Ja! Det er bevis for den intelligente utformingen av hjernen
Michael Egnor; April 20, 2022 Oversatt herfra, tilpasset skandinaviske forhold.

(Kursiv og understreking lagt til av oversetter.)


VelkommenBilde 1. Dolbadarn-Castle-Cadwick


Dette er et stort tema, selvfølgelig. Hjernen, som all biologi, er åpenbart intelligent designet. Fra den elegante koordineringen av nevral aktivitet mellom nevroner og hjerneregioner til den bemerkelsesverdige lovlignende oppførselen til individuelle molekyler og atomer som omfatter nevroner og nevrotransmittere, bårer hjernen det umiskjennelige fingeravtrykket til en designer. Men det er en annen sunn fornuftig måte å utlede design av hjernen på som er enkel og jeg synes ganske overbevisende - den er basert på vår tro på at våre oppfatninger og konsepter stemmer overens med virkeligheten.


For å se hvordan dette peker på intelligent design av hjernen, bør du vurdere et svært overbevisende argument for Guds eksistens foreslått av filosofen Richard Taylor -lenke (1919-2003) i sin bok Metaphysics. Thomist-filosofen Edward Feser har en fin synopsis og kommentar her. Jeg omskriver Taylors argument:

Velkommen til Norge
Tenk deg at du er på et tog i Skandinavia og du ser en samling steiner i en åsside som sier VY ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL NORGE.
I teorien ville det være to måter steinene kunne ordnes på den måten. En måte ville være om de bevisst ble arrangert av en intelligent kilde for å formidle meldingen om at du reiser inn i Norge. Den andre måten ville være om vind og regn tilfeldig flyttet steinene, slik at de lignet en meningsfull melding, men faktisk ikke hadde noen intelligent kilde. Sannsynligheten for begge mulighetene er irrelevant for argumentet.


Nå kunne du, basert på steinene, tro at du enten faktisk var på vei inn i Norge, eller så kunne du ikke tro det. Uansett hva du mener er også irrelevant for argumentasjonen. Taylors poeng er at du ikke med rette kunne tro at steinene ble til ved tilfeldig ordning og samtidig tro at de formidlet budskapet om at du er på vei inn i Norge. Det vil si at du bare er berettiget til å tro det semantiske innhold formidlet av materie, hvis arrangementet av materien er intelligent utformet.

En analogi til hjernen
Taylor trekker nå en analogi til de nevrologiske prosessene i hjernen vår. Vi tror på meldingene som formidles av nevrofysiologien vår - ved arrangementet av nevro-transmitterne og nevronene våre. Hvis disse hjernefunksjonene utviklet seg av darwinistisk evolusjon - det vil si at de kom til å eksistere som et resultat av uintelligent, tilfeldig, arvelig variasjon og naturlig utvalg - så kunne du ikke ha noen berettiget tro på at oppfatningene og konseptene som genereres via hjernen din har ekte hjerne-Clausenmening. Det ville være irrasjonelt å tilskrive semantisk innhold til en materiell prosess som mangler en intelligent designer.


Taylor bruker dette argumentet for å argumentere for Guds eksistens. Når vi tror at våre oppfatninger og begreper peker på sannheten, erkjenner vi implisitt eksistensen av Gud som utformet dem. Hvis nevrofysiologien som genererer våre oppfatninger og konsepter ikke var intelligent utformet, ville vi ikke ha noen berettiget grunn til å tro at de peker på virkeligheten, like lite som vi ville ha berettiget grunn til å tro at uintelligent konglomerasjon av steiner, forteller oss hvor vi er i Skandinavia . Det er et ganske godt argument for Guds eksistens, og selvfølgelig er det også et godt argument for den intelligente utformingen av hjernen.
Merk at dette argumentet setter de som fornekter Guds eksistens i en vanskelig retorisk posisjon - hvis de benekter Guds eksistens, kan de ikke tro at deres oppfatninger og konsepter har noen realitetsorientering.


Les resten på Mind Matters News-lenke, publisert av Discovery Institutes Bradley Center for Natural and Artificial Intelligence.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund