Bevis som peker på eksistensen av en intelligent designer. Av Otangelo Grasso, oversatt herfra.

Univ-foraarsaket'Det er ingen bevis for Guds eksistens'. Virkelig?


1. Universet og de biologiske systemene ser ut til å være designet. Lenke.

2. Universet er som en opptrukket klokke, som svinger seg ned som om det på et tidspunkt var fullstendig opptrukket og har skrudd seg ned siden. Det betyr at det hadde en begynnelse, derfor en årsak. (Kalam argumentet)

3. Lover og regler for matematikk og fysikk er innprentet i universet, som adlyder dem. De grunnleggende fysiske konstantene, universet og jorden er finjustert for å tillate liv. Hundrevis, om ikke tusenvis av konstanter må være helt riktige. Lenke. Hvem/hva finjusterte disse parameterne for å tillate liv?

4. Celler ER bokstavelig talt fabrikker. Biologiske celler ER en industripark med millioner av sammenkoblede komplekse fabrikker, fulle av maskiner, produksjonslinjer, datamaskiner, energiturbiner, etc. Lenke

5. Cellefabrikker har en kodifisert beskrivelse av seg selv i digital form, lagret i gener og har maskineriet til å behandle denne informasjonen gjennom transkripsjon og oversettelse til en identisk representasjon i analog 3D-form, den fysiske 'virkeligheten' av denne beskrivelsen. Lenke.

6. DNA har den høyeste lagringstettheten kjent, lagrer livets blåkopi, har informasjonskoding, overføring og dekoding, og oversettelsesmaskineri. Lenke.

7. Mennesker er moralske vesener, og har bevisste intelligente sinn, i stand til å kommunisere, bruke språk og objektiv logikk. Moral, sinn, informasjon og logikk er ikke-materielle, ikke-fysiske enheter. Lenke.

8. Teologi og filosofi. Begge fører til en evig, selveksisterende, allestedsnærværende transcendent, bevisst, intelligent, personlig og moralsk Skaper. Lenke.
ansikttrykk-Likkledet-Torino

9. Bibelen. Det gamle testamente er en katalog over oppfylte profetier om Jesus Kristus, og hans misjon, død og oppstandelse spesifikt forutsagt. Lenke.

10. Arkeologi. Demonstrerer, mer og mer, at alle hendelser beskrevet i Bibelen, er historiske fakta. Lenke.

11. Historie. Historiske bevis viser at Jesus Kristus virkelig kom til denne jorden, og at han virkelig sto opp fra de døde. Lenke Likkledet i Torino.

12. Bibelens vitner. Det er mange vitnesbyrd om Jesus som gjør mirakler fortsatt i dag, og Jesus viser seg for mennesker over hele kloden, fortsatt i dag. Lenke.

13. Endetiden. Tegnene på endetiden som ble forutsagt i Bibelen, skjer foran øynene våre. Ny verdensorden, Israel som nasjon, mikrochip-implantat osv. Lenke.

14. Nær-døden opplevelser. Troverdige vitner har sett etterlivet og har kommet tilbake og rapportert til oss at etterlivet er ekte. Lenke.

Bevissthet-fra-atomerHvis alle disse tingene ser ut til å være designet, hvorfor er det ikke plausibelt, sannsynlig, mulig og den beste rasjonelle forklaringen å slutte at injisert energi, implementering av regler, basert på matematikk, finjustering, konstruksjon av tegninger, og ut fra disse, maskiner og fabrikker, informasjon lagring, koding, overføring, dekoding, oversettelse, språk og koder, bevissthet, intelligens, språk og logikk, er forårsaket og skapt av et superintelligent, evig, kraftig bevisst sinn?


Noe kan ikke komme fra ingenting. Energi kan ikke komme fra ikke-energi. Livet kan ikke komme fra ikke-liv. Orden kan ikke komme fra uorden. Bevissthet kan ikke komme fra ikke-bevissthet. Intelligens kan ikke komme fra ikke-intelligens. Det personlige kan ikke komme fra det upersonlige. Moral kan ikke komme fra materie. Siden alle ovennevnte ting eksisterer i universet, må det være et vesen, som er kraftig, levende, ryddig, bevisst, intelligent, personlig og moralsk, som skapte alle disse tingene. Siden det vesenet er evig, ikke-skapt, kan vi kalle det: JEG ER.

 

Engelske lenker:

Syllogistic - Arguments of Gods existence based on positive evidence
https://reasonandscience.catsboard.com/t2895-syllogistic...
Arguments for Gods existence in in short sentences
https://reasonandscience.catsboard.com/t3026-evidence-of...
Presuppositionalism
https://reasonandscience.catsboard.com/t3116...
Astronomy & metaphysics
Decoding reality - Information is fundamental
https://reasonandscience.catsboard.com/t3035-decoding...
What comes first, mind or matter?
http://reasonandscience.heavenforum.org/t1380-what-comes...
Laws of Physics, where did they come from?
https://reasonandscience.catsboard.com/t1336-laws-of...
The universe most probably had a beginning
https://reasonandscience.catsboard.com/t1297-the-universe...
Fine-tuning of the universe
https://reasonandscience.catsboard.com/t1277-fine-tuning...
Origin of stars and planets
https://reasonandscience.catsboard.com/t2461-origin-of...
Origin of life
Abiogenesis is impossible
https://reasonandscience.catsboard.com/t1279-abiogenesis...
The Cell is a Factory
https://reasonandscience.catsboard.com/t2245-the-cell-is...
The algorithmic origins of life
https://reasonandscience.catsboard.com/t3061-the...
DNA stores literally coded information
https://reasonandscience.catsboard.com/t1281-dna-stores...
The various codes in the cell
https://reasonandscience.catsboard.com/t2213-the-various...
DNA - the instructional blueprint of life
https://reasonandscience.catsboard.com/t2544-dna-the...
Is calling DNA code just a metaphor?
https://reasonandscience.catsboard.com/t1466-is-calling...
Biodiversity & Evolution
Where Do Complex Organisms Come From?
https://reasonandscience.catsboard.com/t2316-where-do...
How do biological multicellular complexity and a spatially organized body plan emerge?
https://reasonandscience.catsboard.com/t2990-how-does...
Why Darwin was wrong, and what really drives descent with modification
https://reasonandscience.catsboard.com/t2460-what-are-the...
Primary, and secondary speciation
https://reasonandscience.catsboard.com/t2360-primary-and...
The tree of life, common descent, common ancestry, a failed hypothesis
https://reasonandscience.catsboard.com/t2239-the-tree-of...
Is consciousness the product of the brain, or is it primary?
Idealism, dualism, or materialism? The Mind is Not The Brain
https://reasonandscience.catsboard.com/t1662-dualism-the...
Near Death experience , evidence of dualism
https://reasonandscience.catsboard.com/t1284-dualism-near...
Bible evidence
A cumulative case for the God of the bible
https://reasonandscience.catsboard.com/t1753-a-cumulative...
How do you know the Bible is true ?
https://reasonandscience.catsboard.com/t1374-how-do-you...
Evidence of Noah's flood
https://reasonandscience.catsboard.com/t1635-evidence-of...
The shroud of Turin EXTRAORDINARY evidence of Christ's resurrection
https://reasonandscience.catsboard.com/t1688-shroud-of-turin

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund