Hva Darwin-lobbyen og transgender-lobbyen har til felles
Jonathan Wells; 14. juli 2021. Ovesatt herfra.


Bilde 1. øye-med-skygge


Forfatterens merknad: Ingenting i det som følger er ment å forulempe noen transkjønnet person, noen ikke-kjønnskonform person eller noen som er tiltrukket av medlemmer av samme kjønn. Som utviklingsbiolog (Berkeley PhD) har jeg (Wells) blitt opptatt av likheter mellom litteraturen som fremmer darwinisme og litteraturen som fremmer transpersoner for barn.

I sin bok fra 1996, Darwins Black Box, viet biokjemiker Michael Behe et kapittel til den irreducible kompleksiteten i det menneskelige immunsystemet (det samvirkende systemet til molekyler som beskytter oss mot mikroskopiske sykdomsfremkallende organismer). Behe påpekte den ekstreme vanskeligheten, om ikke det umulige, i å utvikle et slikt system ved gradvise darwiniske trinn. Han bemerket at selv om det er en enorm vitenskapelig litteratur om detaljene i immunforsvaret vårt, "forteller ikke resultatene oss noe om mekanismen som først produserte systemet." Han konkluderte med at "til en person som ikke føler seg forpliktet" til å begrense forklaringer til ikke-styrte naturlige årsaker, er den 'enkle konklusjonen' at immunforsvaret (som mange andre biokjemiske systemer) er intelligent designet.
I 2004 krevde Dover (Pennsylvania) område skole-distrikt, at niende klasse hørte en uttalelse om at intelligent design -er en forklaring på livets opprinnelse som skiller seg fra Darwins syn,og at en bok om emnet var tilgjengelig i skolebiblioteket. Noen foreldre til Dover områdets -elever saksøkte skoledistriktet -lenke, og søksmålet gikk til rettssak høsten 2005.

Litteraturbløffing
Under rettsaken ble Behe kalt som vitne. Mens han var til stede, utfordret en advokat for saksøkerne hans påstand om at den vitenskapelige litteraturen ikke forklarte hvordan immunforsvaret utviklet seg. Advokaten satte en haug med lærebøker og vitenskapelige artikler foran Behe, som angivelig motbeviste kravet hans. Men Behe sa at haugen var irrelevant. Selv om bøkene og artiklene inneholdt mange detaljer om immunforsvaret, forklarte de ikke hvordan det hadde utviklet seg. Likevel hadde taktikken tilsynelatende sin tiltenkte effekt. Det så ut til å overtale folk om at Behe vilkårlig ignorerte bevis mot sin påstand.

Bilde 2. Tilsynelatende bevis tolkes bokstavelig


Min (og Mike's) venn og kollega Paul Nelson kalte taktikken "Literatur bløffing." Det store litteraturvolumet avleder oppmerksomhet fra dets irrelevans. Og forsvarere av darwinitisk evolusjon har brukt taktikken i flere tiår. De har publisert mange tusen sider i vitenskapelige tidsskrifter som diskuterer 'evolusjon' - mest i betydningen mindre endringer i eksisterende arter. Men Darwin skrev ikke en bok med tittelen mindre endringer innen eksisterende arter. Han skrev en bok med tittelen 'The Origin of Species'. Disse tusenvis av journalsider inneholder mange detaljer, men ingen empirisk demonstrerte forklaringer på opprinnelsen til nye arter, organer eller kroppsplaner.


I november 2016 møttes et stort antall forskere på Royal Society i London for å diskutere om en ny evolusjonær syntese var nødvendig. Den østerrikske evolusjonsbiologen Gerd Müller åpnet møtet ved å påpeke at evolusjonsteori så langt har ikke klart å forklare opprinnelsen til nye anatomiske og strukturelle trekk i levende organismer. Likevel er det å forklare opprinnelsen til slike funksjoner, evolusjonsteoriens viktigste jobb. Mot slutten av 2016 -konferansen var det tydelig at Müllers utfordring ikke hadde blitt møtt.
Så tusenvis av sider skrevet om evolusjon var faktisk litteraturbløffing. I tillegg til å produsere irrelevant litteratur, har forsvarere av darwinistisk evolusjon i årevis feilrepresentert bevis som visstnok støtter deres teori. Haeckels forfalskede embryotegninger, iscenesatte bilder av møll på trestammer, og ensidige rapporter om bevisene fra "Darwins" finker på Galápagos-øyene, er bare noen få av eksemplene.

Bilde 3. Fra Royal Society konferansen i London 2016

I andre nyheter
I 2018 publiserte en komité for American Academy of Pediatrics (AAP) en policyerklæring med tittelen "Sikre omfattende omsorg og støtte for transkjønn og kjønnsdivergerende barn og unge." Uttalelsen ble skrevet av barnelege og barnepsykiater Jason Rafferty. Den tok til orde for "kjønnsbekreftende omsorg" som den eneste akseptable behandlingen for kjønnsdysfori.
I henhold til den siste versjonen av American Psychiatric Associations diagnostiske og statistiske manual for psykiske lidelser (DSM-V), er kjønnsdysfori "en markant inkongruens mellom ens erfarte/uttrykte kjønn og tildelt kjønn, av minst 6 måneders varighet." Det er ledsaget av "et sterkt ønske om å være av det andre kjønn eller en insistering på at en ér det andre kjønn." Og "Tilstanden er assosiert med klinisk signifikant fortvilelse eller svekkelse."


"Tilordnet kjønn" er propagandaspråk for biologisk kjønn, som om det var noe vilkårlig tildelt av medisinsk personell ved fødselen. Men 99,98 prosent av menneskelige babyer er entydig mannlige eller kvinnelige. Deres kjønn er direkte observerbart, ikke vilkårlig tildelt. {Observasjon er en sentral komponent i empirisk vitenskap -oversetters tilføyelse.}

Bilde 4. Observasjon del av empirisk vitenskap


Likevel oppstår kjønnsdysfori. En liten prosentandel av barn opplever en urovekkende inkongruens mellom deres biologiske kjønn og deres opplevde kjønn. I følge AAP -politikken skrevet av Rafferty har medisinsk fagpersonell brukt tre tilnærminger for å håndtere dette. Den ene er en "konvertering" behandlingsmodell, som "brukes til å forhindre at barn og unge identifiserer seg som transpersoner." Rafferty konkluderer med at en konverteringsmetode har vist seg å være "ikke bare mislykket, men også skadelig."
En annen tilnærming er "våken venting." Bevis viser at de aller fleste (mer enn 75 prosent) av barn med kjønnsdysfori naturlig vokser ut av det -lenke ved voksen alder. Derfor fastholder mange medisinske fagpersoner at den beste tilnærmingen til kjønnsdysfori er å gi medfølende støtte mens barnet sorterer ut ting. I 2012 utstedte American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) en offisiell "praksisparameter" som uttalte: "Generelt er det ønskelig å hjelpe ungdom som kan oppleve kjønnsproblematikk og dysfori å utsette kjønns-overgang til voksen alder, eller I det minste til ønsket om å endre sex er utvetydig, konsistent og gjort med tilstrekkelig samtykke."

 

Den eneste akseptable tilnærmingen?
Men Rafferty hevdet at den "våkne venting" -tilnærmingen er "utdatert" fordi "kritisk støtte holdes tilbake." Den eneste akseptable tilnærmingen er "kjønnsbekreftende omsorg", som anser et barns nåværende kjønnsoppfatning som definitiv og behandler barnet i henhold til en firetrinns protokoll. Det første trinnet er sosial bekreftelse. Dette inkluderer "å ta i bruk kjønnsbekreftende frisyrer, klær, navn, kjønnspronomen og toaletter og andre fasiliteter." Neste trinn er å administrere pubertetblokkerende hormoner ved det første tegnet på ungdomstiden. Dette forhindrer utvikling av kjønnsorganene og sekundære kjønnsegenskaper. Det tredje trinnet er å administrere et mannlig hormon til jenter eller et kvinnelig hormon til gutter. Det fjerde trinnet er irreversibel "kjønnsbekreftende" kirurgi {merk propaganda-språket igjen, til sammenligning kalles bekreftelse av ens biologiske kjønn i slike situasjoner, for 'konverterings-terapi' -oversetters tilføyelse}.
Rafferty la vekt på viktigheten av "evidensbasert omsorg" for barn med kjønnsdysfori. Likevel viser bevisene ikke bare at mer enn 75 prosent av barna med kjønnsdysfori naturlig vil vokse ut av det. Bevisene viser også at å gi slike barn pubertetblokkere nesten alltid fører til kjønns-endring. Mer enn 98 prosent av dem vil fortsette å ta hormoner på tvers av biologisk kjønn, og de fleste av dem gjennomgår da ikke-reversibel kjønnsskifte-kirurgi.

 

Litteraturbløffende funn
I 2020 publiserte den kanadiske legen James Cantor en "faktasjekking" av Raffertys politikkuttalelse. Cantor ble "ganske skremt" i den grad Rafferty feilrepresenterte bevisene. For eksempel siterte Rafferty syv referanser for å støtte hans påstand om at konverterings-behandlinger hadde blitt "brukt for å forhindre at barn og unge identifiserer seg som transpersoner." Cantor påpekte at seks av disse bare omhandlet seksuell legning, ikke kjønnsdysfori. Seksuell legning, i motsetning til kjønnsdysfori, innebærer ikke misnøye med sitt biologiske kjønn. Cantor skrev: "Det er ingen studier av konverteringsterapi for kjønnsidentitet. Studier av konverteringsterapi har vært begrenset til seksuell legning, og dessuten til seksuell legning fra voksne, ikke til kjønnsidentitet og ikke av barn i alle fall."
Raffertys syvende referanse var til en rapport fra 2015 fra U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Rapporten bemerket, "Det er mangel på publisert forskning om innsats for å endre kjønnsidentitet blant barn og unge."
Cantor konkluderte med at Raffertys uttalelse er en "feilrepresentasjon av hele litteraturen. Ikke bare klarte ikke AAP å gi overbevisende bevis, det klarte ikke å gi bevis i det hele tatt. AAPs anbefalinger er faktisk i motsetning til eksisterende bevis. "
Med andre ord var Rafferty engasjert i litteraturbløffing og feilrepresentasjon. Han tok en side eller to ut av Darwinistenes trickboka. Og hvorfor ikke? Tross alt, er ikke darwinisme "avgjort vitenskap?"

Bilde 5. Bøker -'arena for debatt'

Hva er uansett vitenskap?
I 2017 skrev jeg i Zombie Science -lenke at ordet "vitenskap" har blitt brukt i flere betydninger. I beste forstand er "vitenskap anstrengelsen i å søke sannhet ved å formulere hypoteser og teste dem mot bevisene. Hvis en hypotese gjentatte ganger blir testet og funnet å være i samsvar med bevisene, kan vi foreløpig betrakte det som sant. Hvis det gjentatte ganger blir funnet å være i strid med bevisene, bør vi revidere det eller avvise det som usant. Vi kaller dette empirisk vitenskap. "
Noen ideologier (som darwinisme) vikler seg i vitenskapens kappe, selv om de mangler - eller er i strid med - bevisene. Slike ideologier, selv om de ser ut til å være i live, er empirisk døde. Lik vandrende døde, er de "Zombie Science."
Rafferty yter leppetjeneste til "evidensbasert" kjønnsomsorg. Men når AAP avviser en tilnærming som støttes av bevisene ("våken venting" for barn med kjønnsdysfori) og bare fremmer en tilnærming som er i strid med bevisene ("kjønnsbekreftende omsorg"), bedriver den "Zombie Science Science ."

Bilde 6. Eks. på zombie vitenskap

Jonathan Wells
Senior stipendiat, Center for Science and Culture
Jonathan Wells har mottatt to doktorgrader, en i molekylær og cellebiologi fra University of California i Berkeley, og en i religiøse studier fra Yale University. Han er en senior stipendiat ved Discovery Institute's Center for Science and Culture, og har tidligere jobbet som postdoktoral forskningsbiolog ved University of California i Berkeley og veileder for et medisinsk laboratorium i Fairfield, California. Han underviste også i biologi ved California State University i Hayward og fortsetter å forelese om emnet.

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund