterien Mycoplasma har en ikke-universell kode. Han betvilte også en felles stamfar til alt liv på jorda.

4. “Livets historien kan ikke representeres skikkelig i form av et tre.” W. Ford Doolittle (1)

Dataene representerer mer en 'kratt'-form.

 

5. “Er noe nytt trekk ved en organisme vist å ha blitt dannet ut fra naturlig seleksjon?”

Antibiotika-resistens i bakterierer:
Men de fleste mutasjoner fører til tap av funksjoner som bakterien hadde på forhånd.

6.I de aller fleste tilfeller har ikke naturlig seleksjon dannet noe nytt, men heller mer av visse typer av individer.

Evolusjon innebærer å produsere noe nytt, ikke mer av det som allerede er.

7.Er variasjon begrenset eller uendelig? De fleste biologer, og alle neo-darwinister, har betraktet en uavgrenset avgang fra den originale typen, uten så mye som å spørre hvorvidt det har blitt demonstrert eksperimentelt.

Dermed kan en sitere filosofiske argument, men evolusjonens ‘rykende pistol’ mangler ennå.

8. “Homologi av fenotyper impliserer ikke likhet av genotype” Sir Gavin de Beer.

“Vi vet bortimot ingenting om geno-type endringer som inntreffer arts-dannelser.” (R.C. Lewontin; 1974)

9. “Hvilke mekanismer kan resultere i samme mønstre, til tross for at de ikke er kontrollert av de samme genene?” Gavin de Beer.

Sir Gavin de Beer spurte om det i 1938, og i 1971, og det er enda ikke besvart. (2)

10. Konvergent evolusjon underminerer forutsetningen at likhet i trekk skyldes felles avstamning.

“Arter som lever i lignende omgivelser, vil oppleve lignende press fra sine omgivelser” (Jerry Coine)

Men noe totalt usannsynlig, blir ikke sannere, om det må ha inntruffet veldig mange ganger.

Referanser:

1. W.Ford Doolittle, "Phylogenetic Classification and The Universal Tree," Science 284, no. 5423 (1999): 2124-2128.

2. Gavin DeBeer, Homology, an unsolved Puzzle (Oxford University Press, 1971), s.16

Samlet av Asbjørn E. Lund