Cellebyen forstørret -av O. Grasso -fra FB


Om man forstørret cellen ti tusen millioner ganger, ville den ha en radius .. omtrent 10 ganger så stor som New York City
Å kalle en celle for en fabrikk, er en underdrivelse. For å forstørre cellen til en slik størrelse, vil den bare inneholde det nødvendige antall bygninger, og arrangerer fabrikkene for å lage maskinene som den krever. New York City har rundt 900.000 bygninger, hvorav rundt 40.000 er på Manhattan, hvorav 7.000 er skyskrapere med høye bygninger på minst 35 meter, hvorav minst 95 er høyere enn 198 m.


cellefabrikkenCeller er en hel industripark, der bare antall fabrikker som produserer maskinene som brukes i industriparken, av størrelse er minst 10 ganger på størrelse med New York City, der hver bygning individuelt er en fabrikk som kan sammenlignes med størrelsen på en skyskraper som som som Twin Towers of the World Trade Center. Hvert tårn er vert for en fabrikk som lager fabrikker som lager maskiner. En pattedyrcelle kan ha så mange som 10 millioner ribosomer. Nukleolus er fabrikken som lager ribosomer, fabrikken som lager proteiner, som er molekylære maskiner i cellen. Nukleolus kan tenkes som en stor fabrikk der forskjellige ikke -kodende RNA blir transkribert, behandlet og samlet med proteiner for å danne et stort utvalg av ribonukleoproteinkomplekser.


L. Lindahl (2022): Ribosomenhet krever syntese og modifisering av komponentene, som skjer samtidig med deres montering i ribosomale partikler. Dannelsen skjer ved en trinnvis ordnet tilsetning av ribosomkomponenter. Prosessen hjelpes av mange monteringsfaktorer som letter og overvåker de individuelle trinnene, for eksempel ved å modifisere ribosomale komponenter, frigjøre monteringsfaktorer fra et montering-mellomprodukt, eller tvinge fram spesifikke strukturelle konfigurasjoner. Kvaliteten på ribosompopulasjonen styres av et komplement av nukleaser som bryter ned montering mellomprodukter, med en uikke-passende struktur og/eller som utgjør kinetiske feller.
Mitokondrier, cellens kraftverk, kan være vertskap for opptil 5000 ATP -syntase energiturbiner. Hver muskelcelle for menneskelig hjerte inneholder opptil 8000 mitokondrier. Det betyr at i hver av de menneskelige hjertecellene er det opptil 40 millioner ATP -syntase energiturbiner som pleier produksjonen av ATP, energivalutaen i cellen.
M.Denton (2020): Cellens mirakel: s .11:

Bilde 1. 'Cellefabrikken'


Der kosmos føles uendelig stort og atom-området uendelig lite, føles cellen uendelig kompleks. Den fremstår på så mange måter ekstremt egnet til å oppfylle sin rolle som den grunnleggende enheten i biologisk liv.
s. 329: Vi ville se [i celler] at nesten alle funksjoner i våre egne avanserte maskiner hadde sin analoger i cellen: kunstige språk og deres avkodingssystemer, minnebanker for informasjonslagring og gjenfinning, elegante kontrollsystemer som regulerer automatisert montering av deler og komponenter, Feil-sikring og korrektur-lesingsenheter brukt for kvalitetskontroll, monterings-prosesser som involverer prinsippet om prefabrikasjon og modulær konstruksjon. Faktisk ville følelsen av Deja-Vu være så dyp, så overbevisende analogien, at mye av terminologien vi vil bruke for å beskrive denne fascinerende molekylære virkeligheten, ville bli lånt fra sent på 20. århundres teknologi.


"Det vi ville være vitne til, ville være et objekt som ligner en enorm automatisert fabrikk, en fabrikk som er større enn en by og utfører nesten like mange unike funksjoner som alle produksjonsaktivitetene til mennesket på jorden. Imidlertid ville det være en fabrikk som ville ha en kapasitet som det ikke finnes maken til i noen av våre egne mest avanserte maskiner, for den ville være i stand til å gjenskape hele strukturen i løpet av noen få timer. Å være vitne til en slik handling med en forstørrelse på tusen millioner ganger ville være en imponerende forestilling.”


For at en fabrikk skal lage en duplikat, en kopi av seg selv, må den bruke en beskrivelse av seg selv. Denne beskrivelsen, som er en del av den opprinnelige fabrikken, må i seg selv foreskrives av noe annet, ikke seg selv. Det vil si at det må komme utenfra. Hvorfor? For å beskrive noe, må man være en bevisst agent, for å være i stand til det. Hvis fabrikken i seg selv celle-reprodusererikke var den bevisste agenten, til å kunne observere seg selv og beskrive seg selv, må det ha vært noe annet. Jeg som menneske, bevisst som jeg er, kan observere og beskrive meg selv. Et ikke-bevisst 'noe' har aldri blitt observert å ha disse nødvendige kognitive og intellektuelle evnene. Derfor er opprinnelsen til biologisk informasjon, som er lagret i gener, et vanskelig uttredebart problem for naturforskere. Det kan ikke besvares med mindre man erkjenner en intelligent designer.

Bilde 2. Cellereproduksjon


Beskrivelsen av seg selv, for å lage en kopi av seg selv, må uttrykkes. Deler, underenheter eller en agglomerering av byggesteiner forstår ikke hvordan de kan forme seg selv for å bevege seg i riktig funksjonell form og posisjon, bli en underenhet og bli med for å bli en del av et funksjonelt sammenhengende kompleks system. Så for å gjøre det, og ha kunnskapen om å få energi rettet nøyaktig der det er nødvendig, for å få enheten til å utføre og utøve sine oppgaver, må et organisasjonsprinsipp og instruksjons-monteringsinformasjon for å lage et slikt ikke-reduserbart komplekst system, være der for å lede prosessen, og komme utenfra. I cellen lagres denne informasjonen i gener. Med mindre denne informasjonen leder monteringen og energien som flytter systemet bort fra likevekt for å utføre sitt arbeid, ville de enkelte delene enten ligge rundt og forbli uordnede, i en kaotisk tilstand ville de forbli ikke-montert, gå i oppløsning eller til slutt bli drevet av tilfeldige eksterne krefter, og bli med i et i utgangspunktet, uendelig antall ikke -funksjonelle, kaotiske aggregasjonstilstander.


Opprette et gjensidig avhengig system der informasjonen, som er lagret i maskinvare, er kodet, overført og dekodet for å rette monteringsprosessen for den identiske representasjonen av den digitale informasjonen til en analog 3D -form, den fysiske 'virkeligheten' av den beskrivelsen, legger til utrolige vanskeligheter for ikkestyrte prosesser. For å ha en kopi, en dattercelle, identisk med morcellen, må beskrivelsen av seg selv sendes til avkommet. Først da kan en kopi fullføres. I cellen skjer det gjennom DNA -replikasjon - en ikke-reduserbar kompleks prosess, som krever opptil 600 molekylære maskiner for å gjøre jobben. Årsaken som fører til maskinens og fabrikkens funksjonalitet og selvreplikasjon er bare funnet i tankene til intelligente ingeniører med framsyn, intensjon og målrettethet, og ingen andre steder.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund