Protein produseresProteiner er intelligent designet

Oversatt fra Otangelo Grasso via FaceBook (FB)

Premisser:
1. D
2. D —> (krever) A & B & C
3. A & B & C —> (krever) intelligens

Konklusjon:
4. D krever intelligens

A: Informasjon, biosemiotika (instruksjonskompleks mRNA-kodonsekvenser transkribert fra DNA)
B: Oversettelsesmekanisme (adapter, nøkkel eller prosess av noe slag som må eksistere før oversettelse = ribosom)
C: Genetisk kode
D: Funksjonelle proteiner

1. Livet avhenger av proteiner (molekylære maskiner) (D). Deres funksjon avhenger av riktig arrangement av en spesifisert kompleks sekvens av aminosyrer.

2. Dette forutsetter oversettelse av genetisk informasjon (A) gjennom ribosomet (B) og den genetiske koden (C), som tildeler 61 kodoner og 3 start / stopp-kodoner til 20 aminosyrer

3. Funksjonell kompleks Informasjon (biosemiotikk: semantikk, syntaks og pragmatikk) genereres bare av intelligente vesener med fremsyn. Bare intelligens med fremsyn kan konseptualisere og instantiere komplekse maskiner med spesifikke formål, som oversettelse ved hjelp av adapternøkler (ribosom, tRNA, aminoacyl tRNA-syntetaser (B)) Alle koder krever at vilkårlige verdier blir tildelt og bestemt av intelligens for å representere noe annet (genetisk kode ( C)).

4. Proteiner som er et produkt av semiotikk/algoritmisk informasjon, inkludert oversettelse gjennom den genetiske koden, og produksjonssystemet (informasjon som styrer produksjon) er derfor sannsynligvis produktet av en guddommelig intelligent designer.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund