Undersøkelse av bevisene for intelligent design - i biokjemi og andre felt
Casey Luskin; 28. april 2022. Oversatt herfra.

Bile 1. DNA

DNA-kveilRedaktørens notat: Vi er glade for å presentere en serie av geologen Casey Luskin om "The Positive Case for Intelligent Design." Dette er den tredje oppføringen i serien, et modifisert utdrag fra den nye boken The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate Questions About Life and the Cosmos. Finn hele serien så langt her.


Vi skal nå bruke den grunnleggende metoden [skissert her] for å undersøke de positive bevisene for design på fem felt: (1) biokjemi, (2) paleontologi, (3) systematikk (forholdet mellom organismer), (4) genetikk, og (5) fysikk. Hvert eksempel vil begynne med observasjoner om hvordan intelligente agenter opptrer, basert på tidligere studier av ID-teoretikere. Deretter lages en testbar hypotese/prediksjon, etterfulgt av en diskusjon av hva dataene avslører ('eksperiment'), og til slutt en konklusjon.


Den positive støtten til design i biokjemi

Bilde 2. Eks. på kompleks cellemembran


Kompleks membranObservasjon (fra tidligere studier): Intelligente agenter tenker med et sluttmål i tankene, og lar dem løse komplekse problemer ved å ta mange deler eller symboler og ordne dem i intrikate mønstre som utfører en spesifikk funksjon - dvs. de genererer høye nivåer av kompleks og spesifisert informasjon:
"Intelligens er en målrettet prosess som er i stand til å tenke med vilje, omtanke og intensjonalitet for å oppnå et sluttmål." (1)


"[Vi har gjentatte erfaringer med rasjonelle og bevisste agenter - spesielt oss selv - som genererer eller forårsaker økninger i kompleks spesifisert informasjon, både i form av sekvensspesifikke kodelinjer og i form av hierarkisk ordnede systemer av deler ... Erfaringsbasert kunnskap om informasjonsflyt bekrefter at systemer med store mengder spesifisert kompleksitet (spesielt koder og språk) alltid kommer fra en intelligent kilde - fra et sinn eller en personlig agent." (2)

 


"I alle irreduserbart komplekse systemer, der årsaken til systemet er kjent ved erfaring eller observasjon, spilte intelligent design Funksjonelt junk-DNAeller konstruksjon en rolle [i] opprinnelsen til systemet."(3)


Hypotese (prediksjon): Finjusterte høy-KSI-strukturer vil bli funnet i biologi, inkludert irreduserbare komplekse systemer, som krever flere komponenter for å fungere.
Eksperiment (data): Naturlige strukturer inneholder mange deler arrangert i intrikate mønstre som utfører en spesifikk funksjon (f.eks. inneholder de høy KSI). Disse inkluderer språkbaserte koder i vårt DNA, irreduserbare komplekse molekylære maskiner som bakterie-flagellen, (4) og høyt spesifiserte proteinsekvenser. Mutasjons-sensitivitetstester har vist at aminosyresekvensene til mange funksjonelle proteiner må være svært komplekse og spesifiserte for å fungere. (5)


Konklusjon: Irreduserbar kompleksitet og høy KSI-systemer er funnet, noe som indikerer at disse systemene ble designet.
Neste -under, "Den positive støtten for design i paleontologi."


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund


Referanser

  1. Gary Kemper, Hallie Kemper, and Casey Luskin, Discovering Intelligent Design: A Journey into the Scientific Evidence (Seattle, WA: Discovery Institute Press, 2013).

  2. Stephen C. Meyer, "The origin of biological information and the higher taxonomic categories," Proceedings of the Biological Society of Washington 117 (2004), 213-239.

  3. Scott A. Minnich and Stephen C. Meyer, "Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits in Pathogenic Bacteria," Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature, Rhodes Greece, eds. M.W. Collins and C.A. Brebbia (Southampton, UK: WIT Press, 2004).

  4. William A. Dembski, No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased Without Intelligence (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002), 239-310; Michael Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (New York: Free Press, 1996), 51-73; Minnich and Meyer, "Genetic analysis of coordinate flagellar and type III regulatory circuits in pathogenic bacteria"; A.C. McIntosh, "Information and Entropy--Top-Down or Bottom-Up Development in Living Systems?," International Journal of Design & Nature and Ecodynamics 4 (2009), 351-385; A.C. McIntosh, "Evidence of Design in Bird Feathers and Avian Respiration," International Journal of Design & Nature and Ecodynamics 4 (2009), 154-169.

  5. Douglas D. Axe, "Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors," Journal of Molecular Biology 301 (2000), 585-595; Douglas D. Axe, "Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds," Journal of Molecular Biology 341 (2004), 1295-1315; Ann K. Gauger et al., "Reductive Evolution Can Prevent Populations from Taking Simple Adaptive Paths to High Fitness," BIO-Complexity 2010 (2); Kirk K. Durston et al., "Measuring the functional sequence complexity of proteins," Theoretical Biology and Medical Modelling 4 (2007), 47; Ann K. Gauger and Douglas D. Axe, "The Evolutionary Accessibility of New Enzyme Functions: A Case Study from the Biotin Pathway," BIO-Complexity 2011 (1); M.A. Reeves, A.K. Gauger, and D.D. Axe, "Enzyme Families-Shared Evolutionary History or Shared Design? A Study of the GABA-Aminotransferase Family," BIO-Complexity 2014 (4).