Evolusjonære teorier om kjønn og seksuell reproduksjon

(av Bert Thompson og Brad Harrub -omtalt som BT / BH)
Fritt oversatt fra:https://creation.com/images/pdfs/tj/j18_1/j18_1_97-104.pdf


Opprinnelsen og vedlikehold av sex og rekombinasjon kan ikke lett forklares ved naturlig utvalg. Evolusjonsbiologi er ikke i stand til å avsløre hvorfor dyr ville forlate aseksuell reproduksjon til fordel for mer krevende og ineffektiv seksuell reproduksjon. Hvordan kom vi akkurat frem til to separate kjønn-hver med sin egen fysiologi? Hvis, som evolusjonister har hevdet, det er et materialistisk svar på alt, så bør spørsmålet besvares: Hvorfor sex? Er sex et produkt av en historisk ulykke eller produkt av en intelligent skaper? Denne artikkelen vurderer noen av dagens teorier for hvorfor seksuell reproduksjon eksisterer i dag. Likevel, i det disse teoriene tappert forsøker på å forklare hvorfor sex eksisterer nå, forklarer de ikke opprinnelsen til sex. Vi foreslår at det er ingen naturalistisk forklaring som kan forklare for opprinnelsen til og vedlikehold av sex.


Biologitekster illustrere amøber som utvikler seg til mellomliggende organismer, som deretter gir opphav til amfibier, krypdyr, pattedyr, og til slutt, mennesker. Likevel, lærer vi aldri nøyaktig når eller hvor uavhengige mannlige og kvinnelige kjønn oppsto. Et sted langs denne evolusjonære veien, var både hanner og hunner nødvendig for å sikre den formering som var nødvendig for å fremme eksistensen av en bestemt art. Men hvordan forklarer evolusjonister dette? Når de blir presset til å svare på spørsmål som: "Hvor kommer menn og kvinner faktisk fra? ","Hva er det evolusjonære opphavet til sex?", så blir evolusjonister stille. Hvordan kunne naturen utvikle et kvinnelig medlem av en art som produserer egg, og innvendig er utstyrt for å ernære et voksende embryo, mens den på samme tid utvikler et mannlig medlem som produserer bevegelige sædceller? Og videre, hvordan har det seg at disse kjønnsceller (egg og sperm) beleilig 'utviklet' seg, så at hver inneholder halvparten av vanlig kromosomantall av somatiske (kropps) celler? (Somatiske celler reproduserer via prosessen mitose, som opprettholder artens standard kromosomantall; kjønnsceller produseres via prosess av meiose, som halverer det nummeret. Vi vil ha mer å si om begge prosessene senere.)

Bilde 1. Mekanismer ved proteinsyntese


Utviklingen av sex (og tilhørende reproduktive evne) er ikke et favoritt tema for diskusjon i de fleste evolusjonære sirkler, fordi uansett hvor mange teorier evolusjonister tryller opp (og det finnes flere), må de fortsatt overvinne det enorme hinderet med å forklare opprinnelsen til den første fullt funksjonell kvinnelige og den første fullt funksjonelle mannlige, nødvendig for å starte prosessen. I sin bok, The Masterpiece of Nature: Utviklingen av genetikk og seksualitet, beskrev Graham Bell dilemmaet på følgende måte:


"Sex er dronningen av problemer i evolusjonsbiologi. Kanskje har ingen andre naturfenomen vakt så stor interesse; absolutt ingen har sådd så mye forvirring. Innsikt til Darwin og Mendel, som har opplyst så mange mysterier, har så langt ikke kastet mer enn en et svakt og vaklende lys på det sentrale mysterium seksualitet, og understreket dens uklarhet ved dets isolasjon. (1) Samme året som Bell utga sin bok, bemerket den velkjente evolusjonisten Philip Kitcher : “Til tross for noen innovative forslag av ortodokse Darwinister, er det ingen overbevisende darwinistisk historie for fremveksten av seksuell reproduksjon ". (2) Evolusjonister har siden fritt innrømmet at opprinnelsen av kjønn og seksuell reproduksjon fremdeles er et av de mest vanskelige problemer i biologi.(3) I sin 2001 bok, 'The Cooperative Gene', skrev evolusjonist Mark Ridley -under kapittel-tittelen "Den ultimate eksistensielle absurditet":


'Evolusjonsbiologer er mye ertet for sin fiksering på hvorfor sex eksisterer. Folk liker å spørre, i en spøkefull tone: "er ikke det åpenbart?" Spøk til side, 'Det er langt fra opplagt. ... Sex er et puslespill som ennå ikke er løst; ingen vet hvorfor det eksisterer' .(4) I en artikkel i Bioscience, bemerket Julie Schecter : "Sex er allestedsnærværende .... Likevel er sex fortsatt et mysterium blant forskere, for ikke å si noe om resten av befolkningen. Hvorfor sex? Ved første antydning til rødme, synes deres ulemper å oppveie fordelene. Tross alt, en forelder som reproduserer seksuelt, gir bare halvparten av sine gener til avkommet, mens en organisme som reproduserer ved celledeling overfører alle sine gener. Sex tar også mye lengre tid og krever mer energi, enn enkel deling. Hvorfor ble en prosess så åpenbart ulønnsomt for sine tidligste utøvere, så utbredt? '(5) Dette "mysteriet" med sex, fortjener betydelig seriøs betraktning i lys av sin vide utbredelse i dag.


"Intellektuell ugagn og forvirrring'-eller intelligent design?


Evolusjonister innrømmer fritt at opprinnelsen til den seksuelle prosessen fortsatt er et av de vanskeligste problemene i biologi. (6) Lynn Marguilis og Dorion Sagan har foreslått en enkel løsning ved å foreslå at Mendels arvelover og sex var en historisk tilfeldighet-dvs. en slags 'utilsiktet etterlevning 'fra epoken med encellede organismer. De hevder at vedlikehold av sex derfor er et ikke-vitenskapelig spørsmål som 'fører til intellektuell ugagn og forvirring.' (6) Dette innebærer imidlertid at sex er unyttig, og at det har blitt bevart i årenes løp kun ved et uhell. Også evolusjonister innser allestedsnærværet og kompleksiteten ved seksuell reproduksjon. Niles Eldridge, en trofast evolusjonist fra American Museum of Natural History, har erklært: “Sex forekommer i alle livets hovedgrupper." (7).


Men hvorfor er det slik? Evolusjonister har praktisk talt blitt tvunget til å innrømme at det må være "noen fordel ' ved et system så fysiologisk og energimessig komplekst som kjønnet formering. Som Mark Ridley innrømmet da han skrev: “... Det er svært sannsynlig at sex har en fordel, og at fordelen er stor. Sex ikke ville ha utviklet seg, og vært beholdt, med mindre det hadde noen fordel" (8) Likevel å finne og forklare den fordelen, synes å ha unngått våre evolusjonære kolleger. Sir John Maddox, som tjente i over tjuefem år som fornem redaktør of Nature, det prestisjetunge tidsskriftet, publisert av den britiske Association for Advancement of Science (og som ble adlet av dronning Elizabeth II i 1994 for 'multiple bidrag til vitenskapen '), forfattet en fantastisk bok med tittelen 'What Remains to be Discovered', der han adresserte temaet med opprinnelsen til sex, og uttalte rett frem: "Det overordnede spørsmålet er når (og deretter hvordan) seksuell reproduksjon selv utviklet seg. Til tross for flere tiårs spekulasjoner, vet vi ikke.

Bilde 2. Spesifikk kompleks informasjon


Problemet er at seksuell reproduksjon skaper kompleksitet av genomet, og behovet for en separat mekanisme for produsere kjønnsceller. Den metabolske kostnaden ved å opprettholde denne systemet er stort, som det å gi organer spesialisert for seksuell reproduksjon (livmor hos hunkjønn av pattedyr, for eksempel). Hva er motvekten i fordeler? Fordelene med seksuell reproduksjon er ikke opplagt '.(9) Det faktum at fordelene med sex 'ikke er opplagt' er godt kjent (, men kanskje ikke ofte diskutert) innen akademia. JF Crow beklaget: “Seksuell reproduksjon virker som mye av en bagasje å bære med seg, hvis den er funksjonsløs. Evolusjonær konservatisme bevarer relikvier, men gjør den det i en så stor skala som dette? ... Det er vanskelig for å se hvordan en prosess så forseggjort, allestedsnærværende, og krevende som seksuell reproduksjon har vært, opprettholdes uten å tjene noe eget viktig formål.' (10)


Hva er 'formålet'? Hvordan kan evolusjonen (via naturlig utvalg) forklare det? Som det viser seg, kan ikke den vanlige 'survival of the fittest" mentaliteten begynne å forklare de høye kostnadene ved første utvikling, og deretter opprettholde det seksuelle utstyret. Seksuell reproduksjon krever først organismer å produsere, og deretter vedlikeholde kjønnsceller (reproduktive celler-i.e. spermier og egg).
I tillegg, ulike typer inkompatible faktorer (for eksempel Rh-faktor i blod, mellom mor og barn) bidrar med flere kostnader (herav noen som kan være livstruende), som er automatisk iboende i denne krevende reproduksjonsmåten. I seksuelle organismer, kan også problemer oppstå i forhold til vevsavstøtning mellom mor og den nydannede embryoet. Det menneskelige immunsystemet er årvåkent i å identifisere fremmed vev (for eksempel et embryo som bærer halvparten av den mannlige genetiske informasjon), men evolusjonister hevder at det menneskelige reproduktive systemet 'selektivt har utviklet' denne 'forseggjorte, allestedsnærværende, og krevende' metode for reproduksjon.


Det er vår påstand, basert på evidens, at det innviklede, komplekse og informasjonsinnhold tilknyttet seksuell reproduksjon, krever den konklusjon at sex er verken en historisk tilfeldighet' som resulterer i evolusjonær bagasje, og heller ikke et produkt av organisk evolusjon i seg selv, men snarere er et produkt av en intelligent skaper.

Bilde 3. Enkel prokaryot celle (uten kjerne)


Fra aseksuell til seksuell reproduksjon-opprinnelsen til sex

Mange encellede organismer reproduserer aseksuelt. Hvis vi alle stammer fra disse encellede skapninger, som Margulis og Sagan har antydet, så hvorfor var den enkle, men effektive metoden for aseksuell reproduksjon satt til side til fordel for seksuell reproduksjon? Th. Dobzhansky og hans medforfattere kommenterte denne ironiske vanskeligheten i sin bok, 'Evolution': “Når det gjelder opprinnelsen til seksuell reproduksjon, presenterer to utfordrende spørsmål seg selv: Først i hva slags organismer oppsto sex først? Og for det andre, hva var den adaptive fordelen som forårsaket seksuell reproduksjon å bli dominerende i høyere organismer?" (11)


Aseksuell reproduksjon er dannelsen av nye personer fra cellene i bare én av foreldrene, uten kjønnscelle-dannelse eller befruktning av et annet medlem av arten. Aseksuell reproduksjon krever dermed ikke en egg-produserende mor og en sperm-produserende far. En enslig forelder er alt som kreves. Spordannelse (dannelse av sporer) er en metode for å aseksuell reproduksjon blant laverestående, encellede dyr og visse planter. En spore er en reproduktiv celle som produserer en ny organisme uten befruktning. I visse lavere former av dyr, og i gjær, er knoppskyting en vanlig form for aseksuell reproduksjon, i det et lite fremspring på overflaten av 'foreldre'-cellen øker i størrelse, inntil en 'skillevegg' formes ved å skille nytt individ (knoppen) fra den opprinnelige. Regenerasjon er en annen form for aseksuell reproduksjon, som tillater organismer (f.eks sjøstjerner og salamandere) å erstatte skadede eller mistede deler.


I det de har slitt med å forklare eksistensen av seksuell reproduksjon i naturen, har evolusjonister foreslått fire forskjellige (og noen ganger motstridende) teorier, kjent i litteraturen som: 1) Lotteriprinsippet; 2) Sammenfiltret (tangled) bredde- hypotese; 3) Rød dronning hypotesen; og 4) DNA reparerings hypotesen. Vi ønsker å diskutere hver av dem kort.

1) Lotteriprinsippet ble først foreslått av American biolog George C. Williams i hans monografi, 'Sex og Evolution'. (12) Williams idé var at seksuell reproduksjon innførte genetisk variasjon for å muliggjøre at gener overlever i endring eller nye miljøer. Han brukte lotteri-analogi å formidle konseptet at aseksuell-avl ville være som å kjøpe et stort antall billetter i et nasjonalt lotteri, men å gi dem alle det samme nummeret. Seksuell reproduksjon, på den annen side, ville være som å kjøpe et lite antall billetter, men å gi hver av dem et ulikt nummer.

Bilde 4. Befruktning av menneskeegg


Den grunnleggende ideen bak lotteri-prinsippet, er at siden sex introduserer variasjon, vil organismer ha en bedre sjanse til å produsere avkom som vil overleve, hvis de formerer en rekke typer heller enn bare mer av det samme. Poenget som blir gjort av de som forsvarer lotteriprinsippet, er at i deres syn, så er aseksuell reproduksjon dårlig rustet til å tilpasse seg raskt skiftende miljømessige omgivelser, som skyldes det faktum at avkommet er eksakte duplikater (dvs. kloner) av sine foreldre, og dermed iboende har mindre genetisk variasjon, variasjon som til slutt kan føre til radikalt forbedret tilpasningsevne og en mye større sannsynlighet for overlevelse. Som Carl Zimmer skrev i henhold tittelen "Evolusjon innenfra" i sitt volum, Parasite Rex: 'En linje av kloner kan gjøre det bra nok i en skog, men hva om skogen endret seg over et par århundrer til en prærie? Sex brakte variasjoner som kan tillate organismer til å overleve endring' (13) Matt Ridley la til:
"..En seksuell livsform vil reprodusere på bare halvparten av hastigheten til en tilsvarende klonet form. Den halverte reproduksjonsrate til seksuelle former er sannsynligvis gjort opp for, ved en forskjell i kvalitet: det gjennomsnittlige seksuelle avkom, er trolig dobbelt så bra som et tilsvarende klonet avkom.'(14)
Det ville være 'dobbelt så bra' eller 'dobbelt så egnet' (fit), selvfølgelig fordi det hadde dobbelt genetisk utrustning (har fått halvparten av hver av de to foreldre). Som Reichenbach og Anderson oppsummerte problemet: "For eksempel, hvorfor reproduseres de fleste dyr seksuelt snarere enn aseksuelt, når aseksuell duplisering ser ut til å samsvare best overens med den aktuelle teori i naturlig utvalg, at 'den mest egnede' er den som bevarer sine gener ved å sende dem videre til sine avkom? En teori er at seksuell reproduksjon gir det beste forsvar mot den raske reproduksjonen, blant smittede arter som truer eksistensen av organismer. Mangfoldet i de artene som resultater i å kombinere ulike 'genpooler' favoriserer overlevelse til de som er gjengitt seksuelt, over dem som ved kloning arver repeterende genetisk likhet' (15)


Det at 'diversitet i arten', ifølge prinsippet, noe som bidrar til at en organisme opprettholder sin konkurranse-evne, i naturens kamp for "survival of the fittest". Men Lotteri-prinsippet har møtt harde tider i det siste. Det antyder at sex ville bli foretrukket av et variabelt miljø, men en nøye gjennomgang av den globale fordelingen av kjønn, avslører at der miljøer er stabile (for eksempel i tropene), så er seksuell reproduksjon mest vanlig. I motsetning til dette, i områder der miljøet er ustabilt (slik som ved store høyder eller i små organer eller vann), er det at aseksuell reproduksjon florerer.


2. Sammenfiltret bredde- hypotese

Bilde 5. Knoppskyting er en vanlig form for ukjønnet formering.


Den sammenfiltrede bredde- hypotesen antyder at sex utviklet seg for å fremstille avkom for den kompliserte verden rundt dem. Den 'flokete breddens' ordbruk stammer fra siste avsnitt av Darwins Artenes opprinnelse, der han refererte til et bredt utvalg av skapninger, der alle konkurrerer om lys og mat på en 'sammenfiltret bredde'.

I følge dette begrepet, så vil det i ethvert miljø der det foreligger intens konkurranse om plass, mat og andre ressurser, være plassert en premie på diversifisering. Som Zimmer beskrev det: “I ethvert miljø, en tidevanns-flate, et skog område, et dypvanns lomme -plassen er delt inn i forskjellige nisjer hvor forskjellige ferdigheter er nødvendig for å overleve. En klone spesialisert for en nisje kan bare gi avkom som også kan håndtere samme nisje. Men sex skraper det genetiske dekket, og fordeler avkommet på annerledes hender. Det sprer i utgangspunktet ut avkom, slik at de bruker ulike ressurser.(16) Den sammenfiltrete bredde- hypotese har imidlertid også gått på harde tider. I sin bok, Evolution and Human Behavior, konkluderte John Cartwright: "Selv om en gang så populær, synes nå den flokede bredde hypotesen å møte mange problemer, og tidligere tilhengere faller bort. Teorien ville forutsi en større interesse for sex blant dyr som produserer massevis av små avkom, som konkurrerer med hverandre. Faktisk er sex alltid i forbindelse med organismer som produserer noen få store avkom, mens organismer som produserer lite avkom, ofte engasjere seg i aseksuell reproduksjon (parthenogenesis). I tillegg tyder bevis fra fossiler på at arten består i store perioder av [geologisk] tid, uten å endre seg mye." (17)

Faktisk, tyder bevis på 'at arter består i store tidsperioder uten å endres mye'. Ta i betraktning følgende innrømmelse, i lys av det punktet: I henhold til Margulis og Sagan, 'utviklet' bakterier seg, på en slik måte som til syvende og sist skulle være ansvarlig for seksuell reproduksjon. Likevel, hvis det er tilfelle, hvorfor er da bakterier selv tilnærmet uendret-fra et evolusjonært utsiktspunkt-i milliarder av år, med jordens historie? I hans bok,'Evolution of Living Organisms', hevdet den eminente franske zoolog, Pierre-Paul Grasse, akkurat dette punktet. Bakterier viser, til tross for sin store produksjon av intraspesifikke varianter, en stor troskap til sine arter. Bacillus Escherichia coli, der mutanter har blitt undersøkt meget nøye, er det beste eksempel. Leseren vil være enig i at det er overraskende, for å si det mildt: Å ønske å bevise evolusjon og å oppdage dens mekanismer, og deretter velge som materiale for denne studien, et vesen som i praksis stabiliserte seg for en milliard år siden".(18)

I tillegg bør det nevnes at vi i dag fortsatt ser organismer som reproduserer aseksuelt, samt organismer som reproduserer seksuelt, som stiller det åpenbare spørsmålet: Hvorfor fortsetter noen organismer å reprodusere aseksuelt, mens andre har 'utviklet' evnen til å reprodusere seksuelt? Trenger ikke de aseksuelle organismer noensinne genetisk variasjon for å muliggjøre gener å overleve i skiftende eller nye miljøer (lotteriprinsippet)? Har de ikke noensinne 'behov' for å forberede sine avkom for en komplisert verden rundt dem (Sammenfiltrede-bredde hypotese)?

Bilde 6. Myten om den røde dronning


3. Rød dronning-hypotese
Den røde dronning-hypotesen ble først foreslått av Leigh Van Valen i en artikkel med tittelen "A New Evolutionary law".(19) Hans undersøkelser antydet at sannsynligheten for organismer blir utryddet, ikke innehar noe forhold til hvor lenge de allerede kan ha overlevd. Med andre ord, som Cartwright uttrykte det: "Det er tankevekkende at kampen for tilværelsen aldri blir noe enklere; uansett hvor godt tilpasset et dyr har blitt, det har fortsatt den samme sjansen for å bli utryddet som en nylig dannet art.' (20) Biologer kom til å referere til begrepet som 'rød dronning hypotesen', oppkalt etter karakteren i Lewis Carrolls 'Through the Looking Glass' som tok Alice på lange løpeturer, som faktisk gikk ingensteds. Som dronningen sa til stakkars Alice, "Nå, her ser du, det tar all løping du kan utføre, å holde deg på samme sted." Tenk på det som et 'genetisk våpenkappløp' hvor et dyr hele tiden må kjøre den genetiske utfordring med å være i stand til å jage byttet sitt, unnvike rovdyr, og motstå smitte fra sykdomsfremkallende organismer. I en verden av 'røde-dronninger', må organismer løpe fort, bare for å stå stille! Det vil si, de må hele tiden 'kjøre for å prøve å forbedre' (og utviklingen av sex ville være en måte å gjennomføre det). Likevel, at de gjør dette, gir ingen automatisk garanti for å vinne kampen kjent om 'survival of the fittest'. 'Naturen', sa den eminente britiske poeten Lord Tennyson, er 'rød i tann og klove'. For øyeblikket, synes 'rød dronning hypotesen' å være favoritten til evolusjonister over hele verden, i forsøket på å forklare årsaken til kjønnet formering (sex).


4. DNA reparerings hypotesen
Tenk på dette. Hvorfor blir babyer født unge? Dumt spørsmål -med et selvinnlysende svar, ikke sant? Evolusjonister tenker annerledes. Poenget med spørsmålet er dette: Vår somatiske (kropps) celler aldrer. Likevel har celler av en nyfødt, hatt sine klokker 'satt tilbake'. Somatiske celler dør, men 'kjønnscelle-linjen' ser ut til å være praktisk talt udødelig. Hvorfor er det slik? Hvordan kan 'gamle' mennesker produserer 'unge' babyer? I en 'grensesettende' artikkel publisert i 1989, foreslo Bernstein, Hopf og Michod at de hadde oppdaget svaret: “Vi mener at mangelen på aldring av bakterie-linjen, resulterer i hovedsak fra reparasjon av genetisk materiale ved meiotisk rekombinasjon under dannelsen av kjønnsceller. Dermed er vår grunnleggende hypotese, at den primære funksjon til sex er å reparere det genetiske materialet i kjønnscelle-linjen'. (21)

Bilde 7. Behov for reparasjon av DNA


DNA kan bli skadet på minst to måter. For det første, kan ioniserende stråling eller mutagene kjemikalier endre genetisk kode. Eller for det andre, kan en mutasjon skje via feil under selve replikeringsprosessen. De fleste mutasjoner er skadelige. (22) I en aseksuell organisme, vil per definisjon, en hvilken som helst mutasjon som oppstår i en generasjon, bli overlevert automatisk til den neste. I sin bok, 'The Red Queen', (23) sammenlignet Matt Ridley det med hva som skjer når du fotokopierer et dokument, og så tar kopi av en kopi, og deretter tar kopi av den fotokopien etc. Til slutt, forringes kvaliteten alvorlig. Aseksuelle organismer, som fortsetter å akkumulere mutasjoner, møter ubehagelig utsikter og blir til slutt ute av stand til å reprodusere, noe som ikke i det hele tatt ville være nyttig for evolusjon. (Kjent som Müllers tannhjul (ratchet)- hypotese, mekanismen fungerer som en nedadgående skralle på aseksuelle populasjoner, med en hvilken som helst skadelig mutasjon som oppstår i en vertikalt overførbar organisme.)


