Hvordan virus kan infisere bakterier

Kommentar til saken omtalt på: http://www.evolutionnews.org/2017/01/listen_bohlin_h103433.html

En artikkel i Biologos, forutsetter at et virus må finne et sted på bakterien og binde seg til protein i denne. De tok E-coli bakterier og ordnet slik at virus-populasjon ikke døde, og det ble satt opp i laboratorie-med store forekomster av bakterier og virus. Et meget kunstig eksperiment. I et intelligent utført eksperiment, så måtte det 4 mutasjoner til for at virus kunne binde seg til et membran-protein, slik M. Behe indikerer i 'The Edge of Evolution'. Det ville ikke fungert i virkelighetens verden.


Proteiner forekommer i store sammenbindinger 5-6 stk. eller mer, i molekylære maskiner, og en må ha de rette kombinasjoner av aminosyrer. Basisfunksjonaliteten ligger langt utover hva evolusjon kan utføre. Det var lagt opp til et særtilfelle, der mutasjoner gjorde at virus både bandt seg til ett protein -som var tilnærmet likt det andre, og med hjelp inntraff 3 mutasjoner. Den siste mutasjonen, forsynte en alternativ måte for viruset å komme inn i cellen.
BioLogos har fokusert på eksperimentet, og mener at vårt eget immunsystem kan mutere/endre gener som er ansvarlige for inntrengere. Det er riktig at protein/protein-bindinger kan fremmes av vårt immunsystem, som forøvrig mangler forklaring ut fra evolusjonært ståsted. Vårt immunsystem er satt opp til å møte trusler på et meget kjapt nivå. Tradisjonelle evolusjonsmekanismer er meget langsomme, og kan ikke forklare immunsystemets opprinnelse, men drives ofte av mennesker med et ønske om teorien skal være sann, selv om bevisene må 'strekkes noe' for å understøtte den.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund