Tolv 'sjokkerende' oppdagelser for evolusjon
Eric H. Anderson; 15. nov. 2022. Oversatt herfra.


Bilde 1. Topoisomerase

Topoisomerase
En korrespondent som forberedte seg på en presentasjon spurte om jeg "ville bry meg om å sende inn noen få linjer om det du ser på som virkelig bemerkelsesverdig eller til og med sjokkerende nylige oppdagelser om genetikk eller epigenetikk som gir ekstra støtte for designslutningen. (Bortsett fra, det vil si, det berømte arbeidet til ENCODE, som ser ut til å ha kullkastet 'søppel-DNA'-doktrinen.)"
"Sjokkerende nylige funn"? Godt spørsmål.

Ikke så overraskende for intelligent design
Med to forbehold, vil jeg dele noen fra de siste 15 årene eller så. Det første forbeholdet er at mange funn sildrer sakte inn over tid. Så vi kan kanskje peke på tidligere bevis for noen av punktene nedenfor fra mer enn 15 år siden, men jeg vil hevde at bevisene har blitt mye mer tydelige eller mer allment anerkjent siden den gang. Det andre forbeholdet er at noen funn kan være overraskende eller "sjokkerende" fra et evolusjonært perspektiv, men ikke nødvendigvis fra et perspektiv av intelligent design.
Så med disse forbeholdene:


Her er tolv; Sannsynligvis er det flere

1. Økende forståelse for koding med rammeskift -lenke.

2. Økende forståelse for toveis koding -lenke.

3. Tidlig bevis på at noen 'nøytrale' mutasjoner kanskje ikke er nøytrale -mot gradvise mutasjoner.

Bilde 2. Illustrasjon av RNA-reparasjon

RNA-rep4. Massiv og omfattende rolle for RNA i cellulære prosesser. Ja, dette er relatert til ENCODE, men fortjener å bli nevnt i seg selv, siden det er raskt voksende eksperimentelle bevis for funksjonelle roller til spesifikke RNA -lenke.

5. Behovet for regelmessig vedlikehold og stell av DNA, for eksempel den kritiske rollen til topoisomerase som Joe Deweese studerer. Se den nylige animasjonen fra Discovery Institute nedenfor. Forresten, hvis du snakker om dette til et publikum, er en flott leksjon å vise supercoiling-problemet med et to-trådet stykke garn. Av personlig erfaring vil jeg anbefale å øve hjemme på forhånd. Men når du først får det på plass, er det et fantastisk visuelt hjelpemiddel og meget minneverdig. Video Topoisomerase

6. Den voksende listen over alternative genetiske koder -lenke.

7. Direkte i motsetning til den evolusjonære prediksjonen, med flere genomer i databasen, antall avstamningsspesifikke eller taksonomisk begrensede gener. Ikke her og der, men omfattende og gjennomgripende-lenke. Dette er et helt enormt problem for evolusjonsteorien.

8. Mange funksjonelle roller har blitt identifisert for de upassende navngitte 'pseudogenene'. Dette motvirker et av de mest brukte, høyt proklamerte bevisene for blind ikke-styrt evolusjon -lenke.

9. Økende bevis for funksjonelle roller for noen såkalte 'endogene retrovirus'. Det er mindre informasjon her så langt, men det ser ut til å gå i samme retning som pseudogener og andre "søppel-DNA"-påstander generelt. Lenke -mitrokondrier

Bilde 3. Devolusjon forekommer hyppigere enn evolusjon

Devolusjon10. Klare genetisk-baserte bevis på at flere av de mest, høyt omtalte eksemplene på evolusjon faktisk er nedbrytende. Det er selvfølgelig Michael Behes arbeid, så vel som Scott Minnichs laboratoriearbeid og analyse av Lenskis langsiktige evolusjonære eksperiment-lenke. Viktigheten av dette kan ikke overvurderes. Det er et av de få områdene hvor vi har ekte eksperimentelle data, i motsetning til ideer, formodninger og håndviftende påstander om hva evolusjon skal kunne oppnå. Og bevisene er ekstremt klare.

11. Relatert til taksonomisk begrensede gener, men dette må nevnes i seg selv: Det store håpet med komparative genomiske studier var å produsere et sammen-hengende tre som ville vise den sanne evolusjonshistorien. Nøyaktig det motsatte har skjedd. Det er et absolutt rot, med motsetninger ved hver eneste vending -lenke, og ingenting nærmer seg en enhetlig evolusjonshistorie. Det har nådd det punktet hvor selv fremtredende evolusjonister har begynt å forlate tremodellen helt, og sette sitt håp tilbake til konvergent evolusjon, Horisontal Gen Overføring (HGO), en ennå uoppdaget prosess, etc.

12. Mindre direkte relatert, men kanskje verdt å nevne:
(a) Økende erkjennelse av at proteinfolding krever nøye kontroll i mange tilfeller, ikke bare en automatisk fold. Og nei, AlphaFold har ikke "løst" problemet fra første prinsipp. Se Paul Nelsons Evolution News-artikkel fra noen uker siden-lenke. Hør også på podkastdiskusjonen min med Paul.
(b) Økende støtte for ideen om proteinsjeldenhet, og isolerte regioner i søkerom. Dette er nøyaktig hva vi ser i utformede systemer, og det motsatte av det som er spådd av evolusjonsteorien. Se tilleggsarbeidet til Douglas Axe og Brian Miller.
Det er sikkert flere andre jeg glemmer akkurat nå.

Bilde 4. Eric H. Anderson


E. AndersonSkrevet av Eric H. Anderson
Eric H. Anderson er en advokat og programvare-selskapsgründer, designteoretiker og medvirkende forfatter om evolusjon og intelligent design ved Uncommon Descent. Hans forskningsinteresser inkluderer livets opprinnelse, selvreplikasjon og de logiske og retoriske fundamentene til evolusjonsteori og intelligent design. Han er medforfatter av den populære introduksjonsboken Evolution and Intelligent Design in a Nutshell (DI Press, 2020). Eric har en BA magna cum laude på russisk med et bifag i spansk, og mottok sin JD cum laude fra J. Reuben Clark Law School.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund