ID og progressiv skapelse kan kombineres (overskrift endret)

Som nevnt velger jeg å offentliggjøre mitt svarinnlegg her (bl.a. på grunn av innloggingstrouble):

Dere har skrevet en bok om syntese av evolusjonsteori og kristen tro. Det virker derimot som det fornektes at det går an å danne en syntese av ID og kreasjonistisk holdning. ID, med sin vitenskapelige tilnærming, sier bare at ‘noen fenomen i naturen best kan forklares ved intelligens’ (som årsak). ID som sådan kan ikke si noe om Gud -bare evt. at en kan si noe om at han har bevirket noe i naturen. Hvordan en tolker skapelsesberetningen er opp til en som person. Jeg følger i hovedsak tolkningen til John C. Lennox syn på skapelsesberetningen -les her.

Bilde 1. Ulikheter mellom Neo-Darwinistisk Teori (NDT) og Intelligent Design (ID)


Denne tolkningen ligger nær opp til bokstaven, men ser for seg 6 store skapelseshandlinger, atskilt av lengre perioder ('yom' i betydning 'periode'). Dere opererer ut fra evolusjonsteorien, og lager 'en syntese med kristendom', ut fra deres tolkning av skapelsesberetning. Som nevnt tidligere, er ID mye mer kompatibelt med kristendom, enn evolusjonsteorien -etter mitt syn. Jeg snakker ikke om å kreve enten Gud eller naturprosesser, bare at en ikke bare kan begrense seg til naturprosesser, som årsak til det opprinnelige, -før naturlig formering bringer prosessen videre. Det hører med i bildet at jeg er styremedlem i Origo, og ønsker å fremme ID-litteratur i Norge ved å oversette den. Mye lenger enn det har jeg vært kristen, og er opplært i et relativt bokstavtro bibelsyn, selv om jeg har hatt liberale lærere som kan ha påvirket dette.


Jeg er klar over at vi ikke diskuterer min teologi her, men nå er det faktisk den du stiller spørsmål om i dette innlegget. Det er mulig at jeg brukte uttrykket mellomposisjon om ID, men om den står mellom, så er den i så fall nærmere design-argumentet i tradisjonell kristen tro, enn Neo-Darwinistisk Teori (NDT). Jeg mener at ID gir frihet til å velge et Design-synspunkt, i motsetning til evolusjonsteorien. Hvordan dette designet er framstilt, sier ikke ID som sådan noe om. Her har vi også frihetsgrader. Tilføyelse senere: Jeg vil kalle meg kreasjonist, da jeg mener å finne bevis for at livet på jorda, artene og mennesket må være skapte, og fortrinnsvis for lenge siden (gamme jord). Ser nå at du opererer med en egen kategori for: progressiv kreasjonisme (s.48). Det er kanskje her jeg hører mest hjemme. Jeg forestiller meg likevel en kombinasjon av dette synet og Intelligent Design, der 'designeren legger informasjon inn samtidig med skapelsen'. Jeg vil fastholde retten til at nydannelse/skapelse har skjedd periodevis, en progressiv skapelse, ut fra f.eks. at forholdene måtte være tilrettelagt for det som skulle komme. Og at Gud så grep inn med skaperakter når forholdene lå til rette for det, f.eks. i kambrium-perioden. John C. Lennox' syn er at han prøver å lese både den generelle og den spesielle åpenbaring, med tanke på at de KAN gå i hop. Det synes jeg er et positivt utgangspunkt, i motsetning til det som enkelte Bibeloversettelser synes å være preget av (eks. her).


Når jeg mener at evolusjonsteorien er vanskelig å forene med et tradisjonelt kristent syn på evangeliet, så skyldes det at det er en vesensforskjell på en 'god skapelse', og en som stadig må 'prøve seg fram' ved små gradvise endringer. Det må nødvendigvis føre til mye større lidelse, og det kan knapt skyldes mennesket. Det var for menneskers skyld, Jesus kom hit til jorden og døde stedfortredende, i følge tradisjonell forståelse av evangeliet (sml. objektiv forsoningslære). Om du/dere synes jeg sitter på begge sider av bordet, så er det en gjensidig følelse. I boka går faktisk dere også langt i å problematisere et gudsbilde ut fra ID-sammenheng. Så vidt jeg husker ble det sammenlignet med å trekke inn ‘aliens’. ID fungerer som et stort samlebegrep, men det nevnte er IKKE min posisjon. I senere tid er vel kreasjonisme mest brukt om ‘ung-jord’ kreasjonisme. Der hører jeg heller ikke jeg til. Det blir en forskjell på å sammenligne gull/gråstein med levende organismer, som gjelder for evolusjonsteori/skapelse av biosfæren. Når du hevder at ‘kristen tenkning alltid har sett Gud i sekundærprosessene’, betyr det i så fall at Gud aktivt medvirker? I så fall ville det stride mot evolusjonsteorien, så da går jeg ut fra at det er bakom prosessene at dere ser Gud. I selve prosessene benektet Darwin klart både formål, plan eller innsikt knyttet til naturlig seleksjon.


Grunnen til at jeg mente at 'en historisk Adam, som det aller første biologiske menneske .. må være med i grunnlaget for kristen tro', var forøvrig at om ikke det skjedde et syndefall hos det første mennesket, så måtte de ha klart å leve fullkomment i forhold til Guds krav. Forutsagt at de var skapt av en god og allmektig Gud, da. Om ikke, at bare naturlige årsaker virket, så kan jeg være enig i at det gir lite mening å snakke om et historisk syndefall. Da ville det ikke være noe ‘å falle fra’. Om så var tilfelle, var det da nødvendig at Gud ofret det kjæreste han hadde? Kunne ikke mennesket da frelse seg selv? I så fall ville ikke den stedfortredende lidelse og død, være nødvendig. Da er det tross alt bedre å bli ansett som 'i Adam' rent fysisk og 'i Kristus' når en mottar frelsen.


Håper dette var klargjørende, når du stiller spørsmål om min holdning. Vi blir nok fortsatt ikke så veldig enige, men håper ærlighet kan bestå på begge sider, selv om teologisk vurdering kan variere.

 

Bilde 2. Kristus kom som menneske, for å dø for menneskets skyld

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund