Essensen er energi og informasjon
Ken Pedersen,Jonathan Witt; June 22, 2020.
Oversatt herfra.

Bilde 1. Credit: Michael Dziedzic via Unsplash.

Redaktørens notat: Ken Pedersen har doktorgrad i elektroteknikk og er pensjonert visepresident for Raytheon. Jonathan Witt er senior stipendiat ved Discovery Institute's Center for Science & Culture og forfatter eller medforfatter av en rekke artikler og bøker. En versjon av denne artikkelen vises i Salvo 52. Den er publisert her, med tillatelse fra forfatterne.

Vitenskapelig materialisme er et ateistisk verdensbilde som ser all virkelighet som et resultat av tilfeldige kollisjoner og kombinasjoner av elementære partikler styrt av et mystisk heldig sett av lover som styrer hvordan materie interagerer. Det er et verdensbilde blottet for høyere mening og hensikt. I dag har vitenskapelig materialisme fanget mye av den akademiske verden. Vitenskapen i seg selv har tilnærmet blitt definert som studiet av denne mekaniske, robotaktige , meningsløse, tilfeldige kombinasjonen av partikler fra materie og energi. Enhver tro på design, formål, endelig mening, iboende verdier, moral eller skjønnhet blir latterliggjort tilsvarende troen på påskeharen.
Selv om vitenskapelige materialister i forrige århundre vanligvis ikke lot som om de hadde alle svarene, uttrykte de fleste tillit til at det bare var et spørsmål om tid før noen mangler i deres paradigme ville bli gjort opp for, av ferske oppdagelser.
Men en morsom ting skjedde på vei til 2000-tallet.

It fra Bit
Datarevolusjonen og informasjonsalderen, kombinert med fremskritt innen mikroskopi og teoretisk fysikk, har forvandlet vår forståelse av kraften i informasjonsbehandling og åpnet øynene for de dype strukturene i den fysiske virkeligheten. Den sentrale innsikten: Essensen i den fysiske verdenen er energi og informasjon. Det finnes ikke noe som bare er "solid" materie. I stedet er underbygningen av den fysiske virkeligheten et utrolig komplekst nettverk av sammenfallende informasjons-behandlingssystemer som alle fungerer i harmoni for å gi progressivt mer kapable informasjons-behandlingssystemer.
Som den anerkjente teoretiske fysikeren John Wheeler sa det, "It from bit." Det vil si at det subatomære riket, sammen med fysikkens lover og konstanter, som styrer og former fysiske interaksjoner store og små, blir gjennomgått med informasjon. Og informasjonen er ikke bare med på turen. Materialet er bokstavelig talt in-formert av immateriell in-formasjon. Eller som Wheeler utdypet i et 1989-artikkel, 1 "It from Bit", symboliserer ideen om at ethvert element i den fysiske verden , i de fleste tilfeller har i bunnen - en veldig dyp bunn- en immateriell kilde og forklaring."


Vi vet nå at tre kvantefelt understøtter den fysiske virkeligheten - elektronet, oppkvarker og nedkvarket. Disse 'partiklene' er faktisk ørsmå skyer med ren energi. Og på en eller annen måte koder de digital informasjon, for å etablere det som er kjent som en partikkels kvantetilstand. Vi forstår ikke og kan ikke visualisere hva denne spøkelsesaktige energien er. Men vi vet at det ikke kan skapes eller ødelegges av noen naturlig kraft. Vi vet også at vi kan bruke matematikk for å modellere hvordan disse bittesmå skyene med digital informasjon oppfører seg når de flyter gjennom tiden og kombineres for å understøtte større og større mønstre av energi og informasjon.


Informasjon helt ned
Tenk på det. Det skjer en form for digital databehandling som kontinuerlig virvler rundt på virkelighetens kvantefeltnivå. Og digital databehandling går oppover gjennom informasjons-prosesseringskapasitetene som dukker opp for å generere, lede og gi rom for atomer, strålingsenergi, hydrogenskyer, galakser, stjerner, stjernestøv, planeter, molekylær kjemi, informasjons-kodingssystemet DNA-RNA, en levende celle, flercellet liv, økosystemer og til slutt bevisste menneskelige sinn med en kapasitet for persepsjon, hukommelse, følelser, læring, nysgjerrighet, fantasi, fri vilje, kreativitet og språk.


Siden disse mønstrene overlapper og forstyrrer hverandre, er ikke grenselinjen mellom ett informasjonslag og et annet alltid alltid pent og diskret, men vi kan likevel fruktbart avgrense dem. Under kvantelaget - eller vi kan si, det interpenetrerende og informererende kvantelaget - er regelsettene som styrer de grunnleggende kreftene til elektromagnetisme, tyngdekraften og den sterke og svake kjernekraften. Uten disse nøyaktig avstemte regelsettene, blir det ingen atomer som er mer kompliserte enn hydrogen - og faktisk, flaks trengs for til og med med å få hydrogen. Dessuten ingen stjerner og galakser, ingen planeter, ikke noe liv.
Over nivået av kvante 'partikler' er det atomære laget av informasjonsbehandling, der de forskjellige atomene kombineres til et utall av kjemiske forbindelser som gjør stjerner og en planet som jorden, mulig. Andre lag inkluderer informasjonsbehandlingen som finnes i DNA og RNA, det medfølgende laget som finnes i aminosyrene som koder for proteiner, informasjons-behandlingssystemene på høyere cellenivå, og oppover i hierarkiet til den ekstraordinære informasjonsbehandlingen som forekommer i bevisste skapninger som oss selv, i stand til å avdekke og undre oss over disse lagdelte nettverkene.


Høyere enn høyteknologisk
Alle som forstår vår nåværende vitenskapelige kunnskapsbase, må leve i ærefrykt for eksistensen, av denne flerlagsstrukturen i fysisk virkelighet, av den målrettede strømmen av energi og informasjon som ligger til grunn for både materie og menneske, av absolutt nødvendighet av alt dette for fungering av hjernen vår og de fantastiske fysiske og mentale gavene mennesker har blitt gitt.
En av oss (Ken) bringer bakgrunnen for databehandling, matematikk og fysikk, sammen med en karriere som systemingeniør som jobber med avanserte informasjonsbehandlingssystemer og sensorer, og fører tilsyn med utviklingen av sofistikerte missilsystemer. Den avanserte teknologien handler om lag på lag med informasjonsbehandling. Men sofistikeringen av disse systemene blir som en dverg i forhold til informasjonssystemene som understøtter naturen.

Hvor vitenskapen tar oss
Vitenskapen kan observere hva hvert av disse informasjonsbehandlingslagene gjør og i mange tilfeller nøyaktig modellere oppførselen. Hvert lag i designen er unikt, imponerende komplekst og nøyaktig innstilt i sitt grensesnitt mot det tilgrensende lag. Imidlertid kan ikke en vitenskap, som er gift med materialisme forklare hvordan lagene ble til, eller hvorfor de eksisterer.
Ken nyere bok, Modern Science Proves Intelligent Design (Archway, 2019) -her, leder leseren gjennom den systematiske fremveksten av alle disse gradvis mer komplekse informasjons-behandlingslagene.

Opprinnelsen til det totale designet er et forbløffende mysterium for vitenskapelige materialister. For enhver vitenskapsmann som bare er villig til å følge bevisene, antydes sterkt en hensikt med det hele. Fysisk virkelighet er designet som et flerlags informasjonsbehandlingssystem for å lede strømmen av energi og informasjon fra elementærnivået i kvanteberegning til den mirakuløse informasjonsbehandlingen som er funnet midt i det menneskelige sinnets nevrale nettverk


Noen kan innvende at dette er antropisk narsissisme. Sikkert, de enorme rekkevidden av kosmos, med sine milliarder og milliarder av galakser som strekker seg over milliarder av lysår, handler ikke bare om mennesker. Vi hevder ikke noe annet. Hvis universet er et målrettet design, har det sannsynligvis mange formål. Vi argumenterer bare for at lag på lag av informasjonsbehandlingssystemer er finjustert for å tillate det mest imponerende av naturlige informasjonsbehandlingssystemer, menneskets sinn/hjerne, har som et av sine formål skapninger lik oss selv. Som den store matematikeren og teoretiske fysikeren Freeman Dyson uttrykte det, "Jo mer jeg undersøker universet og studerer detaljene i dets arkitektur, jo mer bevis har jeg på at universet i en viss forstand må ha visst at vi kom." (2)


Dyson er ikke alene. Mange teoretiske fysikere anerkjenner nå den nøkterne utfordringen ved tilfeldige uhell, som skaper det flerlags informasjonsbehandlingssystemet, en tilfeldig regel av gangen, og deretter ved en tilfeldighet selv samler disse utilsiktede reglene i det storslåtte komplekse og bisarre systemet med ørsmå skyer med energi som kontinuerlig behandler digital informasjon med lysets hastighet. Dette lagdelte nettverket som danner strukturen for den fysiske virkeligheten, kunne ikke ha sprunget ut fra en heldig streng, ved noen få milliarder tilfeldige ulykker (noen få kvadrillioner -10 opphøyd i 24- ulykker hvis du inkluderer DNA-programmet). Det er statistisk umulig.


I stedet antyder det faktum at hvert lag er det nøyaktige grunnlaget for alle påfølgende høyere lag med mer kompleks informasjonsbehandling, antyder sterkt at hvert lag ble forutsett og intelligent designet for et formål.

Multivers magi
Alt dette innebærer at seiersrunden for de vitenskapelige materialistene, på ubestemt tid, har blitt satt på vent. I stedet strever de for å redde sitt tilfeldige univers.


Det er også en ironi i måten mange av dem gjør det på. Etter generasjoner med å kalle sine motstandere irrasjonelle og antivitenskapelige, appellerer mange av disse materialistene nå til et slags overnaturlig geni for å redde sitt tilfeldige univers - påstanden om at utover verdensrommet og tiden, finnes et mylder - kanskje en uendelighet - av andre univers, med at vi ganske enkelt er en av de heldige, som er finjustert til å gi rom for avansert liv. I hovedsak, takket være geniet, kjent som multiverset, skjer alt et eller annet sted, så hvorfor ikke hos mennesker her?


Ja, det er deres løsning. De drømmer om geniet.

Referanser:
1. 'Information, Physics, Quantum: The Search for Links' (1989).
2. Disturbing the Universe (Basic Books, 1981).

 

Tillegg -oversatt fra Angelo Grasso -her.


Livet avhenger av det strukturelle komplekse arrangementet som benytter
- materie - energi - informasjon:


- Materie må ordnes i grunnleggende byggesteiner for liv, utvalgt og sammenknyttet blant myriader av forskjellige atomer og kjemiske molekyler.

- Levende systemer må rekruttere Gibbs energi, fritt fra omgivelsene for å redusere sin egen entropi. Enkle kjemikalier kan ikke organisere seg selv i instruksjoner for å bygge hydro-elekstriske kraftverk (dams -ATP-syntase) som produserer energirike molekyler, som ATP, som er essensielle for tilførsel av energi i alle livsformer.

- Uten informasjon ville tilstrømningen av energi ikke føre til selv-organisering. Informasjon i denne forstand er mer enn informasjon i Shannon og Weaver forstand; den er funksjonell og kan betraktes som informasjon i både en 'instruksjons-' og 'kontroll' forstand, i det den krever:

-oppretting av koder, ord og språk for å tildele vilkårlige verdier

-å lage funksjonell kompleks informasjon oppå disse kodene

-opprettelse av informasjons-lagringsmedier, koding, overføring og dekoding

Celler bruker sofistikerte informasjonsvalg (genreguleringsnettverket) koding og transkripsjon (DNA & RNA-polymerasemaskiner) transmisjonssystemer (mRNA) og dekodingssystemer (ribosomet)
Alt dette kreves for komplekse strukturer - for eksempel enzymatiske proteiner - og metabolske stier som produktivt kanaliserer strømmen av energi både i en organisme og mellom sistnevnte og dens omgivelser.

Hvis noen av disse ingrediensene mangler, kan det ikke være liv (livet er ikke-reduserbart komplekst).


Fremstilling av repeterende byggesteiner til fjerne formål ved kontrollerte, instruksjons-komplekse prosesser, og arrangementet av disse, ved bruk av målrettet flyt av energi og høyere lag med flerdimensjonal informasjon, for å lage komplekse maskiner, produksjonslinjer og selvrepliserende cellefabrikker, forklares best med intelligent oppsett.Oversettelse og (andre) bilder ved Asbjørn E. Lund