Relevansen av intelligent design for vitenskap og samfunn: En innføring
Evolution News @DiscoveryCSC; 10. nov. 2022 Oversatt herfra.


West om DarwinBilde 1. West om Darwin


Sist sommer holdt det italienske senteret for intelligent design sin offentlige lansering på en konferanse i Torino, Italia. Etter det arrangementet ble Discovery Institute -visepresident John West intervjuet av italiensk journalist-veteran og menneskerettighetsaktivist Marco Respinti. Intervjuet blir publisert denne måneden i det italienske språkmagasinet Il Timone. Evolution News er glade for å publisere den originale engelskspråklige versjonen av intervjuet, som diskuterer historien, påvirkningen og relevansen til ideen om intelligent design.
Dr. West er administrerende direktør for Discovery Institute's Center for Science & Culture og forfatter av boken Darwin Day i Amerika: Hvordan vår politikk og kultur er blitt dehumanisert i vitenskapens navn. Han er også redaktør for Magician's Twin: C.S. Lewis on Science, Society and Society -lenke.

 

Respinti: Hva er "intelligent design" (ID) -hypotesen?
West: Intelligent design er ideen om at naturen manifesterer klare bevis på formål, planlegging og framsyn. Med andre ord gjenspeiler naturen glansen av en mesterkunstner, ikke de tilfeldige resultatene av en ikke-styrt prosess.

 

Respinti: Hvordan skiller darwinistisk evolusjon seg fra intelligent design?
West: Darwinistisk evolusjon ser naturen - inkludert mennesker - som tilfeldige biprodukter av uintelligent materie og energi. I følge darwinismen er "mennesket resultatet av en målløs og naturlig prosess som ikke hadde ham i tankene," for å sitere ordene fra evolusjonsbiolog George Gaylord Simpson. Med andre ord, naturen er et resultat av en ikke-styrt prosess, ikke den kreative aktiviteten til en mesterdesigner.

Bilde 2. Eks. på identitets-forstyrrelse

identitet-disorderRespinti: Hvorfor betyr debatter om darwinisme og intelligent design noe for samfunnet?
West: I det darwinistiske synet ble naturen skapt av blinde ikke-styrte krefter i stedet for en klok skaper, og mennesker er bare dyr, som er det utilsiktede resultatet av en prosess med "overlevelse av de best egnede." I løpet av det siste århundret har dette dystre synet på naturen og menneskeheten oppmuntret til mange overgrep, inkludert fornektelse av Guds eksistens, 'vitenskapelige' begrunnelser for rasisme og innsats for å avle mennesker lik storfe, gjennom den såkalte vitenskapen om eugenikk. Det darwinistiske synet har fremmet fortvilelse hos mange mennesker, inkludert unge mennesker, ved å fremstille menneskeliv som en ulykke, uten egen verdighet, og uten noe høyere formål.
Derimot opprettholder intelligent design mennesker som noe iboende verdifullt. Våre liv har mening og verdi, fordi vi er det forsettlige resultatet av en øverste kunstner og skaper. Mennesker er et mesterverk, ikke noe sammenkoblet av en ikke-styrt prosess. I ordene til tidligere pave Benedict, "Vi er ikke et tilfeldig og meningsløst produkt av evolusjon. Hver av oss er resultatet av en tanke om Gud. Hver av oss er villige, hver av oss er elsket, hver enkelt av oss er nødvendig."

 

Respinti: Hva er opprinnelsen til den intelligente design-idéen?
West: Intelligent design er en av de grunnleggende ideer i historien til menneskelig sivilisasjon. Den har dype røtter i de jødiske og kristne tradisjonene, så vel som blant ikke-kristne tenkere. I den jødiske tradisjonen snakker både Salmene og visdomsboken om hvordan naturen avslører bevis på sin Skaper. Ordspråkene snakker om "Fra storheten og skjønnheten i skapte ting .." I den kristne tradisjonen hevdet Jesus, Paulus og kirkefedrene, på samme måte at naturen gir bevis på Guds visdom, framsyn og kunstnerskap. For eksempel argumenterte Theophilos, biskop av Antiokia i det andre århundre e.Kr, hevdet at Gud «blir sett og oppfattet gjennom sine... gjerninger», som for ham inkluderte naturens regelmessigheter sett i astronomi, planteverdenen, dyrene og økosystemene.
Blant ikke-kristne tenkere finner vi en lignende ide om at naturen viser bevis på formål og framsyn i greske filosofer som Platon, romerske tenkere som Cicero og middelalderens islamske tenkere som al-Ghazali.

Bilde 3. Vitenskapen avviser sine ektefødte barn

kristne-vitenskapsmennRespinti: Spilte intelligent design noen rolle i den historiske utvikling av vitenskap?
West: Definitivt. Ideen om intelligent design ga et grunnlag for moderne naturvitenskap. Fordi tidlige forskere trodde naturen var et produkt av intelligent design, forventet de at naturen skulle være ryddig, målrettet, styrt av lover snarere enn kaos, og forståelig gjennom menneskelig fornuft. Disse forskernes tro på intelligent design ansporet dem til å forske på den naturlige verden.

 

Respinti: Det var i fortiden. Hva med i dag? Spiller intelligent design fortsatt en rolle i vitenskapen?
West: Ja! Selv i dag fortsetter vitenskapelig undersøkelse fordi forskere antar av hensyn til forskningen deres, at de naturlige trekkene de studerer er ordnede og eksisterer for å oppfylle et spesifikt formål. Dette er essensen av mye vitenskapelig undersøkelse - vi behandler ting som designet slik at vi kan forstå dem. Realiteten er at intelligent design er en ledende antagelse for vitenskapelig forskning, selv for forskere som hevder å ikke tro på det.

 

Respinti: Hvilket lys kaster nyere vitenskapelige funn om naturen ble intelligent designet?
West: Jo mer vi undersøker naturen, jo mer ser vi lag etter lag med formål og planlegging i hele naturen. Lovene om fysikk og kjemi er utsøkt finjustert, for å gjøre livet mulig. Inne i hver av cellene våre eksisterer det sofistikerte 'molekylære maskiner' som får menneskelige teknologier til å virke primitive. På livets fundament finner vi DNA, som fungerer som en kode som leder mange aspekter av en organismes utvikling, akkurat som dataprogramvare. Koder og informasjonssystemer er kjennetegn på et sinn - på intelligent design. Basert på det vi nå vet, er det veldig vanskelig å tenke seg naturens operasjoner, uten å se dem som produkter av intelligent design. Det er ikke så rart at en nobelprisvinnende fysiker fra Cambridge University nylig erklærte at "intelligent design er gyldig vitenskap."

Bilde 4. Kristne og vitenskap

Kristne og vitenskapRespinti: Hva sier du til de som hevder at darwinistisk evolusjon har tilbakevist ideen om intelligent design?
West: Bevisene viser noe annet. For det første antar darwinisme at et univers som er finjustert for livet allerede eksisterer. Det forutsetter også at de første selvrepliserende organismer allerede eksisterer. Så darwinisme kan ikke tilbakevise bevisene for design på universets nivå, eller i opprinnelsen til det første livet. Det antar nettopp disse tingene! Nå hevder darwinisme at ikke-styrte prosesser kan produsere alt annet. Men vi har mange data fra eksperimenter i bakterier som viser hvor lite endring av ikke-styrt evolusjon kan oppnå. Darwinistiske prosesser kan produsere små variasjoner, men de største endringene i livshistorien - som opprinnelsen til nye kroppsplaner hos dyr - virker å være utenfor kraften til ikke-styrt evolusjon -eks. Tilfeldige mutasjoner i DNA er ment å drive darwinistisk evolusjon, men vi har lært at slike mutasjoner vanligvis er enten skadelige eller nøytrale, for organismer. Mutasjoner er ikke i stand til å produsere store nye biologiske funksjoner. Biokjemiker Michael Behe, molekylærbiolog Douglas Axe, og mange andre forskere har vist dette.

 

Respinti: Hvorfor fortsetter så mange forskere å omfavne darwinsk evolusjon?
West: Jeg tror det først og fremst skyldes kultur, ikke vitenskap. Den utmerkede italienske genetikeren Giuseppe Sermonti kalte en gang darwinisme "vitenskapens politisk korrekthet". Jeg tror han hadde rett. Mange mennesker fortsetter å omfavne darwinisme fordi det er fornemt. Andre støtter det fordi de tror det gir en vitenskapelig begrunnelse for å avvise Gud.

Bilde 5. En motstrøms holdning

Respinti: Hvor kan du finne forskere som støtter intelligent design?
West: Forskere og vitenskapelige grupper som støtter intelligent design, kan nå finnes i hele Europa, i Sør -Amerika, i Midt-Østen, Asia og Afrika. I Italia er det det italienske senteret for intelligent design, som nettopp holdt sin offentlige lansering i juni på en konferanse i Torino, hvor jeg hadde privilegiet å tale.
I USA er det Discovery Institute's Center for Science & Culture. Instituttet er en ideell organisasjon som ble grunnlagt i 1991, og dets Center for Science & Culture ble startet i 1996 av vitenskapshistoriker Stephen Meyer og meg selv. Senteret fungerer som et knutepunkt for det voksende internasjonale nettverket av forskere og lærde, som tror det finnes bevis på intelligent design i naturen. Senteret finansierer vitenskapelig forskning, sponser utdanningsprogrammer og produserer bøker og pedagogiske videoer, relatert til intelligent design.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund