Fabrikkprodusentens argument
Oversatt herfra.


For at en fabrikk skal lage et duplikat, en kopi av seg selv, må den benytte seg av, og bruke, en beskrivelse av seg selv. Denne beskrivelsen, som er en del av den opprinnelige fabrikken, må selv være foreskrevet av noe annet som ikke er seg selv. Det vil si at det må komme utenfra. Hvorfor? For å beskrive noe, må man være en bevisst agent, i stand til å gjøre det. Hvis ikke fabrikken selv var den bevisste agenten, det å kunne observere seg selv og beskrive seg selv, må det ha vært noe annet. Jeg, som menneske, bevisst som jeg er, kan observere og beskrive meg selv. Et ikke-bevisst 'noe' har aldri blitt observert med disse nødvendige kognitive og intellektuelle evnene. Det er derfor opprinnelsen til biologisk informasjon lagret i gener er et vanskelig, uløselig problem for naturforskere. Det kan ikke besvares med mindre man anerkjenner en intelligent designer.

Bilde 1. Paley-2.0


Paley-2.0Beskrivelsen av seg selv, for å lage en kopi av seg selv, må uttrykkes. Deler, underenheter eller en agglomerasjon av byggesteiner forstår ikke hvordan de kan forme seg til å bevege seg inn i riktig funksjonell form og posisjon, bli en underenhet og bli en del av et funksjonelt sammenlåst komplekst system. Så for å gjøre det, og ha kunnskapen til å få energien rettet nøyaktig dit det trengs for å få enheten til å utføre og utøve sine oppgaver, må et organiserende prinsipp og instruksjons-monteringsinformasjon for å lage et så irreduserbart komplekst system, være der for å lede prosessen og komme utenfra. I cellen er denne informasjonen lagret i gener. Med mindre denne informasjonen leder sammenstillingen og energien som beveger systemet bort fra likevekt for å utføre sitt arbeid, vil de enkelte delene enten ligge rundt og forbli uordnede, i en kaotisk tilstand, ville forbli umonterte, gå i oppløsning eller, til slutt, drevet av tilfeldig ytre krefter, forenes til et i utgangspunktet uendelig antall ikke-funksjonelle kaotiske aggregasjonstilstander.


Å lage et gjensidig avhengig system der informasjonen, lagret i maskinvare, kodes, overføres og dekodes for å lede sammenstillingsprosessen av den identiske representasjonen av den digitale informasjonen inn i en analog 3D-form, den fysiske 'virkeligheten' i denne beskrivelsen, legger til uløselige vanskeligheter for ikke-styrte prosesser. Videre, for å ha en kopi, en dattercelle, identisk med morcellen, må beskrivelsen av seg selv sendes til avkommet. Først da kan en kopi fullføres. Årsaken som fører til en maskins og fabrikks funksjonalitet og selvreplikering har bare blitt funnet i sinnet til intelligente ingeniører med framsyn, hensikt og mål, og ingen andre steder.

 

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund