Naturen bevis for skapelsen

Oversatt fra Otangelo Grasso via FB.


Påstand 1) Naturen kan demonstreres (-som bevis for skapelse).
2) Ingenting annet er påvist (-som bevis for skapelse).
3) Inntil noen indikasjoner, andre enn naturen, kan eller blir demonstrert, er det ingen grunn til å anta at det som ikke er demonstrert, kan være en årsak til noe.

Dette er det eneste argumentet som er nødvendig for naturalisme. Hvis alternativet ditt ikke på noen måte kan demonstreres, hvilken bruk er det for det? Hvordan kan det skilles fra fantasi og eventyr?
Svar: Det er ikke nødvendig å demonstrere Gud. Det som er virkningen, er veien til årsaken.
Naturen kan ikke være selv manifesterende.

 


Universet kunne ikke ha vært et produkt av selvmanifestering, siden det, hvis det var tilfelle, ville måttet eksistere før seg selv og ha kunnskap om seg selv til å ha skapt seg selv. Bare sinn kan skape noe fra ingenting, uten forutsetninger. Universet måtte ha sin form, rom og materie, dets stabilitet, ordnethet og forutsigbarhet pålagt og sikret av noe annet utenfra, ellers ville det være kaotisk.

De riktige finjusterte parametrene måtte velges, og når de livsoppgavelige forholdene på jorden ble opprettet, var skapelsen av livet avhengig av oppstart fra de spesifikke byggesteinene som måtte velges, og opprettelsen av energi som kunne brukes I cellen for å drive dens virksomhet, lagret informasjon som er lagret i gener som ville rette monteringen og driften av komplekse proteiner som er molekylære maskiner, metabolske veier som er robotproduksjonslinjer og celler som er kjemiske fabrikker.

 


Basert på de kumulative teleologiske bevisene i den fysiske verden, er det sannsynlig å utlede at en intelligent designer opprettet, iverksatte lovene om fysikk, finjusterte universet, valgte bygningsmaterialer for livet, iverksatte informasjonssystemene og ikke-reduserbare og spesifiserte cellefabrikker, som tillater eksistensen av legemliggjort fysisk liv.

 

"Den rimeligste slutningen fra bevisene for usannsynlighet, ikke-reduserbarhet og spesifisitet er at vår verden er et produkt av intelligent design."
- J. Warner Wallace

 

Oversettelse, via google oversetter, og bilder ved Asbjørn E. Lund