Ved Design

Her benyttes det gode forholdet mellom Intelligent Design (ID) og kreasjonisme, gjennom boka 'By Design' av Dr. Jonathan Sarfati.

Du vil sannsynligvis bli forbløffet over å oppdage hvor intrikat visse organer er sammensatt, og hvilke prinsipper de fungerer etter.

Tanken er at det skal komme mer, om ikke for mye annet dukker opp..

 

/Intelligent Design/By Design

Bakgrunn-for-gud-i-hullene
Er prostata daarlig design
Hjernens framtreden
Kap-1 Synssans
Kap-11 Livets opprinnelse
Kap-2 Andre sanser
Kap-5 Navigering og orientering
Kap_10 Nanomolekylaere motorer
Kap_12 Uintelligent Design
Kap_12B_Uintelligent Design
Menneskelig bevissthet
Selvreproduserende enzymer
Superkomputer-oye
Tilbakevendende laryngeale nerve
_Halelignende vedheng hos mennesker
_Innvendinger med svar
_Seksuell forplantning-og evolusjonaere teorier