Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2022)

Her finner du en del kortere artikler, oversatt fra evolutionnews.org.

Kan du spore noen hensikt, ut fra hvordan deler er organisert?

I så fall er du visere enn vitenskap, for den uttaler seg ikke om det.

(Artikkelen ID som paradigme .. er fra boka Comprehensive Guide to Science and Faith)


/Ev-News-2022

2020-Artikkel -sprekker i Darwins fundament
Artsdannelse og boka Origin of Species
Avhengighetsgrafer og forutsetningsfri vitenskap
Big Bang korrigering
Big Bang opprinnelsen til Homo
Biologer soeker teleologi
Celletype -et hinder for evolusjon
Charles Darwin og Epikurs spoekelse
DNA-pakking -et naturunder
Darwins evige problem-spraak
Den elektriske cellen
Den foerste cellen mangler forklaring
Designdeteksjon i -sak om vitenskapsjuks
Det menneskelige svelg
En mirakuloes eksistens
Epigenetikk styrer genetikk
Epikur og laeren om naturlig utvalg
Er Intelligent Design en vitenskaps-stopper
Er det Game Over for darwinismen
Evolusjon er ikke som fysikk
Evolusjon med og uten flere samtidige endringer
Evolusjonens grense
Falsk analogi til geologi
Fin-tidsinnstilling i kosmos
Fremsyn i biosfaeren
Gendeling mer utbredt
Guds hypotesen -Tittel forsvart
Helt urealistisk forfedremodell
Hemmelighetene ved blodkoagulering
Hjernenevroner -som bibliotek
Homologi-fossiler-fylogeni-seleksjon
Hyper magnetotaktisk bakterie
ID i biokjemi og andre felt
ID i paleontologi
ID som fruktbart vitenskapelig paradigme
ID som paradigme for fruktbar vitenskap
Ikke-kodende RNA forskning i fremgang
Ikke-tilfeldige mutasjoner
Ingenioeranalyse av bakterie-flagellen
Intelligent utformede kropper -et system av systemer
Intelligent utforming av hjernen
Jordatmosfaeren - fantastisk biosentrisk finjustering
Jordens salt regulerer beboeligheten
Kan Noe komme fra Ingenting
Kjernebegrunnelsen for soeppel-DNA
Kritikk av design -grunnet manlende kunnskap
MENNESKELIG HJERNE vs SJIMPANSE HJERNE
Mammut-stoette for devolusjon
Maskinpark paa jobb i cellen
Materialistiske modeller og vitenskapelige data
Menneskehjertet -et mirakel
Menneskekroppen fantastisk design
Menneskelig fossilregister mangler mellomledd
Menneskelig opprinnelse -alt i familien
Mitokondrier er informasjonsbehandlingssystemer
Mot felles avstamning
Mutasjonsproblemer
Naturens forstaaelighet og design
Naturlig maskineri som opererer uten inngrep
Nitrogen-mikrobe med rakettvitenskap
Nobles kritikk av darwinismen
Nukleaert pore kompleks i fokus
Opploesnings revolusjon ved kryo-elektron mikroskopi
Opprinnelsen til foerste selvreplikerende molekyler
Optimalisering -Int-Design i aksjon
Oyet naert perfekt
Planetens oekosystem-ingenioerer
Relevansen av intelligent design for vitenskap og samfunn
Retur til atomismen
RuvAB -elegant molekylaer motor
Soeppel eller uutforsket
Statistikk og Trestruktur-selektivt utvalg
Teistisk evolusjon og det gnostiske kjetteriet
Tilbakevirkende bekjennelser om uvitenhet
Tolv sjokkerende oppdagelser for evolusjon
Topoisomerase enzymet
Topp tre problemer med protoceller
Vandrende hvaler og Ventetidsproblemet
Velsignelsen ved gress
Virkelige data og klorokin-resistens