Den positive støtten for intelligent design i paleontologi
Casey Luskin; 29. april 2022. Oversatt herfra.

Bilde 1. Trilobit-fossil

Trilobit-fossilRedaktørens notat: Vi er glade for å presentere en serie av geologen Casey Luskin om "The Positive Case for Intelligent Design." Dette er den fjerde oppføringen i serien, et modifisert utdrag fra den nye boken The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate Questions About Life and the Cosmos. Finn hele serien så langt her.


Observasjon (fra tidligere studier): Intelligente agenter kan raskt injisere store mengder informasjon i systemer:
"Intelligent design gir en tilstrekkelig årsaksforklaring for opprinnelsen til store informasjonsmengder, siden vi har betydelig erfaring med intelligente agenter som genererer informasjonskonfigurasjoner av materie ... Vi vet av erfaring at intelligente agenter ofte tenker ut planer før den materielle instansieringen av systemene, som samsvarer med planene - det vil si at den intelligente utformingen av en plan ofte går foran monteringen av deler i samsvar med en plan eller forut forestilt designplan." (1)


"Intelligente agenter produserer noen ganger materielle enheter gjennom en serie gradvise modifikasjoner (som når en skulptør former en skulptur over tid). Ikke desto mindre har intelligente agenter også kapasitet til å introdusere komplekse teknologiske systemer inn i verden fullt utformet. Ofte har slike systemer ingen likhet med tidligere teknologiske systemer - deres oppfinnelse skjer uten en materiell forbindelse til tidligere, mer rudimentære teknologier. Da radioen først ble oppfunnet, var den ulik noe som hadde kommet før, selv andre former for kommunikasjonsteknologi. Av denne grunn, selv om intelligente agenter ikke trenger å generere nye strukturer brått, kan de gjøre det." (2)

Bilde 2. Fiskefossil fra Kambrium


Kambrium-fossilHypotese (prediksjon): Nye biologiske former som krever store mengder ny genetisk informasjon vil dukke opp brått i fossilregistret, "fullstendig dannet" og uten lignende forløpere.


Eksperiment (data): Biologisk nyhet dukker vanligvis opp i fossilregisteret plutselig, fullt utformet og uten lignende forløpere eller evolusjonære mellomprodukter.(3) Som en lærebok i zoologi sier:
-Mange arter forblir praktisk talt uendret i millioner av år, for så å plutselig forsvinne for å bli erstattet av en ganske annen, men beslektet form. Dessuten dukker de fleste store dyregruppene brått opp i fossilregisteret, fullt utformet og uten fossiler ennå oppdaget som danner en overgang fra foreldregruppen. (4)


Det dominerende mønsteret i fossilregisteret er eksplosjoner av nye biologiske former. Den kambriske eksplosjonen er et godt eksempel der de fleste av de viktigste dyre phylaene fremstår som "fullformede" på en geologisk brå måte, (5) men det er mange andre eksempler i fossilregisteret, inkludert en fugleeksplosjon, (6) en angiosperm-eksplosjon,(7) og en pattedyreksplosjon. (8) Selv vår slekt Homo dukker brått opp. (9)


Konklusjon: Mange høyere taxa oppsto ved intelligent design.


Heretter, "Den positive støtten til Design in Systematikk"


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

Referanser:

  1. Stephen C. Meyer, Marcus Ross, Paul Nelson, and Paul Chien, "The Cambrian Explosion: Biology's Big Bang," Darwinism, Design, and Public Education, eds. John A. Campbell and Stephen C. Meyer (East Lansing, MI: Michigan State University Press, 2003), 367, 386.

  2. Stephen C. Meyer, Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design (New York: HarperOne, 2013), 373, 375.

  3. Stephen C. Meyer, "The Cambrian Information Explosion," Debating Design: From Darwin to DNA, eds. M. Ruse and W. Dembski (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2004), 371-391; W.E. Lonnig, "Dynamic genomes, morphological stasis, and the origin of irreducible complexity," Dynamical Genetics, eds. V. Parisi, V. De Fonzo, and F. Aluffi-Pentini (2004), 101-119; McIntosh, "Evidence of Design in Bird Feathers and Avian Respiration."

  4. C.P. Hickman, L.S. Roberts, and F.M. Hickman, Integrated Principles of Zoology 8th ed. (St. Louis, MO: Times Mirror/Moseby College Publishing, 1988), 866.

  5. R.S.K. Barnes, P. Calow, and P.J.W. Olive, The Invertebrates: A New Synthesis, 3d ed. (London, UK: Blackwell Scientific, 2001), 9-10. See also Douglas H. Erwin and James W. Valentine, The Cambrian Explosion: The Construction of Animal Biodiversity (Greenwood Village, CO: Roberts and Company Publishers, 2013); Meyer, Darwin's Doubt; Samuel A. Bowring et al., "Calibrating Rates of Early Cambrian Evolution," Science 261 (September 3, 1993), 1293-1298; Kevin J. Peterson et al., "MicroRNAs and metazoan macroevolution: insights into canalization, complexity, and the Cambrian explosion," BioEssays 31 (2009), 736. For documentation on the sudden appearance of fossils in the Cambrian explosion, see Casey Luskin, "How 'Sudden' Was the Cambrian Explosion? Nick Matzke Misreads Stephen Meyer and the Paleontological Literature; New Yorker  Recycles Misrepresentation," Evolution News (July 16, 2013), https://evolutionnews.org/2013/07/how_sudden_was_/ (accessed October 27, 2020).

  6. A. Cooper and R. Fortey, "Evolutionary Explosions and the Phylogenetic Fuse," Trends in Ecology and Evolution 13 (1998), 151-156.

  7. S. De Bodt et al., "Genome duplication and the origin of angiosperms," Trends in Ecology and Evolution 20 (November 2005), 591-597; P.R. Crane et al., "The origin and early diversification of angiosperms," Nature 374: (March 2, 1995), 27-33.

  8. See Niles Eldredge, The Monkey Business: A Scientist Looks at Creationism (New York: Washington Square Press, 1982).

  9. For details, see chapter 32 in this volume, "Do Fossils Demonstrate Human Evolution?"; Casey Luskin, "Human Origins and the Fossil Record," Ann Gauger, Douglas Axe, and Casey Luskin, Science and Human Origins (Seattle, WA: Discovery Institute Press, 2012), 45-83; Casey Luskin, "Missing Transitions: Human Origins and the Fossil Record," Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique, eds. J. P. Moreland, Stephen C. Meyer, Christopher Shaw, Ann K. Gauger, and Wayne Grudem (Wheaton, IL: Crossway, 2017), 437-473.