Abiogeneseforskning er en fiasko
Oversatt fra Otangelo Grasso på FB


Liv uten intelligens I 2009 kom en overskrift i nyhetene: Wired magazine skrev: Life's First Spark Re-Created in the Laboratory. Og magasinet Science publiserte en artikkel av bioteknolog Craig Venter: Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome (20)


Det Craig Venter gjorde var å kopiere et eksisterende bakteriegenom og transplantere det inn i en annen celle, noe som resulterte i at genomet til en minimal celle, som så annerledes ut enn noe annet i naturen. Å hevde at dette eksperimentet gjenskapte livet i laboratoriet var tydeligvis en fiskeskrøne. Utfordringen er å starte med biomolekyler, som ligger på den tidlige jorden, sorterer dem ut, rense og kompleksisere dem ved naturlig forekommende mekanismer. ( RNA og DNA er komplekse, spesifiserte molekyler, laget av basen, ribose som er ryggraden, og fosfat. De tre delene må kobles sammen i riktig primær posisjon. Samme med de tre andre grunnleggende byggesteinene, aminosyrer, fosfolipider og karbohydrater.) Å skape liv av ikke-levende komponenter må starte fra bunnen av.


I 2014 var en "Search for life"-samling i New York vertskap for Nobelprisvinneren og professor i genetikk Jack W. Szostak. Han hevdet frimodig at han forventet å lage "liv i laboratoriet" om tre til fem år. Og mer sannsynlig innen tre år. (16)


I JULI-AUGUST 2019 inneholdt Harvard magazine-utgaven en artikkel om "How Life Began Jack Szostaks jakt på de største spørsmålene på jorden". På slutten av artikkelen:
"Da Crick og Watson satte seg ned og begynte å lage pappmodeller av strukturen til DNA, hadde de ingen anelse om at det ville skape en industri verdt milliarder av dollar 70 år senere," bemerker John Sutherland.
Szostak forblir forpliktet til å avsløre de store, utfordrende spørsmålene, og fortsette arbeidet i flere tiår. "Jeg håper å være i stand til å bygge et mobilsystem i utvikling før jeg går av med pensjon," sier han. Han er optimistisk med tanke på sjansene sine. "Jeg tror vi kommer dit. Det er noen flere vanskelige problemer, og så tror jeg forhåpentligvis alt er løst om et par år."


Szostak oppfylte ikke sin egen spådom og forble håpefull om å kunne bygge et utviklende cellesystem før han ble pensjonist. Og uttrykte optimisme om sjansene hans. Siden tidlig på femtitallet, da Watson og Crick oppdaget DNA, har vitenskapen gått videre i gigantiske skritt. Vi oppfant optiske fibre, passasjerflyet, dataprogramspråk, solceller, mikrobrikken og kredittkortet. I dag driver vi romturisme, mennesket dro til månen, milliarder av husholdninger har datamaskiner i hjemmene sine og er sammenkoblet over hele verden. Men når det kommer til Opprnnelse-til-livet forskning, etter 7 tiår, og en industri som bruker milliarder hvert år, uttrykkes resultatet best av Steve Benner, tidligere professor ved Harvard University. Han skrev i 2012:
Vi er nå 60 år inn i den moderne æra av prebiotisk kjemi. Den epoken har produsert titusenvis av artikler som forsøker å definere prosesser der "molekyler som ser ut som biologi" kan oppstå fra "molekyler som ikke ser ut som biologi" .. For det meste rapporterer disse artiklene 'sksess'i den forstand disse artiklene definerer begrepet .... Og likevel er problemet uløst (18)


Forfatterne av to vitenskapelige artikler fra 2017 måtte tilstå:
Livets opprinnelse er allment ansett som et av de viktigste åpne problemene i vitenskapen. Den er også beryktet for å være en av de vanskeligste. Det er nå nesten 100 år siden den vitenskapelige innsatsen for å løse problemet startet for alvor, med arbeidet til Oparin og Haldane. "Bottom-up"-tilnærminger har ennå ikke skapt noe på langt nær så komplekst som en levende celle. På det meste er vi heldige som genererer korte polypeptider eller polynukleotider eller enkle vesikler - langt unna kompleksiteten til noe levende. (21)


Til dags dato har forskjellige miljøer blitt foreslått som plausible steder for livets opprinnelse, inkludert hav, innsjøer, laguner, tidevannsbassenger, undersjøiske hydrotermiske systemer osv. Men ingen enkelt setting kan tilby nok kjemisk og fysisk mangfold til at liv kan oppstå. (22)
For å si det rett ut: Den totale mangelen på noen form for eksperimentelle bevis som fører til gjenskaping av liv; for ikke å nevne den spontane fremveksten av liv... er den mest ydmykende flauheten for tilhengerne av naturalismen og hele det såkalte 'vitenskapelige etablissementet' rundt det... fordi det undergraver verdensbildet til dem som vil at naturalismen skal være sann. Intet vitenskapelig eksperiment har vært i stand til å komme i nærheten av å syntetisere de grunnleggende byggesteinene for livet og reprodusere en selvreplikerende celle i laboratoriet gjennom egenmontering og autonom organisering.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund


Referanser:
16. Suzan Mazur: Jack Szostak: "Life in Lab" In 3 - 5 Years 3 June 2014 -lenke.
17. ERIN O'DONNELL: How Life Began Jack Szostak’s pursuit of the biggest questions on Earth JULY-AUGUST 2019 https://www.harvardmagazine.com/2019/07/origin-life-earth
18. Steve Benner: Paradoxes in the origin of life. 2015 Jan 22 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25608919/
19. Life's First Spark Re-Created in the Laboratory MAY 13, 2009 https://www.wired.com/2009/05/ribonucleotides/
20. J. CRAIG VENTER: Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome 20 May 2010 https://www.science.org/doi/10.1126/science.1190719
21. Sara I. Walker: Re-conceptualizing the origins of life 2017 Dec 28 -lenke.
22. Norio Kitadai: Origins of building blocks of life: A review 12 August 2017