Darwins Doubt

Er det slike at fossiler av nye arter gradvis dukker opp med hundrevis av millioner års mellomrom?
Stephen C. Meyer viser her at fossiler av en mengde nye arter kom brått til syne i Cambrium-perioden.
Omtalen er i hovedsak hentet fra Stephen C. Meyers bok: Darwins Doubt.
Boktittelen henfører til tvilen Darwin hadde m.h.t. manglende fossilmateriale for sin teori.

/Intelligent Design/Darwins Doubt

Kap 8-9-Kambrisk eksplosjon og sannsynlighet
Kap_10-Gener og proteiner
Kap_11-Tenk paa ett gen
Kap_12-Komplekse tilpasninger- Del I
Kap_12-Komplekse tilpasninger- Del II
Kap_13-14-DgRNs-Epigenetikk
Kap_15-Selv-organisering
Kap_17-20-ID-grunnlag-tegn-vitenskap