Men seksuell reproduksjon tillater de fleste planter og dyr å skape avkom med gode kopier av to gener via overkrysning (crossover), og vil dermed bidra til å eliminere denne nedadgående 'skrallen' siden mutasjoner, selv om de fortsatt kan være overleveres videre fra en generasjon til den neste, ikke nødvendigvis vil uttrykkes i neste generasjon (en mutasjon må være {dominant-oversetters tilføyelse} evt. i genene til begge foreldrene, før den kommer til uttrykk i avkommet). Som Cartwright sa det:
“I seksuelt reproduserende arter på den andre hånd, vil noen individer være 'uheldige' og har en større andel enn gjennomsnittet av skadelige mutasjoner i sitt genom, og noen vil være 'heldige', med en mindre del. Uheldige vil bli selektert bort. Dette har på lang sikt effekten av stadig utluking av skadelige mutasjoner, gjennom døden til de som bærer dem .... Skadelige mutasjoner ... ville ha ødeleggende konsekvenser, hvis det ikke var for seksuell reproduksjon." (24) Men, som Cartwright fortsatte med å innrømme: "Denne teorien er ikke uten sine problemer og kritikere.(24) En av disse problemer, uttrykt av Mark Ridley, er: “Vi vet ikke sikkert at sex er til for å renske dårlige gener ". (13) Nei, absolutt ikke! Og, faktisk begynner bevis å stable seg opp til at kanskje DNA reparerings-hypotesene, i seg selv er i behov for 'reparasjon'. Som Maddox bemerket: "Et syn er at seksuell reproduksjon gjør det lettere for en utviklende organisme å bli kvitt skadelige endringer. Det bør absolutt være tilfelle dersom det er mer enn en genetisk endring, og hvis deres kombinerte effekt på utviklende organismer, er større enn summen av deres individuelle forandringer når de opptrer hver for seg. Men det er ingen direkte bevis for å vise at denne regelen generelt gjelder" (9)

Bilde 8. Forfalskning og virkelighet


Vi må ikke overse et viktig faktum i alt dette: Disse teoriene forsøker tappert å forklare hvorfor sex eksisterer nå, men de har ikke forklart opprinnelsen til sex. Nøyaktig hvordan, har naturen oppnådd 'oppfinnelsen' av den fantastiske prosess vi kjenner som sex? Da han tok opp nettopp dette problemet, spurte Maddox undrende: "Hvordan kunne denne prosessen (og dets kompleksitet) utvikle seg? ... Dilemmaet er at naturlig utvalg ikke kan forutse endringer i miljøet, og så legge til rette for utvikling av spesialiserte seksuell organer som en ekstra sikkerhet mot miljøendringer.' (25) Nøyaktig vårt synspunkt! Det er én ting å utvikle en teori eller hypotese for å forklare noe som allerede eksisterer, men det er noe helt annet å utvikle en teori eller hypotese for å forklare hvorfor det eksisterer noe (i dette tilfellet, sex). Ettersom Mark Ridley nølende innrømte: "Sex er ikke brukt bare for ønsket om et alternativ. Ingenting, i en evolusjonær forstand, tvinger organismer til å reprodusere seksuelt'.(26)
Kanskje Cartwright oppsummerte saken godt da han sa: “Det er kanskje ingen enkel forklaring på vedlikehold av sex i møte med alvorlige kostnader". (24) Siden han taler om en strengt naturalistisk forklaring, ville vi være helt enige. Men vi vil foreslå at det er ingen naturalistisk forklaring i det hele, for opprinnelsen til eller vedlikehold av kjønnet formering.


Hvorfor sex?
Hvorfor eksisterer da sex? I sin bok fra 2001, 'Evolution: The Triumph of an Idea', innrømmet Carl Zimmer: "Sex er ikke bare unødvendig, men det bør være en oppskrift på evolusjonær katastrofe. For det første er det en ineffektiv måte å reprodusere .... Og sex bærer andre kostnader også .... Av alle rettigheter, en gruppe av dyr som utvikler seg, seksuell reproduksjon skulle umiddelbart bli utkonkurrert av aseksuell. Og likevel sex regjerer .... Hvorfor er sex en suksess, til tross for alle sine ulemper? (27)
Fra et evolusjonært synspunkt, er sex definitivt 'en ineffektiv måte å reprodusere'. Tenk på alt den seksuelle prosessen innebærer, inkludert kompleksiteten involvert ved reproduksjon av informasjonen som bæres i DNA. Det er kompleksiteten av denne prosessen, og det viset på hvilken det er kopiert fra generasjon til generasjon, som i praksis drev Mark Ridley til distraksjon i 'The Cooperative Gene'.


“Ingen i menneskelig kultur ville prøve utslaget av først å lage to kopier av en melding, deretter bryte hver i korte biter på måfå, og kombinere like mengder fra de to for å danne versjonen som skal overføres, og kaste den ubrukte halvparten vekk. Du trenger bare å tenke på sex for å se hvor absurd det er. Den 'seksuelle' metoden for å lese en bok ville være å kjøpe to eksemplarer, rive sidene ut, og lage en ny kopi ved å kombinere halvparten av sidene fra én og en halvparten fra den andre, kaste en mynt for hver side for å bestemme hvilken original å ta siden fra og hvilken som skal kaste bort". (28)

Bilde 9. Befruktet eggcelle

Igjen, fra et evolusjonært synspunkt, ville sex regnes som 'absurd'. Men fra et design synspunkt, er det intet mindre enn utrolig! Men det er et enda viktigere spørsmål enn hvorfor sex eksisterer. Hvordan kom sex til å eksistere? Evolution er avhengig av endring (det engelske ordet "evolusjon" stammer fra det latinske 'evolvere', som betyr “å rulle, for å endre'). Ganske åpenbart, hvis alt forble det samme, ville det ikke være noen evolusjon. Evolusjonister mener at drivkreftene bak evolusjon er naturlig utvalg og genetiske mutasjoner forekommer over lengre spenn av geologisk tid. (29) Mutasjoner er primært et resultat av feil som oppstår under DNA replikering. Det finnes tre forskjellige typer mutasjoner: gunstige, skadelige og nøytrale.(30) Nøytrale mutasjoner (som riktignok forekommer) er, som navnet tilsier, 'nøytrale'. De trenger ikke "drive" evolusjon fremover i noen betydelig mote. Skadelige mutasjoner 'vil bli valgt mot og vil bli eliminert i rett tid ". (30) Det, som da blir igjen, er fordelaktige mutasjoner som, ifølge evolusjonister, er innarbeidet i arter av naturlig utvalg, resulterer til slutt i nye og ulike organismer.

Men hva har alt dette har å gjøre med opprinnelsen til kjønn? Evolusjonister holder seg til den oppfatning at de første organismene på jorden var aseksuelle, og dermed tror de at under milliarder av år med jordens historie, samler aseksuelle organismer opp tallrike gunstige mutasjoner som fikk dem til å utvikle seg til seksuelle organismer. Men endringen av en enkelt- encellet, aseksuell prokaryot (for eksempel en bakterie) til en multicellet, seksuell eukaryote, ville ikke være en "magisk" prosess utføres av bare noen få, velvalgte gunstige mutasjoner (som om naturen hadde makt til å 'velge' noe!).

Faktisk ville det motsatte være sant. Hvorfor det? Ernst Mayr, som unektelig er rangert som det mest eminente evolutionære taksonom i verden, bemerket i sin bok, hva evolusjon er: "Enhver mutasjon som induserer forandringer i fenotype [ytre, fysiske make-up av en organisme-BT/BH] vil enten bli favorisert eller diskriminert av naturlig utvalg ... Forekomsten av nye gunstige mutasjoner er ganske sjeldne'.(30) Gunstige mutasjoner (.. de som hjelper organismen) er faktisk 'ganske sjeldne'. Videre, som evolusjonister har vært kjent for å innrømme ganske åpent: mutasjoner som påvirker fenotypen er nesten alltid skadelige. (22,31) Den berømte genetikeren ved Stanford Universitet , Luigi Cavalli Sforza (som er leder av 'International Human Genome Project'), adresserte dette faktisk da han skrev: "Evolusjon resulterer også fra akkumulering av ny informasjon. I tilfellet av en biologisk mutasjon, er ny informasjon levert av en feil ved genetisk overføring (dvs. en forandring i DNA under dens overføring fra foreldre til barn). Genetiske mutasjoner er spontane, tilfeldige endringer som sjelden er fordelaktige, oftere ikke har effekt, eller en skadelig en'.(32)


I møte med den fullstendige ineffektivitet ved mutasjoner, som en påstått evolusjonær mekanisme, observerte Dr Grasse : "Uansett hvor mange de kan være, produserer ikke mutasjoner noen form for evolusjon .... De gunstige utseende av mutasjoner, som tillater dyr og planter å møte sine behov synes vanskelig å tro. Men Darwins teori er enda mer krevende: En enkelt plante, et enkelt dyr, ville trenge tusenvis og tusenvis av heldige, passende arrangement. Dermed ville mirakler bli regelen: Arrangementer med en infinitesimal sannsynlighet kunne ikke unngå å skje .... Det er ingen lov mot dagdrømming, men vitenskapen må ikke hengi seg til det". (33)


Grassé er ikke den eneste fremtredende evolusjonist i å ta et slikt syn, i forhold til mutasjoner som en ineffektiv motorkraft for evolusjon. I en tale presentert på Hobart College for flere år siden, snakket Harvard paleontologist Stephen Jay Gould ut i en noe militant måte om en gjenstand da han sa: “En mutasjon produserer ikke et nytt stort råmateriale. Du trenger ikke lage en ny art av å mutere arten ... . Det er en vanlig idé folk har; at evolusjonen på grunn av tilfeldige mutasjoner, er. En mutasjon er ikke årsaken til evolusjonære endringer.(34)

Bilde 10. Meiose


Alt dette reiser spørsmålet: Hvis mutasjoner ikke er årsaken til evolusjonære endringer, hva er det så? Det hører mer til problemet med opprinnelsen til sex, men enn 'bare' det faktum av sjeldne, gunstige mutasjoner og deres mye-mer-hyppige søskenbarn, skadelige, ødeleggende mutasjoner. Det er det ekstra problemet relatert til de to forskjellige typer av celledeling vi nevnte tidligere, mitose og meiose. Under mitose, kopieres alle kromosomene og overføres fra den overordnede cellen til dattercellene. Meiose (fra gresk betyr å splitte), på den annen side, forekommer bare i kjønnsceller (dvs. egg og sperm); i løpet av denne type replikasjon, kopieres bare halvparten av kromosommaterialet og sendes videre. (Mayr har en utmerket, up-to-date beskrivelse av en komplisert, todelt prosess ved hvilken meiose forekommer). (35)


Når meiose har funnet sted, "er resultatet produksjon av fullstendig nye kombinasjoner av foreldre-gener, alle av dem unikt forskjellige genotyper [den genetiske identiteten til en person som ikke vises som utvendige karakteristika- BT/BH ]. Dette, i sin tur, fremmer unike fenotyper, som gir ubegrenset nytt materiale for prosessen med naturlig utvalg".(36)Det er de samme fakta -som meiose angivelig har 'utviklet' evnen til å halvere kromosom- antallet (men bare for kjønnsceller), og at det faktisk kan gi "ubegrenset nytt materiale'-som gjør meiotisk prosess så utrolig. Og den kritiske natur ved 'meiose til liv', slik vi kjenner den, har blitt bekreftet (om enn kanskje motvillig) selv av evolusjonister. Margulis og Sagan, for eksempel, skrev: "Vi tror at meiose ble knyttet til to-foreldre kjønn og at meiose som en celle-prosess, heller enn to- forelder sex, var en forutsetning for utviklingen av mange aspekter av dyr .... Meiose virker intimt forbundet med komplekse cellers og vevs differensiering. Tross alt, dyr og planter vender for hver generasjon tilbake til en enkel kjerne- celle.' (37)

Disse to evolusjonister har innrømmet at meiose er avgjørende for seksuell reproduksjon. Men i deres volum, 'Slanted truths', uttalte de utvetydig at meiotisk sex utviklet seg for "520 millioner år siden".(38) Hvordan, tigger spørsmålet, kunne de bakterier som er ment å være ansvarlig for evolusjon av sex, ha 'stabilisert seg for en milliard år siden' (som Grassé observerte at de gjorde), og deretter 500 millioner år etter at stabiliserte seg, mutere nok til å "utvikle" den møysommelige meiose-prosessen? På ett tidspunkt må forfattere møte spørsmålet om begrunnelsen i deres tenkning.' Les nøye følgende scenario, som angitt i Jennifer Ackerman's 2001 bok, 'Chance i House of Fate' , og i det du gjør det, konsentrer deg om elementene som er i kursiv, som er ment å trekke leserens oppmerksomhet til 'just-so' naturen ved begrunnelsen som blir frembudt.

“De første kjønnsceller kan ha vært ombyttbare og av omtrent samme størrelse. Ved en tilfeldighet, kan noen ha vært litt større enn andre, og stappet med næringsstoffer, en fordel for å få avkom av sted til en god start. Kanskje noen var mindre, raskere og gode til å finne en partner. I det organismer fortsatte å forplante seg og mikse sitt genetiske materiale, så viste parene med en større celle med en mindre seg, som et effektivt system. Over tid, utviklet den lille kløften mellom kjønnene seg, slik som strategier for mannlige og kvinnelige gjorde, for å spre sitt egne gener'.(39) De første kjønnsceller kan ha vært .... Ved en tilfeldighet ,noen kan ha vært .... Kanskje noen var .... Over tid, det .... Det er ikke så rart at i deres mer ærlige øyeblikk, innrømmer evolusjonister , som Ackerman til slutt gjorde, at "når det kommer til sex, bebor vi et mysterium". (40)

Bilde 11. Eggvandring

Legg merke til, innrømmelsen fra Margulis og Sagan at "meiose synes forbundet med komplekse celler og vevs-differensiering ". Faktisk gjør den det nå ! Men hvordan kom en så utrolig komplisert prosess som meiose noensinne i gang fra starten av? Hva (eller bedre, hvem ) 'intrikatkoblet den komplekse celle og vevs- differensieringen'? Med all respekt, det er ikke en evolusjonist på planeten som har vært i stand til å komme opp med en tilstrekkelig (enn si troverdig) forklaring på hvordan somatiske celler reproduserer ved mitose (og dermed opprettholde artens standard kromosom antall i hver celle), mens kjønnsceller blir produsert ved meiose-der kromosom nummer er halvert, slik at ved foreningen av de mannlige og kvinnelige kjønnsceller under reproduksjon, er standard antall gjeninnsatt.


Konklusjon
Lewis Thomas, den høyt ansette lege som tjente i mange år som president og kansler av prestisjetunge Sloan-Kettering Cancer Center i Manhattan, var ute av stand til å holde for seg selv, både sin entusiasme og sin ros til systemet vi kjenner som "seksuell reproduksjon". I sin bok, 'The Medusa and the Snail', skrev han om 'miraklet' av hvordan en sædcelle sammen med en eggcelle produserer cellen vi kjenner som en zygote, som, ni måneder senere, vil bli en nyfødt menneske. Han konkluderte: “Eksistensen av den cellen skal være en av de største overraskelsene på jorden. Mennesker burde vandre rundt hele dagen, gjennom alle sine våkne timer, og ringe til hverandre i endeløs undring, og snakke om ingenting, bortsett fra den cellen .... Hvis noen har lykkes i å forklare det, innenfor mitt levetid, vil jeg leie et fly som kan skrive på himmelen, kanskje en hel flåte av dem, og sende dem til værs for å skrive ett stort utropstegn etter hverandre, over hele himmelen, inntil alle pengene mine er oppbrukt.” (41)


Dr Thomas sine penger er helt trygge. Ingen har vært i stand til å forklare, fra et evolusjonært synspunkt, opprinnelsen til sex, opprinnelsen til den utrolig komplekse meiose-prosessen som gjør sex mulig, eller den intrikate utviklingen av embryo (som i seg selv er et vidunder av design). Ved unnfangelsen er kromosomene arvet fra spermien paret med kromosomene arvet fra egget, for å gi den nye organisme sin fulle kromosom-forening.
Evolusjonære teoretikere vil ha oss til å tro at tilfeldigheter ledet til denne gjensidig-avhengige prosessen, med først å splitte genetisk informasjon i to like deler, og for det andre, rekombinere den gjennom seksuell reproduksjon. Ikke bare kreves det en innviklet prosess for å produsere en spermie eller eggcelle i første omgang via meiose, men en annen like intrikat mekanisme, er også nødvendig for å vende tilbake til den genetiske informasjonen i løpet av befruktning og å produsere zygoten, noe som vil bli embryo og senere fosteret, som til slutt vil bli den nyfødte. Ideen om at alt dette 'bare utviklet seg,' er ingen fullgod forklaring, spesielt i lys av bevisene som nå er for hånden.

Bilde 12. DNA bygger livet

Den svært kompleks og intrikate måte som menneskekroppen reproduserer avkom, er ikke et spørsmål om en lykkelig begivenhet, eller en 'heldig rolle for terningen'. Snarere er det produktet av en intelligent skaper. Albert Einstein uttrykte det godt da han uttalte: "Gud spiller ikke terning med universet." (42)

Bilde 13. Eget blodomløp etter 3 uker


Referanser


1. Bell, G., The Masterpiece of Nature: Utviklingen og genetikk av Seksualitet , University of California Press, Berkeley, s. 19, 1982.2. Bell, ref. 1, s. 54.
3. Se, for eksempel, Maynard-Smith, 1986, s. 35.
4. Ridley, M., The Cooperative Gene , The Free Press, New York, s. 108,111, 2001. ?
5. Schecter, J., How Did Sex Kom Om Biovitenskap 34 : 680, 1984.
6. Crow, JF, Betydningen av rekombinasjon, The Evolution of Sex: An Undersøkelse av Current ideer , Michod og Levin, Sinauer Associates,Sunderland, s. 35, 1988.
7. Eldredgen N. og Cracraft, J., Fylogenetiske Mønstre og Evolution- ary Prosess: Metode og teori i komparativ biologi , ColumbiaUniversiy Press, New York, s. 102, 1980.
8. Ridley, ref. 4, s. 254.
9. Maddox, J., Hva gjenstår å bli oppdaget , The Free Press, New York,s. 252, 1998.
10. Crow, ref. 6, s. 60.
11. Dobzhansky, T., Ayala, FJ, Stebbins, GL og Valentine, JW, Evolution ,WH Freeman, San Francisco, s. 391, 1977.
12. Williams, GC, Sex and Evolution: i monografier i Befolknings Biologi serien, Princeton University Press, Princeton, 1975.13. Zimmer, C., Parasite Rex , The Free Press, New York, s. 163, 2000.
14. Ridley, M., The Red Queen , Viking, London, s. 254, 1993.
15. Reichenbach, B. og Anderson, VE, på vegne av Gud , Eerdmans GrandRapids, s. 18.
16. Zimmer, ref. 13, s. 163.
17. Cartwright, J., Evolution and Human Behavior , Macmillan, London,s. 96, 2000.
18. Grasse, P.-P., Evolution av levende organismer , Academic Press, New York,s. 87, 1977.
19. Van Valen, L., En ny evolusjonære lov, Evolutionary Theory 1 : 1-30,1973.
20. Cartwright, ref. 17, s. 97.
21. Bernstein, H., Hopf, FA og Michod, RE, The Evolution of Sex: DNA Reparasjon Hypotese , Den sosiobiologi seksuell og reproduktiv strategisk Gies , Rasa, C. og Voland, E. (red), Chapman og Hall, London, s. 4,1989.
22. Cartwright, ref. 17, s. 98.
23. Ridley, M., The Red Queen , Viking, London, 1993.
24. Cartwright, ref. 17, s. 99.

Bilde 14. Trygt bevart?


25. Maddox, ref. 9, s. 253.
26. Ridley, ref. 4, s. 109.
27. Zimmer, C, Evolution: The Triumph of an Idea , Harpercollins, NewYork, s. 230, 231, 2001.
28. Ridley, ref. 4, s. 108-109.
29. Se, Ward, P., Future Evolution , Henry Holt, New York, s. 153, 2001.
30. Se, Mayr, E., hva evolusjon er , Basic Books, New York, s. 98, 2001.31. Crow, JF, Den høye spontan mutasjon rate: det er en helserisiko? Proc. Nat. Acad. Sci. USA . 94: 8380-8386, 1997.
32. Cavalli-Sforza, LL, Genes, folk og språk , North Point Press,New York, s. 176, 2000.
33. Grasse, ref. 18, s. 88, 103, 107.
34. Gould, SJ, 'IS a new and General Theory of Evolution Emerging?' tale presentert på Hobart College, 14. februar 1980; som sitert i: Sunderland, LD, Darwins Enigma , Master Bøker, San Diego, 1984.35. Mayr, ref. 30, s. 103. 36. Mayr, ref. 30, s. 104. 37. Margulis, L. og Sagan, D., Skrå sannheter: Essays on Gaia, Symbiose, og evolusjon , Springer-Verlag, New York, s. 291, 1997.
38. Margulis og Sagan, ref. 37, s. 293.
39. Ackerman, J., Chance i House of Fate , Houghton Mifflin, Boston,pp. 48-49, 2001.
40. Ackerman, ref. 39, s. 115.
41. Thomas, L., Medusa og sneglen , Viking, New York, pp. 155-157,1979.
42. Hoffman, B., Albert Einstein , New American Library, s. 73.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Brad Harrub er utdannet ved Kentucky Wesleyan College,hvor han tok en BS-grad i biologi. Han har også tjent en Ph.D. i nevrobiologi og anatomi fra College of Medisin ved University of Tennessee i Memphis. Han er et medlem av Society for Neuroscience, og ble oppført i den 2001-2002 utgaven av Hvem er hvem blant forskere og Forskere . Han var invitert foredragsholder til 2003 Inter-nasjonal konferanse om kreasjonisme. Han sitter for tiden som Direktør for Scientific Information i Apologetikken Press, og som medredaktør av Reason & Åpenbaringen.


Bert Thompson er utdannet ved Abilene Christian Universi-mangfold, hvor han tok en BS-grad i biologi. Han er også en utdannet ved Texas A & M University, hvor han tok begge MS og Ph.D. grader i mikrobiologi. Dr Thompson er en tidligere professor i College of Veterinary Medicine ved Texas A & M, hvor han underviste i flere år. Samtidig som ved Texas A & M, tjente han som koordinator av samarbeidet tive Education Program i Biomedical Science. For øyeblikket, Dr Thompson er administrerende direktør i Apologetikken Press og redaktør av Reason & Åpenbaringen .

Bilde 15. En av de heldige

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund