Tre ting materialister ikke kan klare seg uten
David Klinghoffer; 10. juli 2019
Oversatt herfra.


Bilde 1: Krauss paa PC. Ateist-kosmolog Lawrence Krauss i en scene fra Episode 4 av Science Uprising, 'Fin innstilling: Du suger ikke!'


Et materialistisk bilde av virkeligheten er full av sårbarheter. Her er tre ting materialister 'må ha':

Vellykket reproduktiv kloning. Over hos 'Mind Matters' har nevrologen Michael Egnor gitt en dristig utfordring. Se 'Vis meg de menneskelige klonene'; -her. Utfordringen er denne: "Hvis mennesket er materie, og ikke noe mer, kan mennesket kopieres. Hvis ikke, kan det ikke". Han snakker om 'reproduktiv kloning, ikke terapeutisk kloning'.

Så mye er sikkert
Materialister trenger reproduktiv kloning. Og det må være vellykket i den forstand som Michael Egnor definerer det, inkludert unike menneskelige egenskaper som "abstrakt immateriell evne til å bruke språk, å resonnere, til abstrahere generelle begreper fra bestemte ting, til å bruke logikk," og mer til. Dr. Egnor er åpenhjertig ærlig: "Hvis mennesket kan kopieres ved en helt materiell prosess, må jeg tenke nytt. Hvis det ikke kan være det, må materialister revurdere ting."
At mennesket er "materie og ikke noe mer" er for materialister en hoved tros-artikkel. Derfor krever de reproduktive kloner, og jo før, jo heller. Forsinkelse i produksjonen er urovekkende. Men ikke mist motet: Kinesiske forskere jobber uten tvil hardt med å løse de tekniske problemene.


Utenomjordisk liv. Det er ikke det eneste materialister trenger. På omtrent samme måte plager den pågående stillheten fra resten av universet dem. Hvis liv som genererer seg selv er det forutsigbare resultatet, gitt en passende planet, av tankeløse naturlige prosesser, bør kosmos være rikelig 'livlig', inkludert intelligent liv. Carl Sagan forsikret oss at det er det. Materialister trenger utenomjordisk liv. Det er grunnen til at de, uberørt av mangel på noe bevis, snakker så mye om det.


Et multivers. De trenger et multivers av relaterte grunner: for å forklare bort faktum om forbløffende kosmisk finjustering. Igjen, er dette grunnen til at du hører så mye om multivers, til tross for det umulige i at det noen gang blir oppdagbare bevis for det.

Den andre siden av debatten


Hva med de av oss på den andre siden av denne store debatten?
Jeg tar disse tre tingene i omvendt rekkefølge: For de som anerkjenner bevis på intelligent design i livet og i kosmos, ville flere univers (i et hypotetisk science fiction-scenario der slikt kunne bekreftes) ikke utgjøre noe problem. Som Stephen Meyer påpeker i avsnitt 4 av Science Uprising -her, vil en univers-genererende mekanisme, hvis det er derfra babyunivers springer fram, kreve ultra-finjustering. For det ateistiske kosmolog-samfunnet til Lawrence Krauss, Neil deGrasse Tyson og andre, er det ingen som unngår problemet. Ultra-finjustering innebærer intelligent design.


Anta alternativt bare ett univers. Enkelt liv eller hele fremmede sivilisasjoner andre steder (hvis deres eksistens på en eller annen måte ble bekreftet) ville det ikke forstyrre de kjente bevisene for intelligent design med en tøddel.


Hva med vellykket reproduktiv kloning? Vår venn Michael Egnor har en viktig sak. Men skrekken i å fremstille mennesker, satt til side, er sjelens natur for meg et mysterium. Hva livet i seg selv er, som syntetisk organisk kjemiker James Tour sier i en bonus Science Uprising- video -her, noe som unngår oss. Kan en reproduktiv klone ha de rasjonelle kreftene som Dr. Egnor overbevisende hevder er begrenset til et menneske som er begavet med en sjel? Jeg vet ærlig talt ikke. {Se alternativt syn av Richards her -oversetters tilføyelse.} Men uansett hvor moralsk forstyrrende de er, vil de vitenskapelige bevisene for intelligent design, for menneskeheten som en 'privilegert art' og mot ikke-styrt evolusjon ellers, forbli nøyaktig som de er.


Jeg ville ikke begrense meg til disse tre. Ytterligere krav kan oppføres. De inkluderer noe enda mer forferdelige enn kloning. Mangelen på "menneske-ape-cyborg", for én ting, er merkbar. ("Yale University-forskere sier det er på tide å utforske." -her).


Materialismen er i vanskeligheter og er sårbar, som noen folk du sikkert kjenner. Det kan forklare hvorfor den snerrer til oss som den gjør.

Tager: bioetikk; kosmisk finjustering; livet; multivers; utenomjordisk liv.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund