'Evolusjonær kreasjonisme'

I forsøk på å forene evolusjonsteori med skapelsestankegang, dukker begreper som ‘teleologisk evolusjon’ eller ‘evolusjonær kreasjonisme’ opp.

Hva nytt tilfører egentlig slike filosofiske grep, og er man sikker på at det en prøver å forene med ortodoks kristen tro med, virkelig holder mål?

Hovedtyngden av stoffet er hentet fra første del av boka: 'God and Evolution' Discovery Institute; J. Richards -redaktør.

 

/Intelligent Design/Evolusjonær kreasjonisme

0-Video Teistisk evolusjon
0_Darwinisme og tradisjonell kristendom
12 forskjeller i skapelsen.docx
1_Intet nytt under solen-del I
1_Intet nytt under solen-del II
2_En reell debatt
3A_Strategi og lobbyisme
3B_Den store debatt i ateist-leiren
4_Ondes problem med Teistisk evolusjon
6_Darwinisme i hullene
7_Kreasjonisme og evolusjonisme
8_Forskjellen det ikke betyr
Darwins etsende ide -effekt
God and evolution-kommentar
Inkrementelle vs radikale innovasjoner
Kent Hovind on evolution.pdf
Teistisk evolusjon saumfart
Tilsvar teistisk evolusjon
_Argument mot BioLogos
_Argumenter-mot-kreasjonisme-frykt
_Debatt Teleologisk evolusjon
_Ja takk begge deler
_Om kreasjonisme og evolusjonisme
~$ forskjeller i skapelsen.docx
~WRL0359.tmp