Hvordan materialister stoler på Intelligent Design (ID)
Oversatt herfra.
{Uthevelse og kursiv ved oversetter.}

Bilde fra Orion Nebula tåken


Intelligent design er den logiske, påviselige, intuitive, strenge, forsvarbare, kvantifiserbare, ubestridelige -lenke; vitenskapelige teorien evolusjonister hater. Dets prinsipper er mye brukt i arkeologi, kryptologi, informatikk, biomimetikk, ingeniørfag, rettsmedisin, optimalisering, kosmologi og filosofi, så det er ikke en religiøs teori. Den er vitenskapelig, tilgjengelig for alle uansett verdensbilde. De fleste bruker det faktisk hver dag: Er det en stein eller et insekt? Var det noen i dette rommet før jeg kom inn? Er det en gjørme-utglidning eller et stykke keramikk? Er det en tilfeldig haug med steiner eller en løypemarkør? Er det en skjult melding i denne bokstavstrengen? Intelligent design er det mest naturlige svaret på å forklare komplekse objekter, og har vært det gjennom historien. Mange har brukt design-slutningen uforsiktig, men ID-forskere har gjort den like matematisk og filosofisk streng som enhver vitenskapsteori. De har også skilt den fra naturlig teologi ved å koble den fra religiøse konklusjoner. {Dette gjelder bevistypen i seg selv, hva den enkelte benytter det til, vil kunne variere -oversetters tilføyelse.} Beviset er i sin brede anvendelse.


Så hvorfor hater materialister det så mye? Bare les Evolution News og Free Science for sanne historier om forfølgelse av mennesker hvis eneste forbrytelse var å bruke eller undervise i ID-teori. Noen har lidd for, til og med å uttrykke tvil om tilstrekkeligheten i Darwinistisk evolusjon. årsakene til fiendskapen er mange; de blir diskutert utførlig på disse nettstedene. Det skjer imidlertid noe veldig merkelig blant de samme menneskene. De bruker lett ID-teori når det passer deres formål, og ingen i det vitenskapelige samfunnet klager. Ta en titt.

Kosmologisk design slutning


På WordsSideKick.com spør Rafi Letzter "Skjulte universets skaper en melding i kosmos?" -lenke.For et spørsmål for et vitenskapelig nyhetsnettsted! Skaper? Melding? For ordens skyld, han kommer med et negativt svar (han konkluderer, "I så fall har forskere ennå ikke funnet det").
Men for at det ikke ser ut som dette er nok en avvisning av ID, artikkelen innebærer at en undersøkelse av en mulig melding, er gyldig. Letzter forteller om Michael Lippke, en forsker som arbeider ved et observatorium i Tyskland. Lippke så ikke på DNA eller finjusterte fysikkparametere for sin melding; i stedet resonnerte han at det kan være mulig å oppdage et intelligent signal i den Kosmiske MikroBølgebakgrunnen (KMB). Han skrev om dette i et fortrykk på fysikk/kosmologi nettstedet arXiv. Det fanget oppmerksomheten til Harvard-astronomen Avi Loeb. Avviste Loeb spørsmålet på direkten som kvakksalveri eller pseudovitenskap? Nei; han trodde KMB ville være et godt sted å se, hvis en skaper faktisk prøvde å sende et 'Hallo verden' signal til intelligente vesener.
"Det kan være forskjellige medier du vil kode meldingen på," sa Loeb. KMB er et godt alternativ fordi vi har vært i stand til å oppdage det siden den første gode mikrobølgestudien av himmelen i 1964, i motsetning til for eksempel gravitasjonsbølger, som krever mer teknisk utstyr, og vi oppdaget først i februar 2016. " Alt avhenger av hvilket nivå av intelligens du vil nærme deg. Det er nesten som å skrive forskjellige seksjoner i en avis for forskjellige målgrupper."

Bilde: Tegn på intelligens?


Poenget er ikke om Lippkes hypotese holdt mål, men om design-slutningen er en gyldig vitenskapelig måte å eliminere tilfeldigheter eller lov, for å oppfatte et signal. Selv det negative svaret, i dette tilfellet, beseiret ikke gyldigheten av å søke design med vitenskapelig utstyr og vitenskapelige metoder for å studere et vitenskapelig spørsmål.

Søk etter utenomjordisk intelligens
Mange i ID-samfunnet har lagt merke til ironien i at vitenskapelige materialister vegrer seg mot intelligent designteori med den ene hånden, og bruker den i sitt eget arbeid med den andre hånden. Michael Garrett var glad for å hjelpe og bruke noe av de 100 millioner dollar fra den russiske milliardæren Yuri Milner på det siste SETI-prosjektet, 'Breakthrough Listen'. "SETI: nytt signal begeistrer alien- jegere," skriver Garrett overskrift på The Conversation: "her er hvordan vi kan finne ut om det er ekte." Ja absolutt; det er en metode. Det kalles designfilteret.


Bilde: Håndtere-mixede-signaler


Teamet ble begeistret da et uventet signal dukket opp i retning Proxima Centauri i fjor. De ga det til og med et navn: BLC-1.
Signalet var 'smalt bånd', noe som betyr at det bare okkuperte et tynt utvalg av radiofrekvenser. Og det driftet i frekvenser på en måte du ville forvente hvis det kom fra en planet i bevegelse. Disse egenskapene er nøyaktig den typen egenskaper SETI-forskerne har lett etter siden astronomen Frank Drake først startet pioner-initiativet for rundt 60 år siden.
For å finne ut om det kom fra et sinn, ikke en naturlig årsak, hva måtte de gjøre? Hvorfor ikke bare bruke designfilteret: utelukk sjanse; utelukke naturloven; avgjøre om det er et spesifisert mønster.

Søk etter døde sivilisasjoner

I forrige måned undersøkte Rafi Letzter også et enda mer spekulativt spørsmål: om vi kunne oppdage tidligere intelligenser i verdensrommet -lenke . Denne gangen på WordsSideKick.com nevnte han tre Caltech-fysikere som brukte designresonnement til ikke bare å finne ut hva romvesener ville tenke, men hvordan deres intelligente natur trolig ville føre til at de ble utryddet. Hvordan kunne noen vite det? Få vitenskapelig bevis og bruk deretter ID-teori.
Denne nye artikkelen, skrevet av tre fysikere fra Caltech og en videregående student, er mye mer praktisk. Den sier hvor og når liv mest sannsynlig vil forekomme i Melkeveien, og identifiserer den viktigste faktoren som påvirker deres utbredelse: intelligente skapningers tendens til selvutslettelse.


Ideene deres ble publisert i arXiv forrige måned med diagrammer, grafer og ligninger og alle vitenskapelige beregninger, inkludert sannsynlighetsestimater -lenke. Det er rart at lesere av et vitenskapelig nyhetsnettsted og et nettsted for vitenskapelig fortrykk vil finne dette resonnementet og tilnærmingen perfekt, mens deres kolleger i akademia jobber så hardt for å eliminere ID fra skoler, lærebøker og biblioteker.
--Forfatterne så på en rekke faktorer som antas å påvirke utviklingen av intelligent liv, for eksempel forekomsten av sollignende stjerner som huser jordlignende planeter; hyppigheten av dødelige, strålingssprengende supernovaer; sannsynligheten for og den tiden som er nødvendig, for at intelligent liv kan utvikle seg hvis forholdene er riktige; og den mulige tendensen til avanserte sivilisasjoner for å ødelegge seg selv.

Mulige argumenter for comeback
Disse forskerne kan hevde at de definitivt ikke støtter intelligent designteori. De kan svare: “Vi tror at vår intelligens utviklet seg naturlig, så det er bare riktig å sammenligne omstendighetene som førte til utviklingen av menneskelig intelligens med omstendighetene som kan ha ført til utenomjordisk intelligens. Vi sier ikke at Gud gjorde det som dere, så vi har ingenting med ID-samfunnet å gjøre. " Er det en beseirer av argumentet om at de benytter intelligent design?


Det er en vanlig feilkarakteristikk av ID, selvfølgelig; Designfilteret godtar enhver intelligent årsak, ikke nødvendigvis Gud. Men innledningsvis, legg merke til at de må være enige om at intelligens er en helt annen ting enn biofysikk. Det er så annerledes at det kan gjenkjennes tydelig over hele universet. Et intelligent signal er abiologisk; det er et budskap produsert av tanke. Meldinger kan overføres fra biologiske organismer gjennom naturlige kanaler, men de er ikke resultatet av ikke-styrte prosesser som naturlig seleksjon. De har et formål.
Fuglesang har et formål, sant; de signaliserer parringskaller eller farer, men de og andre signaler som knølhvalens sanger anses som instinktive, ikke intelligente i den forstand at de kommer fra framsyn og planlegging (selv om en kan diskutere det punktet). Mennesker alene lager av egen vilje meldinger, for frivillige formål, med enheter de har konstruert utenfor kroppen, enten megafoner eller lasere. Hvilket dyr bygger radioteleskoper for å sende meldinger over verdensrommet uten annen biologisk grunn enn mental nysgjerrighet? Naturlig utvalg kunne ikke bry seg mindre om det. SETI-forskere forventer noe annet i natura, utover biologi, fra utenomjordiske intelligenser. De håper å kommunisere om meningen med ting. Slik kommunikasjon handler om begreper, ikke instinktive signaler som er opptatt av parring og overlevelse.


Tigger spørsmålet
For at SETI-forskere skal nekte medvirkning til intelligent design, måtte de argumentere for at tanker i det begrepsmessige er biologiske ting som utviklet seg ved naturlig utvalg. Evolusjonister (inkludert de fleste i SETI-samfunnet) elsker å rapsodisere om menneskelig bevissthet som kommer fra den konseptuelle tåken når hjernen vår ble større og vi kom ned fra trærne for å lage ild og jakte kjøtt. For dem var bevissthet bare neste trinn i evolusjonen. Hvis bevisste, tilsiktede tanker ikke er av ulik natur fra fingernegler, send ønske om god bedring til dem; En slik konklusjon trekker sine egne tanker inn i det sorte hullet av meningsløshet bak seg -lenke . Hva var det deres tanker dukket opp i, om ikke et eksisterende rike av konseptuell sannhet? C. S. Lewis uttrykte:
-Naturalistene har vært opptatt av å tenke på naturen. De har ikke vært opptatt med å tenke på at de tenkte. I det øyeblikket man vender seg til dette, er det åpenbart at deres egen tenkning ikke bare kan være en naturlig begivenhet, og at det derfor eksisterer noe annet enn naturen.


Tanker er det viktigste tvistepunktet i søken etter å oppdage signaler og meldinger. Materialister tigger spørsmålet når de antar at naturlig utvalg noen gang kan gi opphav til bevisst tanke i utgangspunktet. Tanker om begreper som intelligent design eller evolusjon, kan ikke dukke opp fra den materielle hjernen, uten å ødelegge tankene selv. De kan bare inntreffe i hjernen, fra et konseptuelt rike som ikke utvikler seg, fordi tanker prøver å finne ut hva som er sant. Menneskelig forståelse av sannheten kan øke, men sannheten i seg selv kan ikke endre seg uten å ødelegge seg selv. Ellers vil det som er sant i dag være falskt i morgen. Lewis forklarer:
-En teori som forklarte alt annet i hele universet, men som gjorde det umulig å tro at vår tenkning var gyldig, ville være helt hinsides. For den teorien ville i seg selv blitt nådd ved å tenke, og hvis tenking ikke er gyldig, ville den teorien selvfølgelig bli revet. Den ville ha ødelagt sin egen legitimasjon. Det ville være et argument som beviste at ingen argumenter var forsvarlige - et bevis på at det ikke er slike ting som bevis.

Med mindre forskere med et materialistisk tilstnitt, ønsker å se sine tanker implodere, må de derfor bekrefte at ID-teorien er legitim, fordi all menneskelig søken etter sannhet og forståelse er betinget av gyldigheten til ikke-utviklet evne, til logisk, ærlig tenkning.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund