Svar til innlegg i Bjørn Are Davidsens blogg (lenke)

Forsøkte legge inn på bloggen din, men noe ble ikke godkjent. Kommenterer bare punkter der vi er uenige/du kommer med noe nytt.


2. Det ondes problem
a) Det onde-mennesket fra starten av var født med 'ryggen mot Gud' i en evig kamp for overlevelse, ville det være Gud som hadde skapt oss slik.
b) Det vonde: i følge Skriften var det en mulighet/håp om å leve evig, i form av livets tre. Jorden, og dens vekster, ble forbannet for menneskets skyld.
c) Gud er god, og har skapt mennesket opprinnelig godt, det er derfor mennesket må ta ansvaret for sine valg, -slik du skriver.
Er klar over at synspunktene her grunnes i skriften, og ikke ID-men mener at der Gud får være Gud-og Bibelens undre får stå som de er, så kan også vitenskap være vitenskap ( se pkt. 10)

3. Naturlover, intelligens og grunnbetingelser
Dersom nå Gud vedlikeholder sitt univers, så hvorfor ikke følge Skriften i at Gud faktisk skaper liv? Det virker som det dere gjør, er å forlenge bakover, nåværende status av Guds opppholdelse av skaperverket, og det er alt han gjør -via naturlover. Det er vanskelig å forene med en bibelsk tradisjon, der Gud i kraftfulle skaperhandlinger, skaper alt biosfæren inneholder. For at høyverdig liv skulle overleve, måtte det innerste i jordkjernen stivne, og før det var det ikke Guds vilje at hans ypperste skapning, mennesket skulle bebo jorden; se også punkt 11.

7. Mitt poeng om lærebøker var at publikum (elever/studenter) gjør seg opp mening om f.eks. evolusjonsteorien på galt grunnlag. Det har ganske annerledes aktualitet enn hva man mente om jordai middelalderen. Går ut fra at du sier fra også i slike tilfeller.

8. Det er bra du ikke avviser at inngrep i startfasen kan ha skjedd, men særlig framtredende synes det ikke å være i din/deres tenkning. Dersom slike fantastiske sammentreff inntreffer som ved livets opprinnelse, -som forøvrig også Darwin trodde skyldtes Gud, så vil det være statistisk umulig at slikt kan forekomme kun via naturlige prosesser, i universets levetid. (-beste forklaring)

10. Forskningsdødare: når ateister oppdager at ting teister mente "Gud/intelligens gjorde" likevel kan forklares "naturlig"
ID-talsmenn har reagert på 'gud-i-hullene' argument ved å hevde at ID er basert på positive vitenskapelige bevis for design (1).Ut fra forutsetningen at darwinismen er en eneste rimelig naturalistiske forklaringen, vil ekskluderings-loven gjelde: og vi vil være nede på en enkel "darwinisme eller Design' situasjon. Dersom Darwinismen ikke kan danne X; så er X designet. Det er et bedre argument enn om noen sier: 'Gud ville ikke gjort det på den måten, så det må skyldes evolusjon'. ID hevder at dersom overnaturlige inngrep har funnet sted i naturen, så er de sjeldne, og dermed er det ingen fare for faktisk å forstyrre den normale forutsetning om vitenskap (regularitet, repeterbarhet).
Teistisk evolusjon, er i sin ekstrapolering av dagens orden bakover i tid, redusert til dårlig teologi. Det er dårlig teologi fordi det avviser betydelige eksegetiske betraktninger og overlater Guds inngripen til å bli oppdaget på deistiske vilkår, som en ekstrapolering av dagens orden.
Naturalister tar dette et skritt videre, og hevder 'gud-i-hullene' argumentet mot enhver involvering av Gud i naturen. De forutsetter regelmessig evolusjon i hullene, f.eks. om hjernens opprinnelse (her).

(1. Dembski, W.A., The Design Revolution, InterVarsity Press, Downers Grove, IL, pp. 116-126, 2004)

11. Jeg hadde nok misforstått her, denne gangen ja. Men tror jeg var inne på problematikken i diskusjon med Atle O. Søvik: De store katastrofer dere trekker fram kan ha ulike forklaringer, men én av dem kan være at det tok tid før et beskyttende magnetskjold, som trengtes for levende, høyverdig liv, ble etablert (lenke). At dinosaurene ble utryddet i en stor katastrofe, må sies å være til det gode for menneskene som kom etter. De gamle snakket om Guds fremmede vilje her, når noe som var ondt, likevel kunne brukes til noe godt.

12. Guds gjerninger (Rom1v20) er slike som umiskjennelig kan henføres til Gud, -slik jeg tolker verset. Det blir litt skyggefekting når vi ikke kan komme inn på hvilken vitenskap som skal anvendes om opprinnelsen. Slutning til beste forklaring, på grunnlag av at intelligens i vår tid alltid er årsak til kompleks, spesifisert og preskriptiv informasjon. Da anvender vi samme prinsipp Darwin gjorde om naturlig seleksjon. Det som 'surrer og går sin gang' uten at noen reagerer særlig på det, er mindre egnet til å få folk til å tenke hva som gjorde at det i det hele eksisterer noe. Vi kristne blir beskyldt for mye rart, og en beskyldning om at vi er vitenskapsfiendtlige, om så ikke er, må vi forsvare oss mot ved å legge fram det vi hevder, ved å argumentere, forsvare og evt. diskutere.

Evt. Det kan synes som en sløsing med krefter at vi, etter å ha poengtert våre ståsteder, skal fortsette i ukelange diskusjoner. Våre utgangspunkt er ganske ulike, og våre interesser synes også delt i forhold til Bibel/vitenskap- og hvor bindende gjeldende vitenskap skal være for den enkeltes oppfatning, og ikke minst i hvilken grad denne skal forme kristendommen.
For å sette det på kortform, jeg kan ikke se evolusjonsteorien er nødvendig for frelse, og den blir dermed et menneskelig tillegg til kristendom. Noe Skriften advarer mot: at vi trekker inn menneskelig visdom i tillegg/stedet for Guds åpenbaring i Bibelen-evangeliet.

Jeg vil forsøke å svare i den grad tid og ressurser strekker til, og håper på en fortsatt konstruktiv debatt.

Skrevet av Asbjørn E. Lund