22. St.C.Meyer, 'Signature in the Cell', DNA and the Evicence for Intelligent Design (San Fr. Harper One, 2009). Meyers poeng er at spesifisert kompleksitet i kodende regioner av DNA er et klart tegn på Intelligent Design