For å bygge en kroppsplan, start med en plan
Oversatt herfra.

Kroppsplan virveldyrHva er en kroppsplan hvis det ikke er noen plan bakom den? Det er ikke et legeme, men en klatt, en formløs klump av biologisk materie som ikke vet hva den er eller hva den skal bli. Evolusjonister snakker om kroppsplaner, men benekter noen plan.

Bilde 1. Kroppsplan for ryggstrengdyr/virveldyr

For å lage en kroppsplan, start med en plan
Forskere ved Marine Biological Laboratory prøvde å forstå hvordan planen dukker opp fra et sfærisk embryo:
Eggceller starter som runde klatter. Etter befruktning begynner de å transformere seg til mennesker, hunder, fisk eller andre dyr ved å orientere hodet mot halen, rygg mot mage og venstre mot høyre. Nøyaktig hva som setter disse kropps orienterings retningene er blitt gjettet på, men ikke sett. Nå har forskere ved Marine Biological Laboratory (MBL) avbildet begynnelsen på denne cellulære omorganiseringen, og deres funn hjelper med å svare på et grunnleggende spørsmål.


I 'Imaging the First Moments of a Body Plan Emerging in the Embryo' lenke, beskriver Diana Kenney to store funn gjort av gruppen. For det første oppstår de første orienteringsbeslutningene når en bølge av kalsiumioner feier over embryoet. Forskerne la merke til at aktinfilamentene inne i zygoten fikk ensartede retninger når kalsiumbølgen passerte.


-Etter befruktning passerte en kalsiumionbølge gjennom egget, og aktinfilamentene stilte seg opp og trakk seg sammen langs retningen som var i en rett, eller 90°, vinkel mot fremtidig rygg/ mageakse. Cytoplasmaet flyttet seg. Denne kroppsplan dannelsesprosessen begynte like etter befruktning.
Den andre store oppdagelsen var at både fars og mors gameter har unike roller i orienteringen av embryoet:
Arbeidet av Tani og Hirokazu Ishii, rapportert denne uken i Molecular Biology of the Cell -lenke , viser at begge foreldrene bidrar til kroppsorienteringen til sitt avkom. For dyreartene som er studert i forskningen (hav blekkspruter), setter input fra moren rygg-mage aksen mens faren gjør det samme for hode-hale-aksen.

 

Bilde 2. Kroppslan hos mark og blekksprut


Kroppsplan mark blekksprut "Det kreves både mødre- og fedre-signaler for å etablere kroppsplanen for dyreembryoet under utvikling," uttalte Tani.
Det er litt som å legge hjørnesteinen i en bygning. Når den er etablert, vil alle andre strukturer bli tilpasset den, og andre strukturer vil bli tilpasset for etterfølgende beslutninger. å bygge en kroppsplan fortsetter på en rekke irreversible beslutninger om orientering og måling; Dette er illustrert vakkert i "Embryonal Development" fra Flight, en video det er verdt å se på -lenke . Det overordnede punktet er at ankomst til målstreken - enten det er en kylling, en blekksprut eller en menneskebaby- krever en plan for å se hvert skritt fram til målet. En plan krever framsyn, og framsyning er prima facie bevis for intelligent design.
Se også 'å bygge en orm' -lenke, der Paul Nelson påpeker at det virkelige spørsmålet er fremveksten av utviklingsveien, ikke bare innholdsregisteret av deler.


-Dyreutvikling er den viktigste teleologiske eller målrettede prosessen. Det er en pil rettet mot et fjernt mål. Evolusjonære prosesser kan imidlertid ikke, uten unntak, treffe fjerne mål fordi de er uten bevissthet.
For å bygge et krisehåndteringssystem, start med en plan
En annen type biologisk system som krever framsyn er et krisehåndteringssystem. Dette eksemplet (så vel som det forrige om embryoer) krever også tilsyn, som refererer til 'tilsyn, våken omsorg.' Man kan ikke bare svitsje en kalsiumbølge-bryter for å komme fra zygote til en nylig klekket kylling. Langs ruten må flere tilsynsmoduler kommunisere med andre moduler i sofistikerte tilbakemeldingsløkker for å holde hver prosess på sporet.
I enda større grad, krever et krisehåndteringssystem framsyn og tilsyn. Et slikt system må kunne svare på mange spørsmål på forhånd: Hva er en krise? Hva er en vellykket løsning? Hvilke verktøy vil være nødvendig for å håndtere krisen? Hvor raskt må systemet svare? Hvilke regler vil regulere mengden av hvert reparasjonsverktøys bidrag til reparasjonen? Man vil ikke ha med motorsag uten stopp-bryter!


Vurder systemet som er inkludert i mange celler for å håndtere stressende forhold: varmesjokkresponsen. Max Planck-forskere -lenke, fant ut hvordan fremsyn fungerer i detaljerte trinn med én nøkkelspiller, den negative forlengelsesfaktoren (NELF) -prosessen. De nødvendige faktorene de fant, pakkes og sendes i 'dråper' før operasjonen:
-Under stressforhold bytter celler raskt fra det normale til krisemodus for å forhindre at de blir skadet. Denne såkalte varmesjokkresponsen er assosiert med en rask nedregulering av genaktivitet for å frigjøre kapasitet til å takle trusselen. Forskere ved Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics i Freiburg har nå oppdaget nøyaktig hvordan en stressindusert molekylær dråpedannelse av transkripsjons-regulatoren NELF nedregulerer transkripsjon for å fremme celleoverlevelse ved stress.
Ă…rsaksloven

Bilde 3: Årsaksloven


Dette systemet må kunne gjenkjenne flere typer stress og må fly til handling, for å forhindre permanent skade. Transkripsjon av DNA kan ikke fortsette; cellen må gå i 'lockdown' til faren er forbi:


-Utløst av flere stressstimuli som varme, giftstoffer eller stråling, prøver dette cellulære sikkerhetsprogrammet å forhindre permanent skade på organismen. Svaret ligner en overordnet vedtatt 'lockdown' -strategi som ble sett under den globale koronaviruspandemien. Under en lockdown er bare viktige aktiviteter tillatt, og ressursene ble viderekoblet til tiltak som sikrer å minimere virkningen av en pandemi.


NELF hemmer aktiviteten til RNA-polymerase, som normalt styrter nedover i DNA på jakt etter sekvenser å oversette. Tenk på hvilket framsyn og oversyn som kreves for at varmesjokk-responssystemet skal vite hvilke sekvenser som er essensielle og hvilke som kan låses ned. Sawarkar-laboratoriet ved MPG var interessert i å se hvordan cellen finner ut av dette.


En ting de fant var at NELF kondenserte til dråper på transkripsjonssteder under stress, mens de normalt blir diffundert i kjernen. NELF-partikler inneholder 'tentakler' av iboende uordnede domener som blir merket med elementer etter å ha gjennomgått etter-transkripsjons endringer under stress .
covid19-virus-Ved å bruke genom- og proteomomfattende molekylære og biokjemiske tilnærminger identifiserte teamet spesifikke PostTranslasjonelle Modifikasjoner (PTMer) som er essensielle for NELF-kondensasjon. PTMer er endringer av proteiner, etter deres dannelse, og brukes ofte av celler for å svare på miljømessige stimuli. Resultatene viser at to forskjellige modifikasjoner muliggjør NELF-kondensasjon. "Vi fant ut at stress-betingede endringer i NELF-fosforylering og ytterligere SUMOylering styrer NELF-kondensasjon," sier Ritwick Sawarkar.

Bilde 4. Covid19 virus


Som vi vet, analogt med coronaviruspandemien, kan for langvarig lockdown ha alvorlige og skadelige effekter. Cellens to sikkerhetsmekanismer finjusterer stressresponsen, forhindrer overdrevne lockdown, mens verktøyverktøyet blir lett tilgjengelig når det er nødvendig.


Synet i fremsyn og oversikt


ForesightBilde: Foresight (bok)


Fremsyn og oversikt krever ikke nødvendigvis fysiske øyne. De krever imidlertid et sinn som er i stand til å visualisere et stort bilde, se et behov eller et ønsket resultat, og få det til å skje. Utover det krever de evnen til å organisere spillere i systemet (som i seg selv krever framsyn for driften) og som er i stand til å nå målet eller løse et problem. Marcos Eberlin ga mange eksempler i sin bok Foresight: How the Chemistry of Life Reveals Planning and Purpose -lenke.
Disse to tilleggseksemplene fra nyere vitenskapelig litteratur illustrerer forklaringskraften til intelligent design. Ingen steder i vår universelle erfaring ser noen ikke-planlagte, tilfeldige prosesser komme med embryonale utviklings- eller krisehåndteringssystemer (bortsett fra som evolusjonister pleier å gjøre, ved påstand). Nei, systemene vi kan observere, for eksempel flotte kunstverk, kirurgiske sykehus, lufttrafikkontrollsystemer eller datanettverk, blir alltid til som produkter av mental aktivitet og planlegging. Bruk ID for å forklare embryonal utvikling og varmesjokkresponsen, referer derfor ikke til det vi ikke vet ("det er for komplisert til å ha utviklet seg"), men snarere til det vi vet: Funksjonelle systemer som viser målrettet sluttrettet aktivitet er alltid (når vi kan observere deres opprinnelse) resultatet av mental aktivitet; Det samme for systemer som vi ikke observerte. Deres opprinnelse blir derfor best forklart med en slutning til design, ikke ikke-styrte prosesser som naturlig utvalg.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund