Livets opprinnelse, offentlig utdanning og religiøs nøytralitet
Brian Miller; 7. august 2019
Oversatt herfra.
Bilde 1 kreditt: Utdannelse-studenter Tulane Public Relations [ CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons.


I en serie foredrag og artikler har den organiske kjemikeren James Tour avslørt hvordan forskning relatert til livets opprinnelse (OOL) er blitt skandaløst feilrepresentert for publikum. Problemet starter med at OOL-forskere overdriver mye om betydningen av resultatene. Deretter forsterker den populære pressen påstandene til latterlige ytterpunkter. Til slutt kanoniserer forlag feilinformasjonen ved å legge den inn i offisielle læreplaner.
På denne måten mottar publikum en kvasireligiøs utdanning i det som er blitt kalt eksklusiv humanisme -her, en virkelighetsforståelse som benekter eksistensen av enhver transcendent agent som opptrer direkte i verden. Blant andre konsekvenser blir mange mennesker dermed frarøvet friheten til endog å vurdere troen på en tradisjonell religion.


Tidsskriftartikler som hellig litteratur
I et nylig foredrag beskrev Dr. Tour hvordan ingen vitenskapelig forskning hittil har vist at noen naturlig prosess noen gang driver molekyler mot livet -her. OOL-forskere hevder ofte å ha identifisert hvordan noen trinn i syntesen av livets komplekse byggesteiner kunne ha skjedd på den tidlige jorden, men eksperimentene deres har konsekvent vist det motsatte. Etterforskerne må alltid implementere ekstremt forseggjorte, multistep-kjemiske prosedyrer -her, for å tvinge molekyler til å dannes med de ønskede strukturer. Sammenlignbare kjemiske forhold kunne aldri ha skjedd i fjern fortid med mindre et fullt utstyrt kjemilaboratorium hadde blitt fraktet tilbake i tid komplett med et team av høyt trente organiske kjemikere.


Dr. Tour tok spesielt opp en artikkel av nobelprisvinneren Jack Szostak -her. Artikkelen, publisert i tidsskriftet Nature , hevdet at energikilder på den tidlige jorden kunne ha drevet dannelsen av RNA, mens naturlige prosesser til slutt innkapslet den i lipidvesikler for å danne en primitiv selvrepliserende protocelle. Tour tok også opp forskningen til OOL-leder John Sutherland -her som utviklet en intrikat protokoll for å syntetisere forløpere til noen av livets byggesteiner. Sutherland hevder at "alle de cellulære undersystemene kunne ha oppstått gjennom vanlig kjemi." Likevel forklarte Tour hvorfor Sutherlands prosedyrer var så kompliserte at bare dyktige organiske kjemikere kunne ha utført dem.


Dr. Tour genererte litt kontrovers ved å konstatere at forskerne 'lyver' for leserne -her. Tours kommentarer ble i stor grad laget i spøk, og han har unnskyldt seg for valget av et verb, likevel var påstandene i artiklene faktisk påviselig falske ( her, her, her).
Livets opprinnelse er ikke en normal vitenskapelig teori, for troen på at liv som dannes bare gjennom naturlige prosesser representerer en ukrenkelig sekulær skapelsesmyte. Jeg bruker ikke begrepet 'myte' på en nedsettende måte, men i den antropologiske betydningen av en historie som er med på å gi et samlende rammeverk for å tenke på livet. Med det i bakhodet, kunne man hevde at Szostak og Sutherland ikke snakket som objektive forskere, men i stedet fungerte i sine roller som sekulære trosledere som ble betrodd å propagandere for verdsatte skapelsesfortellinger. Artiklene deres fungerte mindre som vitenskapelige verker enn som hellig litteratur, så det kunne ikke forventes at forfatterne ville bekymre seg for mye om vitenskapelig sannsynlighet.


Sensasjonalisme i media
Populær mediene har videre bidratt til den generelle misforståelsen av den sanne tilstanden i OOL-studier ved å publisere hyperbolske påstander, for eksempel følgende:
"Kvantekjemi løser et av genetikkens største mysterier ved bruk av aminosyrer fra verdensrommet" -her
"Et ledende mysterium om livets opprinnelse er tilsynelatende løst" -her
"Livets opprinnelse: En ny teori antyder at fysikk innehar svaret" -her
"Forskere kan ha løst 'Manglende mellomledd' mysterium i livets opprinnelse" -her


Slik glorifiserende ros av eksperimentelle resultater, og deres potensiale for å løse mysteriet om hvordan livet oppsto, har sjelden noe faktisk grunnlag. Likevel har journalister som rapporterer om OOL-forskning vanligvis ingen dårlige hensikter. Den harde konkurransen blant nyhets utgivere gjør fristelsen til sensasjon uimotståelig. Dessuten speiler forfatterne rollen som religiøse skriftlærde som overfører hellig tradisjon til trofaste troende, så overdrivelsen deres i den sammenhengen er forståelig.
Dessverre glemmer forfatterne ofte at leserne ikke alle har omfavnet som dogme, påstanden om at livet må ha sin opprinnelse gjennom rent naturlige prosesser. Som en konsekvens kan den konstante formidlingen av unøyaktig informasjon til tider oppleves som et ekko av desinformasjonskampanjene beskrevet i den dystopiske romanen 1984. For eksempel kan bruken av et visst språk likne teknikken til 'dobbeltsnakk' der ord brukes på måter som er motsatt av deres sanne betydning.

For eksempel betyr den vanlige uttalelsen at et eksperiment etterligner 'plausible' forhold på den tidlige jorden, faktisk at eksperimentet bruker forhold helt ulikt noe som noen gang kunne ha skjedd utenfor en avansert laboratorie anretning. I mellomtiden blir folk ofte referert til som 'anti vitenskapelige' hvis de bedømmer levedyktigheten for OOL-scenarier basert på harde bevis og veletablerte fysiske prosesser. I kontrast til dette blir folk applaudert som 'vitenskapelige' hvis de ukritisk aksepterer OOL-teorier basert på lite mer enn ville spekulasjoner.


OOL i vitenskaps læreplaner - en sekular katekisme


Undervisningen om OOL i vitenskapsklasserom fungerer ofte mindre for å gi et nøyaktig vitenskapelig bilde av tilstanden til forskningen enn å tjene som en katekisme på den opprinnelige mytologien i eksklusiv humanisme. For eksempel vil et laboratorie-eksperiment designet for avanserte biologistudenter forestille å modellere hvordan enkle cellemembraner kunne ha oppstått. Instruksjonene pålegger studentene å bruke herdet tresaft og gelatin for å lage koacervater, dråper av organiske polymerer. Laboratoriet er inspirert av eksperimenter utført av Alexander Oparin, Sydney Fox og andre i tidlige OOL-studier.


Bilde: Kompleks-cellemembran


Dessverre har 'coacervate'-modellen i stor grad blitt avvist -her på grunn av de svekkende begrensningene organiske polymerer vil plassere på en utviklende celle -her. Videre krever en funksjonell cellemembran fantastisk kompliserte molekylære ansamlinger som ikke kunne produseres selv av de største vitenskapelige sinnene ved bruk av de mest avanserte teknologiene, enn si i et realistisk OOL-eksperiment. Å antyde at denne laboratorieøvelsen gir innsikt i cellemembranenes opprinnelse er som å be studenter å studere jernpyritt ('narrenes gull') for å demonstrere potensialet i alkymi til å gjøre bly til et edelt metall.


Som et annet eksempel, oppfordrer en lærerveiledning for OOL-leksjoner -her lærere til å presentere studentene sin liste over 'vitenskapelige bevis for livets opprinnelse.' øverst på listen er påstanden om at det berømte Miller-Urey-eksperimentet -her, som demonstrerte at gasser på den tidlige jorden ville ha generert aminosyrer og fettsyrer. Problemet er at de anvendte gassene ikke nøyaktig representerte den tidlige atmosfæren. Studier som brukte mer realistiske kombinasjoner genererte lite mer enn noen få aminosyrer i sporbare mengder -her. I tillegg ga alle eksperimenter byggesteiner oppslukt av en ' vanskelig håndterbar blanding' -her; med mange andre organiske molekyler. Disse eksperimentelle biproduktene driver ødeleggende kryssreaksjoner som fullstendig vil blokkere enhver ytterligere fremgang mot livet.


Guiden forteller deretter et OOL-scenario med mange likheter med Jack Szostak. Forfatterne begynner med å beskrive hvordan meteoritter kunne ha levert til jorden aminosyrer, lipider og forløperne til nukleotider. Fortellingen fortsetter med at fosforlipider dannes og deretter selvorganiseres til vesikler. Omtrent på samme tid dukket det opp nukleotider som deretter ble koblet sammen i lange RNA-kjeder. Noen av disse kjedene snublet over de riktige nukleotidsekvensene for å knytte seg til RNA-enzymer kalt ribosymer som styrte RNA-replikasjon. På et tidspunkt kom RNA inn i en vesikkel for å danne en protocelle, som til slutt begynte å reprodusere.
Denne episke reisen fra enkle kjemikalier til livet fenger absolutt fantasien, men er helt løsrevet fra virkeligheten. Meteoritter inneholder bare biologiske molekyler i sporbare mengder, ofte bare noen få deler per million -her, i mellom utallige andre molekyler. Dannelse av stabile vesikler er bare mulig under sterkt kontrollerte laboratorieforhold , og den prebiotiske syntesen av lange tråder av RNA, eller til og med basenukleotider, i betydelige mengder er helt upålitelig. Å presentere så grovt unøyaktig informasjon til studentene tjener bare til å erodere publikums tillit til våre utdannings- og vitenskapelige institusjoner.


Offentlig utdanning og religiøs nøytralitet
Den kanskje største brudd på tilliten er hvordan slikt innhold krenker prinsippet om religiøs nøytralitet. Offentlig utdanning forventes verken å fremme en religiøs eller filosofisk tro eller hemme en annen. Likevel er troen på at livet oppsto gjennom ikke-styrte naturlige prosesser den største hindringen blant ateister og agnostikere for å vurdere eksistensen av en Skaper (se ' Darwins korrosive idé') -her.
Den troen er nesten utelukkende basert på feilrepresentasjoner av vitenskapelig litteratur. I realiteten har OOL-forskning de siste 65 årene ensartet demonstrert at transformasjoner av enkle molekyler til bare de mest grunnleggende komponentene i en celle krever dramatisk (intelligent) forsker intervensjon -her. å lære studentene sannheten ville ikke inspirere til slike fortryllende prebiotiske historier, men det ville beskytte integriteten til naturfagundervisningen i det offentlige omdømme.

 

Oversettelse og bilder Asbjørn E. Lund