Australopitheciner og tilbakevirkende bekjennelser om uvitenhet
Av Casey Luskin; 26. okt. Oversatt herfra. (kursiv og understeking ved oversetter) For referanser, se dit.


Austrr-afarensisRedaktørens notat: Vi er glade for å presentere en serie av geologen Casey Luskin som spør: "Demonstrerer fossiler menneskelig evolusjon?" Dette er det tredje innlegget i serien, som er tilpasset fra den ferske boken, The Comprehensive Guide to Science and Faith. Finn hele serien her. https://evolutionnews.org/tag/fossils-and-human-evolution-series/
Mange paleoantropologer tror at de senere homininene kalt australopitheciner, var oppreist-gående og forfedre til vår slekt, Homo. Grav imidlertid ned i detaljene og still grunnleggende spørsmål som Hvem?, Hvor? og Når?, og det er mye kontrovers. Som en artikkel bemerket, "Det er liten konsensus om hvilken art av Australopithecus som er nærmest Homo," (1) om noen. Til og med opprinnelsen til slekten Australopithecus i seg selv, er uklar.


Bilde 1. Australopithekus-afarensis


Retroaktive bekjennelser om uvitenhet
I 2006 publiserte National Geographic en historie med tittelen "Fossil Funn Is Missing Link in Human Evolution, Scientists Say," (2) som rapporterte oppdagelsen av det Associated Press kalte "den mest komplette kjeden av menneskelig evolusjon så langt." (3) Fossilene, tilhørende til arten Australopithecus anamensis, ble sagt å knytte Ardipithecus til dens antatte australopithecin-etterkommere.


aper-mennHva ble egentlig funnet? I følge den tekniske artikkelen, var påstandene basert på hjørnetenner av middels 'tyggefasthet' (4) Hvis noen få tenner av middels størrelse og form, utgjør "den mest komplette kjeden av menneskelig evolusjon så langt", så må bevisene for menneskelig evolusjon være ganske beskjedne.
I tillegg til å lære å mistro mediehyper, er det en annen leksjon her. Sammen med lovprisningen av denne 'missing link' var tilbakevirkende tilståelser om uvitenhet. Det er der evolusjonister erkjenner et alvorlig gap i modellen deres, først etter å ha trodd at de har funnet bevis for å tette det gapet. Derfor innrømmet den tekniske artikkelen, som rapporterte om disse tennene, "Inntil nylig ble opprinnelsen til Australopithecus skjult av en sparsom fossilregistrering" og bemerket: "Opprinnelsen til Australopithecus, slekten, ofte tolket som forfedre til Homo, er et sentralt problem ved mennesker evolusjonsstudier." (5)
Evolusjonister som med tilbakevirkende kraft innrømmer uvitenhet, risikerer at bevisene som angivelig fylte gapet kanskje ikke viser seg særlig overbevisende. Dette ser ut til å være tilfellet her, der et par tenner var alt som sto mellom et uløst "sentralt problem i menneskelige evolusjonsstudier" - opprinnelsen til australopitheciner - og "den mest komplette kjeden av menneskelig evolusjon så langt." Dessuten sitter vi igjen med innrømmelser om at opprinnelsen til australopithecines er 'tilslørt".

Australopithecines er som aper
Mens tidlige homininer er kontroversielle på grunn av deres fragmentariske rester, er det nok kjente australopithecin-prøver til generelt å forstå deres morfologi. Australopithecus, som bokstavelig talt betyr 'sørlig ape', er en slekt av utdødde homininer som levde i Afrika for rundt 4,5 til 1,2 millioner år siden. "Splitters" (paleoantropologer som utleder mange forskjellige arter) og "lumpers" (de som ser færre) har laget en rekke taksonomiske skjemaer for australopithecinene. De fire mest aksepterte artene er afarensis, africanus, robustus og boisei. Robustus og boisei har større bein og er mer "robuste", og er noen ganger klassifisert innenfor slekten Paranthropus.(6) De antas å representere en senere levende avlegger, som døde ut, uten å etterlate noen levende etterkommere. De mindre 'grasiøse' formene, afarensis og africanus, har sannsynligvis levd tidligere, og er klassifisert innenfor slekten Australopithecus.

Bilde 2. Tenkt progresjon -ut fra funn


Det mest kjente australopithecin-fossilet, er Lucy (som tilhørte afarensis), et av de mest komplette kjente fossilene blant pre-Homo-homininer. Hun blir ofte beskrevet som en tobent apelignende skapning som er en ideell forløper for mennesker. Likevel ble bare 40 prosent av Lucys knokler funnet, med en stor prosentandel av ribben. Svært lite nyttig materiale fra Lucys hodeskalle ble funnet, og likevel er hun et av de mest betydningsfulle eksemplarene som noen gang er funnet. Bernard Wood tilbakeviser misforståelsen om at hun lignet en eller annen ape-menneskehybrid: "Australopitheciner er ofte feilaktig antatt å ha hatt en mosaikk av moderne menneskelige og moderne apetrekk, eller, enda verre, blir sett på som en gruppe "mislykkede" mennesker. Australopithecines var ingen av disse." (7)

 


Andre har stilt spørsmål ved om Lucy gikk som mennesker eller hovedsakelig var tobent. En artikkel i Nature observerte at mye av kroppen hennes var 'apelignende', spesielt med hensyn til de "relativt lange og buede fingrene, relativt lange armer og traktformet bryst."(8) Den rapporterte videre "gode bevis" fra Lucys håndbein, at arten hennes var "knoke-gående", som sjimpanser og gorillaer gjør." (9) En New Scientist-artikkel legger til at Lucy fremstår som godt tilpasset for klatring, siden "Alt med skjelettet hennes, fra fingertuppene til tærne, tyder på at Lucy og søstrene hennes beholder flere egenskaper som ville være svært egnet for å klatre i trær." (10) Richard Leakey og Roger Lewin argumenterer for at A. afarensis og andre australopitheciner "nesten absolutt ikke var tilpasset en skridende gangart og løping, slik mennesker er." (11) De gjenforteller paleontologen Peter Schmids slående overraskelse, da han innså Lucys ikke-menneskelige egenskaper: "Det du ser i Australopithecus er ikke det du vil ha i et effektivt bibeint løpende dyr." (12)


Lucy-fossilerNår det gjelder Lucys bekken, hevder mange at det indikerer tobeint bevegelse, men Johanson og teamet hans rapporterte at det var "stygt knust" med "forvrengning" og "sprekker", da det først ble oppdaget. (13) Disse problemene førte til at en artikkel foreslo at Lucys bekken ser ut som "forskjellig fra bekkenet" andre australopitheciner, og nær den menneskelige tilstanden" på grunn av "feil i rekonstruksjonen ... skaper et veldig 'menneskelignende' korsben https://sml.snl.no/korsbeinet ." (14) En annen artikkel konkluderte med at mangel på klare fossildata hindrer paleoantropologer i å trekke sikre konklusjoner om Lucys modus av bevegelse: "De tilgjengelige dataene for øyeblikket, er åpne for vidt forskjellige tolkninger." (15)

Flere forskjeller fra mennesker
Andre studier bekrefter australopithecin-forskjeller fra mennesker, og likheter med aper. Deres indre øreganger – som er ansvarlige for balanse og relatert til bevegelse - er forskjellige fra Homo, men ligner på store apers. (16) Egenskaper som deres apelignende utviklingsmønster (17) og apelignende evne til å gripe med tærne deres (18) førte til at en naturanmelder sa at "økologisk kan de [australopitheciner] fortsatt betraktes som aper."(19) En annen analyse i Nature fant at australopithecin-skjelettet viser "en mosaikk av trekk, som er unike for dem selv og trekk som har noen likheter med orangutangens,» og konkluderte med at "muligheten at noen av australopithecinene direkte er del av menneskelige opphav, er nedadgående." (20) En artikkel fra 2007 rapporterte en "gorilla-lignende anatomi på 'Australopithecus afarensis mandibles' ", som var "uventet" og "sådde tvil om rollen til Au. afarensis som en moderne menneskelig stamfar." (21)

Bilde 3. Knokler i Lucy-funn


Paleoantropolog Leslie Aiello uttaler at når det kommer til bevegelse, "australopitheciner er som aper, og Homo-gruppen er som mennesker. Noe stort skjedde da Homo utviklet seg, og det var ikke bare i hjernen." (22) "Noe stort" var den brå opptredenen av den menneskelignende kroppsplanen - uten direkte evolusjonære forløpere i fossilregistrene.

Neste: "Menneskelig fossilregister mangler mellomledd."

 

 

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund