KompleksitetHva betyr kompleks?
Oversatt herfra.


1. Når vi ser kompleksitet, det vil si: Sammenkobling av deler, vevd sammen, aggregering av underenheter, pakket rundt, sammenkobling, sammenlåsing, vridning, sammenkobling, sammenfletting, smelting, montering av relaterte ting, kompliserte kombinasjoner av ting, hvor systemet er større enn summen av delene. da er det logisk å tilskrive slike handlinger til intelligent handlende sinn med framsynthet, forkunnskap, og fjerne mål.

2. Å lage systemer med kompleksitetens kjennetegn avhenger av nøye utarbeidelse og utforming i detalj av mange elementære deler og sammenkobling av dem på en meningsfull måte som gir et bestemt formål eller en funksjon. Ikke sjelden kan små endringer i en del av systemet forårsake plutselige og uventede resultater i andre deler av systemet, systemomfattende omorganisering eller nedbrytning av den høyere funksjonen.

enzym-substrat3. Tilfeldige ulykker er ikke den beste tilfredsstillende forklaringen på opprinnelsen til nye egenskaper til et komplekst system. intelligent design er det.
Hva betyr kompleks? Det er fra det latinske ordet Complexus = vevd sammen, som omfatter; et aggregat av deler;
Fra det latinske komplekset, partisipp av verbet complecti 'å vikle rundt, å omfatte, å oppsummere', er dette en forbindelse av prefikset con- og det grunnleggende verbet plectere 'å veve inn i hverandre', som refererer til det gamle greske partisipp πληκτός (plektós) fra πληκω (pléko) 'fletting' går tilbake (sammenlign komplisert); kompleks betyr bokstavelig talt "sammenvevd"

 


ISSynonyme ord for Sammenvevd er: sammenkobling, sammenlåsing, vridd, flettet, knyttet, sammenflettet, smeltet
En intrikat eller komplisert sammensetning av relaterte ting, deler, enheter osv. Noe som består av deler, som er komplisert.
Kompleks: komplisert som det motsatte av enkelt.
Enkelt: fri for bearbeidelse/forberedelse.
Bearbeidelse/forberedelse: inneholder mange nøye detaljer eller mange detaljerte deler.
De gjør de mest forseggjorte forberedelsene til bryllupet.

1) Et sett med detaljer som er sammenkoblet og sammen utgjør helheten; komplisert
2) Mønstre som oppstår fra nettverk av flere interagerende (og sammenkoblede) deler


I komplekse systemer er ikke resultatet (output) proporsjonalt eller lineært relatert til innsatsfaktorene (input); små endringer i en del av Cellulaert-info-systemsystemet kan forårsake plutselige og uventede resultat i andre deler av systemet, eller til og med systemomfattende omorganisering. I en kompleks fabrikk, hvis bare en liten feilfunksjon i en underenhet til en robot i en produksjonslinje oppstår, kan til slutt ikke en del av et høyere system produseres og settes sammen i et større system, og hele systemet går i oppløsning. Komplekse systemer presenterer seg som nye mønstre som følge av dynamiske interaksjoner mellom flere ikke-lineært tilkoblede deler.


Komplekse systemer er også nøstede, de er en del av store komplekse systemer. Komplekse systemer er også i stand til å tilpasse seg forskjellige omgivelsesforhold og miljø.
Kompliserte problemer kan være vanskelig å løse, men de kan adresseres med regler og oppskrifter, lik algoritmene som plasserer annonser på Twitter-feeden din. De kan også løses med systemer og prosesser, som den hierarkiske strukturen som de fleste selskaper bruker for å styre og kontrollere ansatte. Komplekse problemer involverer for mange ukjente og for mange sammenhengende faktorer til å reduseres til regler og prosesser. En teknologisk forstyrrelse lik blokkert band, er et komplekst problem. En konkurrent med en innovativ forretningsmodell - en Uber eller en Airbnb - er et komplekst problem. Det er ingen algoritme som vil fortelle deg hvordan du skal svare. (1)


Komplekse systemer som dukker opp, er større enn summen av delene. I et komplekst system er ofte en underenhet eller funksjonell del, komplementær til andre underenheter, noe som gir en høyere funksjon når den er sammensatt på en kompleks, målrettet måte. Disse delene er også rikt inter-relaterte, dvs. de forandrer hverandre på ulike måter når de samhandler. Ofte kan et komplekst system ikke dekonstrueres til sine komponentdeler, ettersom det da mister sin funksjon.

Referanse: 1. https://www.cadmusjournal.org/files/pdfreprints/vol2issue1/reprint-cj-v2-i1-complex-vs-complicated-systems-rpoli.pdf

 


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund