10 grunner til at fugler ikke er levende dinosaurer
av Wolf-Ekkerhardt Lönnig.
Oversatt herfra.

Redaktørens merknad: "Er fugler avledet direkte fra avanserte dinosaurer, eller er de nært beslektede dinosaur-fettere?" Det er et fascinerende spørsmål tatt opp i en nylig bok, Romancing the Birds and Dinosaurs -lenke, av Alan Feduccia, en evolusjonær biolog ved University of North Carolina, Chapel Hill. I uforlignelig stil svarer genetiker Wolf-Ekkehard Lönnig fra Max Planck Institute for Plant Breeding Research i en anmeldelse som i seg selv har høy vitenskapelig standard. Som vår venn Dr. Lönnig bemerker, i løpet av karrieren er det "sannsynligvis den lengste bokanmeldelsen jeg har skrevet." I fremhevingen av et nytt intervju med Lönnig bemerket matematikeren Granville Sewell -lenke : "Til de som sier at intelligente designforkjempere bare er kritiske til darwinismen fordi de ikke er tilstrekkelig bevandret i genetikk og evolusjonsteori, har jeg to ord (eller rettere tre): Wolf-Ekkehard Lönnig." Og det er helt riktig. Les hele anmeldelsen her . Imidlertid, hvis du vil ta en snarvei, her er Lönnigs korte oppsummering (sitater utelatt). Fra, "Oppsummering av noen viktige punkter: Hvorfor fugler ikke er levende dinosaurer":

Deinonychus blant fugler(1) (a) Informasjonsgenererende DNA 'makromutasjoner', dvs. genetiske saltasjoner , som i bare ett trinn produserer helt nye synorganiserte (spesifiserte og/eller irredusierbare) komplekse biologiske strukturer på grunn av 'utilsiktet koordinerte' erstatninger av mange nukleotider i mange gener, samt opprettelse av helt/fullstendige/komplett nye gener og ytterligere nye funksjonelle DNA-sekvenser - og hva mer er - (b) mutasjoner ved tilfeldige endringer i kodene i tillegg til den genetiske koden (epigenetisk, RNA-spleisingskode, sukkerkode, membrankode, bioelektrisk kode) som genererer betydelig ny informasjon - som helt og holdent fører til makroevolusjonære endringer som bygger bro mellom slekter, familier, ordrer osv., har aldri blitt observert. De er så helt usannsynlige at en evolusjonists postulering av slike positive makromutasjoner er ensbetydende med aksept av mirakler ("et mirakel er en hendelse som skal synes umulig for en darwinist med tanke på dens ultrakosmologiske usannsynlighet innenfor rammen av hans egen teori". - Schützenberger).

"De [saltasjoner ] har vist seg som sterile pseudoløsninger og blir enstemmig avvist av de som har forståelse for moderne evolusjonsteori og moderne genetikk" (Mayr). ..
Selv om vi ikke kan stole på positive makromutasjoner for opprinnelsen til synorganiserte nye strukturer og funksjoner, synes sterke saltasjoner i fenotyper på grunn av tap-av-funksjon-mutasjoner å være ganske vanlige, spesielt i øy-populasjoner - ikke minst hos fugler. Slike tap av funksjoner kan imidlertid ikke bygge bro over gapet mellom dinosaurer og fugler. Likevel kan de forklare hvordan fugler kunne ha mistet sine ferdigheter og hvorfor sekundære ikke-flyvedyktige fugler sannsynligvis, men uberettiget, har blitt forvekslet med dinosaurer på deres evolusjonære vei til fugler (Feduccia).

(2) Gradualisme med sine 'utallige små variasjoner', 'ekstremt små variasjoner' og 'uendelig små arvelige variasjoner', osv., fra mutasjoner, som "bare har små eller til og med usynlige effekter på fenotypen" (Mayr) har også blitt funnet å være helt ugyldige/impotente/grunnløse for å forklare opprinnelsen til synorganiserte nye strukturer og primære arter. Gradualismens postulater er i alvorlig/ytterst/ekstrem motsetning til de paleontologiske fakta - som nevnt av mange paleontologer, i fortid og nåtid.

(3) Naturlig utvalg kan forklare "de sterkestes overlevelse, men ikke de sterkestes ankomst." "Kan kampen for eksistens skape? Det kan og må utrydde, og dermed drepe. Men den kan ikke skape noe. Akkurat som en sil ikke kan lage nye korn, men bare kan sile ut de eksisterende." (Nilsson).

(4) Kladistikk: "... blant de største problemene er at konvergens [er] et dominerende fenomen hos virveldyr" - som også nylig er analysert av biolog Reinhard Junker i sin artikkel "Vogelmerkmale bei Dinosauriern
--Vorläuferstadien oder Konvergenzen?" Studium Integrale, Oktober 2020, s. 68-77 (kladistisk systematikk forutsatt).

vinge-arm(5) Dollos lov: "[En organisme kan ikke, selv delvis, vende tilbake til en tidligere tilstand som allerede er realisert i serien av sine forfedre." Hypotesen om at dinosaurer ga fugler innebærer et massivt brudd på loven: De ekstraordinære korte dinosaurarmene - avledet av mye lengre - ville igjen ha blitt sterkt langstrakte for fugler. Imidlertid, selv i eksisterende fugler, "er det ikke noe eksempel på at en sekundær ikke-flyvedyktig fugl, har forlenget vingene og derfor har re-utviklet flyveevne; og man kan anta at det samme vil gjelde for dinosaurer."

(6) Fugle- og dinosaurhånd: "Vår vitenskaps artikkel demonstrerte med sikkerhet at fra en hvilken som helst embryologisk målestokk var fuglehånden sammensatt av de tre midterste sifrene, II-III-IV" (s. 142), mens de i theropoder (tofotede dinosaurer) er I-II -III. Det er ingen åpenbar selektiv fordel for den homeotiske rammeskifthypotesen, "og også hvis en slik dramatisk endring var vanlig, ville det negere bruken av paleontologisk kladistikk, basert nesten utelukkende på skjelettmorfologi for å løse fylogenier" (Feduccia).

(7) Hulter-i-bulter fylogeni: Som vist i detalj ovenfor, er den fylogenetiske sekvensen i 'dinosaur til fugl' -hypotesen, som starter med Sinosauropteryx (som altså bør være den eldste, men er fra nedre krittid) i en forbløffende grad i uoverensstemmelse med datoene som vanligvis blir gitt for paleontologisk register.

(8) "Archaeopteryx er fortsatt en flyvedyktig fugl, fra nesten hvilken som helst anatomisk målestokk."

(9) Den brå oppdukking til alle moderne fugle-familier og ordener (fugle evolusjonens 'Big Bang') som er enda rikere og mer omfattende i eocene-lag enn de er i dag, taler for intelligent/genial design (derimot er 'uendelig små arvede variasjoner' og genetiske saltasjoner like usannsynlige).

(10) "De Beer's aksiom, tror jeg, holder fremdeles: Hvis det har fjær og flyvedyktige vinger, er det en fugl" (kursiv av Feduccia, 2020, s. 312).

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund