Melanie Phillips, Pro-Sanity Journalist, om David Gelernter's Darwin-frafall
David Klinghoffer; 18. september 2019
David Klinghoffer; 18. sæeptember 2019
Oversatt herfra.
Bilde 1: Melanie Phillips, via sin hjemmeside (skjermbilde, beskåret).


Melanie Phillips er den fremtredende britiske journalisten hvis memoar, Guardian Angel: My Journey from Leftism to Sanity -her, fanger opp essensen i hennes holdning. Det er dette: hun er 'pro-tilregnelighet'. Så det er kjempefint å se henne henvende seg til Yale dataforsker David Gelernter og hans frafall fra darwinismen:
-Darwinisme, sa Gelernter, hadde gått utover et vitenskapelig argument. Selv om Yale-kollegene hans hadde behandlet ham på en høflig og kollegial måte, tok folk livet i hendene ved å stille spørsmål ved den darwinistiske evolusjonsteorien.
"De vil ødelegge deg hvis du utfordrer den," sa han. Det var ingenting som nærmet seg ytringsfrihet om dette emnet. "Det er en slags bitter, grunnleggende, sint, rasende, voldelig avvisning, som ikke kommer i nærheten av vitenskapelig eller intellektuell diskusjon."


Gelernters konklusjoner om darwinisme er hovedsakelig avledet av hans analyse av den statistiske sannsynligheten for utvikling av nye arter. Likevel blir alle som stiller spørsmål ved Darwinisme umiddelbart merket som 'anti-vitenskap' og anklaget for å være en religiøs tulling.
Pushbacken mot Gelterners frafall har faktisk inkludert observasjonen av at han er en religiøs jøde. Det er tilsynelatende at den eneste grunnen til at han muligens kunne ha kommet til denne 'benektende' konklusjonen, sier et pro-evolusjons nettsted, er at han ser på vitenskapen gjennom 'GT-briller'.


Faktisk har en tro som ikke kan diskuteres, karakteristika av en religiøs tro. Derfor kaller Gelernter darwinismen en religion.
Phillips trekker en nyttig parallell mellom intolerant venstresid(e)-isme, med kontroll over vår kultur nå, og evolusjonismen som på lignende måte ikke tåler noen utfordringer. Parallellen er ikke tilfeldig. Det er et tilfelle med delte røtter.
Som Phillips påpeker, er Venstre-side ideologien i bunn og grunn en avvisning av kristendommen, som betyr at den i grunnen er en fornektelse av den hebraiske bibelen, så vel som med dens "ideer som et ryddig og rasjonelt univers strukturert på et lineært tidsbegrep." Disse ideene er tilfeldigvis det vi anerkjenner i dag som kjennetegn på tilregnelighet.

Sydende av sinne
Moderne darwinister har, i motsetning til noen andre venstreorienterte, foreløpig ikke hengitt seg til vold mot motstandere. Likevel syder samtalene av sinne. Spør Darwinistisk biolog PZ Myers om en rasjonell person som William Lane Craig, som veldig effektivt har debattert en rekke av de smarteste ateistene. Noe, professor Myers vil fortelle deg -her; at i stedet for å diskutere Craig og andre 'kreasjonister', "skulle jeg spytte i ansiktet deres, kaste dem ut av forelesningssalen og presentere den ærlige sannheten for publikum, fordi kreasjonister ikke vil det." (Craig er ikke en 'kreasjonist', i noen rettferdig definisjon, men legg det til side.) Det er uten tvil en fantasi fra Myers side, som påstås å være et mildt menneske, men like fullt er det en voldelig fantasi.
Ville Myers også ønske at han kunne spytte i ansiktet til David Gelernter og angripe ham fysisk ved å kaste ham ut av forelesningssalen? Og hvis ikke, hvorfor ikke?


En gal verden
Phillips konkluderer med:
--Som alle utopier, mener venstresiden ideene deres ikke er mulige å utfordre fordi de angivelig står for selve dyden. Alle som er imot dem er derfor ikke bare gale, men også onde. Så kjettere som Gelernter må bli stemplet, fordi sekularismen aldri noen gang kan utfordres.
Det sekulære liberale ikke forstår, er at når de angriper de jødiske konseptene i kjernen av det kristne vesten, avviser de ikke bare sine egne antatte idealer om toleranse og rasjonalitet, men sager også av grenen (av fornuft og rasjonalitet) som de selv sitter på.
Det er en gal verden der tilregnelig prat som dette er eksternt 'kontroversielt', og hvor det å tenke kritisk på en tvilsom vitenskapelig teori, i hvert fall i karriere-sammenheng, er å "ta sitt liv i hendene." Vær så snill, kan vi få flere 'pro-tilregnelighet' journalister?

Tager: Darwinisme; Gelernter; kreasjonister; kristendom; vold.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund