Astrofysiker Ethan Siegel selger "Noe fra Ingenting": Jeg kjøper det ikke
Bilde via Hubble-teleskopRob Sheldon; 19. sept. 2022. Oversatt herfra.

Bilde 1. Fra Hubble-teleskop


Astrofysiker Ethan Siegel forklarer hvordan "70 år gammel kvanteprediksjon går i oppfyllelse, ettersom noe er skapt fra ingenting."
-Den som sa: "Du kan ikke få noe fra ingenting" kan aldri ha lært kvantefysikk. Så lenge du har tom plass - det ultimate innen fysisk intethet - vil det å manipulere det på riktig måte uunngåelig føre til at noe dukker opp. Kollider to partikler i avgrunnen av tomt rom, og noen ganger dukker det opp flere partikkel-antipartikkel-par. Ta en meson og prøv å rive kvarken vekk fra antikvarken, og et nytt sett med partikkel-antipartikkel-par vil bli trukket ut av det tomme rommet mellom dem. Og i teorien kan et sterkt nok elektromagnetisk felt rive partikler og antipartikler ut av selve vakuumet, selv uten noen innledende partikler eller antipartikler i det hele tatt.

Bilde 2. Foton-fremkalling


foton-fremkalling-Tidligere ble det antatt at de høyeste partikkelenergiene av alle ville være nødvendig for å produsere disse effektene: den typen som kun kan oppnås ved høyenergipartikkelfysiske eksperimenter eller i ekstreme astrofysiske miljøer. Men tidlig i 2022 ble sterke nok elektriske felt skapt i et enkelt laboratorieoppsett som utnyttet de unike egenskapene til grafen, noe som muliggjorde spontan dannelse av partikkel-antipartikkel-par fra ingenting i det hele tatt. Spådommen om at dette skulle være mulig er 70 år gammel: dateres tilbake til en av grunnleggerne av kvantefeltteorien, Julian Schwinger. Schwinger-effekten er nå verifisert, og lærer oss hvordan universet virkelig lager noe fra ingenting.


Resten kan du lese på Big Think -lenke. I følge biografien hans er Siegel en "vitenskapsformidler, som bekjenner seg til fysikk og astronomi, ved ulike høyskoler." Han har blitt ganske dyktig til å blogge om fysikk fra 'etableringsposisjonen'. En del av appellen hans er å støtte opp om status quo, som i dagens verden betyr mainstream media, Nature-redaksjoner og lignende. Og angående universets opprinnelse, er status quo-posisjonen "alt annet enn Gud". Så naturlig nok kommer Ethan til å tilby Lawrence Krauss gimmick, med å selge "et univers fra ingenting".

Endringer i ordboken
For å presse dette, må han gjøre noen ganske store endringer i vår vanlige ordbokdefinisjon av hva 'ingenting' betyr, akkurat som Krauss gjorde og ble latterliggjort for det. Det nye elementet er grafen. Angivelig er grafen så fantastisk at det lager partikler av elektriske felt. Men trenger jeg å påpeke at grafen er et lag med karbonatomer? Og 'hullene' er faktisk forskyvninger av karbonatomer? Så vi lager bølger av karbonatomer og kaller dette "noe fra ingenting." Virkelig?
Her er et eksempel på den tankegangen vi pleide å spøke med. Vitsen er: Fotoner eksisterer ikke. De er egentlig bare fraværet av darkoner (mørke). En lommelykt suger opp mørke, og det er derfor du tror at den har en lysstråle som går ut. Tror du meg ikke? Test det ved å kutte opp et dødt batteri fra lommelykten. Jada, den er svart nok, akkurat som du ville forvente hvis den var full av darkoner. Derfor var det selvfølgelig dødt. -Den vitsen bruker samme type logikk som Ethan bruker.

Bilde 3. Personlig synsvinkel på kvante-fysikk

KvantefysikkMaterie og energi
Hva med partikkelfysikk og mesoner og alt det der? Det er sant at E = mc2, så vi kan lage materie av energi, og omvendt, energi fra materie. Vi har gjort dette helt siden uranatomet ble splittet i 1939 av Otto Hahn og Lise Meitner, og bitene veide mindre enn uranatomet gjorde. For kreftene som holder uranatomet sammen er ganske sterke og derfor massive. Men vel å merke, feltene er massive, og det er rett og slett et fysikktriks å tilnærme disse kreftene og feltene med subatomære partikler. Det du gjør er å modifisere potensialer og kalle disse modifikasjonene 'partikler'. Du lager ikke partikler; du manipulerer felt.
Ethan sier at vi kan sette disse kreftene i arbeid i et grafen-lag/felt, mens det er mye vanskeligere å jobbe med urankjerner. Sant, men det er bare å si: "Hvis jeg får feltet mitt til å ringe ved å slå det med en hammer, lager jeg fononer fra ingenting." Det er ikke ingenting, det er et lag/felt med grafen. Hvis du vil kalle bølger av atomer som beveger seg 'prtikler', så er det du egentlig gjør å lage en pressemelding ut av ingenting.

Casimir-kraften
aarsak-til-universetOg nå en kommentar om Casimir-kraften påberopt av Ethan, og ofte tatt som bevis på eksistensen av virtuelle vakuumpartikler. Når du holder to ledere tett inntil hverandre, tiltrekker de seg med en 1/R4-attraksjon som Hendrik Casimir tilskrev 'virtuelle partikler' som dukker opp fra vakuumet mellom lagene/feltene.

Bilde 4. Ulike hypoteser om universet

 

Vitenskapelig metode
Først av alt, virtuelle partikler er bare et matematisk triks for å avkorte en uendelig sum som beskriver feltet. Så de er virtuelle på mer enn én måte. For det andre finnes det en helt gyldig måte å beskrive denne attraksjonen på, uten å påkalle virtuelle partikler: tilfeldig bevegelse av elektroner i ett lag /felt setter opp transiente dipolfelt som induserer forbigående dipolfelt i det andre lag /feltet, så attraksjonen er en dipol-dipol-interaksjon vedlikeholdt av termiske ustabiliteter.
Jeg hadde en kollega som eide en bedrift som etset silisium til optiske miniatyr-komponenter. En oppfinner kom til ham med et design for å bruke Casimir-kraften til å utføre arbeid. De konstruerte en etset silisium evigbevegelsesmaskin basert på denne kraften. Gjett hva? Det fungerte ikke.

Bilde 5. Hypoteser (om nåværende fenomener), bør bekreftes, for å aksepteres


En annen teoretisk fysiker så også etter virtuelle partikler som påvirker stjernelys. Stjerner (og solen vår) sender ut korørelert lys, men 'kiloparsecs' av tomt rom bør produsere nok virtuelle vakuumpartikler til å kollidere og dekohere det. Så han så etter dekoherens. Nei, ikke der heller. Så nei, jeg tror at det å påkalle Casimir-effekten er et bevis på at Ethan ikke forstår termodynamikk og har for stor tillit til eksistensen av "virtuelle partikler."

 

Rlob SheldonRobert Sheldon er en fysiker (BS Wheaton, MAR Westminster WTS, PhD UMCP) som for tiden jobber for regjeringen, men har hatt en lang karriere i akademia med studier av satellittinstrumentering, romplasmafysikk, kometer, kosmologi, kjernefysisk fremdrift og vitenskap/tro konflikter. Han har publisert over 60 artikler og 3 bøker: Laser Satellite Communication; The Long Ascent, vol 1.; og The Long Ascent, vol 2. (med vol. 3 kommer). Trilogien undersøker den vitenskapelige, mytiske og hebraiske støtten for en nylig Adam, Eden, Flommen og Babelstårnet som i de første 11 kapitlene i 1. Mosebok.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund