Eventyr-sirkler, edderkopp-silke, epigenetikk, og mer: Intelligent Design i nyhetene
Evolution news; 20. mars 2019
Oversatt herfra.


Vi oppdaterer appene på smarttelefoner (eller lar dem oppdateres automatisk). Vitenskapsnyheter er lik det: Nye funn eller korrigeringer fortsetter å komme. Det er et godt tegn når pågående forskning fortsetter å støtte en teori. Hvis intelligent design var en dårlig teori, ville det være riktig å forvente at argumenter mistet makt over tid. Det er ikke tilfelle. Nytten av ID i vitenskapelig forskning vokser sterkere hvert år.
Hva har skjedd med designhistorier dekket av Evolution News? Her er en oversikt over emner med oppdatert informasjon.


Eventyr sirkler

Bilde 1: Luftfoto av eventyr-sirkler i Vest-Australia, av Stephan Getzin / Universitetet i Göttingen , via EurkeAlert!

 

I oktober 2016 så Evolution News på uvanlige formasjoner i Afrika og Australia for å se hvordan designslutningen kan knyttes til uventede fenomener. De såkalte 'eventyr-sirklene' skyldtes en naturlig forklaring, ifølge et forskerteam: de er forlatte termitt tuer. Nå er imidlertid en annen naturlig teori i kommingen. Et team fra Universitetet i Göttingen bestrider termitt-teorien, og hevder at de er forårsaket av leirejord komprimert av regn. Så i femti år, siden de namiviske sirklene ble bragt til oppmerksomhet, og fem år etter at de australske ble oppdaget, argumenterer fortsatt forskere om konkurrerende forklaringer.
Som påpekt her i september 2017, er eventyr-sirkler, som intuitivt er naturlige, men vanskelige å forklare, lett skilt fra avlings sirkler og radiale vanningsanlegg, som vi vet er intelligent designet. Uansett hva som blir av dette interessante tilfellet av naturvitenskap, som søker en forklaring, viser det at design slutningen vil være nyttig for romvesener med logiske sinn som skanner jordens overflate.

Edderkopp silke
I juli 2017 tok rapporten her en nærmere kikk på edderkopp nett. Silke som edderkopper produserer har lenge vært et ikon innen bio-mimetikk. Materialet er fleksibelt, men likevel sterkt, og inspirerer materialforskere til å prøve å etterligne det. Nå har en annen egenskap blitt kjent av forskere ved MIT. De fant at ved 70 prosent relativ luftfuktighet gjennomgår dragline-silke en ensrettet vridningsbevegelse. Siden silke er proteinbasert, prøvde de å finne ut hva som endret seg. Det viser seg at aminosyren prolin, i ett av de to primære proteiner, bryter sine hydrogenbindinger når de blir utsatt for fuktighet, noe som fører til vridningsbevegelsen. Selv om de ikke forstår den biologiske betydningen av denne egenskapen, ser de gull i anvendelser av den:
Dette er en fantastisk oppdagelse fordi torsjonen målt i edderkoppsilke er stor, en full sirkel ca. hver millimeter ... Dette er som et tau som krummer og retter seg, avhengig av luftfuktighet. Den molekylære mekanismen som fører til denne fremragende ytelsen kan utnyttes til å bygge fuktighets drevne roboter eller smarte maskiner
Deres artikkel i Science Advances -her peker på potensielle bruksområder fra denne 'torsjons iverksetteren drevet av fuktighet.'

Fuglehjerner
I juni 2016 foreslo Evolution News -her å bruke 'fuglehjerne' som et kompliment. Våre 'fjærvenner' er godt utstyrt med maskinvare og programvare for kompleks oppførsel,' ble det bemerket her på den tiden. Nå, velkommen papegøyer til 'fugl-mensa' samfunnet. Kognitive psykologer ved Harvard har vist at papegøyer kan passere en klassisk intelligenstest. Ifølge deres forskning, "skriver en afrikansk grå papegøye med navnet Griffin om reglene når det gjelder intelligens i luften" fordi den kan passere logiske oppgaver som tilsvarer intelligensen til et fem år gammelt barn. Faktisk gjorde fuglen det bedre enn aper! Kunne dette få som virkning å omorganisere noen grener på det evolusjonære treet?


Rubisko
I juni 2017 utforsket en artikkel -her underverkene til en molekylær maskin som heter Rubisco (kort for Ribulose 1,5-bisfosfatkarboxylase/oksygenase). Rubisco har den bemerkelsesverdige evnen til å skjelne mellom karbondioksid og molekylært oksygen. Videre kan maskinen 'være nesten perfekt optimalisert' for denne oppgaven, noe som bevirker oksygen under fotosyntesen. Forskere visste at rubisco er det mest omfattende proteinet på jorden, men de var overrasket over nylig å finne at deres estimater var feilaktige med en størrelsesorden. Forskere ved Weizmann-instituttet skjønner nå at dette karbon-fikseringsenzymet er '10 ganger mer rikelig enn tidligere antatt.' Biosfæren fungerer, kan man avlede, på grunn av en optimalisert molekylær maskin.

Bilde: Cellemaskin som opprettholder livet: rubisko


Hvaler
Hvem kan glemme sangene til knølhvaler, som de som hørte i Illustra dokumentaren Living Waters -her? Dyrets akustiske område er fenomenalt, fra sopran 'hyl' til ultra-lavfrekvent grynting. Forskere har spilt inn flere sanger, laget kun av hannene, og fant at de synger mer enn antatt. De synger ikke bare i tropiske farvann i parings sesongen, men fortsetter å synge når høy mattilgjengelighet tillater noen å overvintre på arktiske steder, ifølge Science Daily. "Forskningen antyder at knølhval sang er en mer fleksibel aktivitet enn tidligere antatt, og kan forekomme ved overvintring på næringsområder, liksom på tradisjonelle paringssteder." Deres åpent tilgjengelige artikkel finnes på PLOS ONE -her.


Blåhvaler -her, de største dyrene på jorden, har god hukommelser, sier Phys.org -her. De kan "matche nesten perfekt tidspunktet for deres migrasjon til historisk gjennomsnittlig tid for krillproduksjonen, i stedet for å tilpasse til variasjonen av krilltilgjengelighet for et gitt år." Dette pleier å sette dem i 'Gullhårs-sonen' av nærings-suksess. "Disse lenge levende, høyt intelligente dyrene tar beslutninger om bevegelser, basert på forventninger om hvor og når maten vil være tilgjengelig under deres migrasjon," sa en NOAA-forsker. Vær glad for at disse massive skapningene liter på to-tommers krill til mat. "Blåhvaler kan vokse til lengden av en basketballbane, veie så mye som 25 store elefanter, og deres munn kan romme 100 personer," forteller artikkelen.


Epigenetikk -her
Tidligere i år ( 19. januar ) rapporterte en omtale her om epigenetisk aktivitet i ulike organismer. En ny studie fra Sheffield University finner at planter har muligheten til å overføre immunresponser til sine avkom -her via mekanismer som ikke er relatert til darwinistiske prosesser av DNA-mutasjoner og -seleksjon.
Forskere har diskutert i årevis om og hvordan planter kan overføre forsvarsegenskaper til sine avkom via epigenetiske mekanismer - vi håper at vår studie bidrar til å øke klarheten til epigenetikkområdet, som på mange måter kan betraktes som "den mørke materien i biologi '. Vi håper også at vår studie motiverer til oversettelses-forskning for å avgjøre hvor langt epigenetikk kan utnyttes i den globale kampen mot plantesykdommer.


Proteosomene -her
I september 2016 bragte Evolution News oppmerksomhet til kvalitetskontroll i cellens søppel-innhenting -her. I år tror Florida State forskere at en "ny indikasjon på kreftbehandling kan gjemme seg i en mikroskopisk molekylær maskin", proteosomet -her.

Se hvordan de beskriver det: "Dypt begravd inne i den blendende, intrikate maskinen til den menneskelige cellen, kan det finnes en nøkkel til å behandle en rekke dødelige kreftformer, ifølge et team av forskere ved Florida State University." Se hva som er involvert i monteringen av disse maskinene:
Proteosomer samler unødvendige, skadde eller defekte proteiner og dekomponerer dem i aminosyre bygge-klosser , som senere blir gjenbrukt i produksjon av nye proteiner. Proteosomer er satt sammen av mer enn 60 protein-underenheter,"men de dannes ikke bare spontant fra disse delene," sa Tomko.

Bilde: Proteosom

"De krever hjelp fra dedikerte hjelpe-proteiner kalt monterings-kaperoner," sa han. "Disse kaperonene fungerer som fabrikkarbeidere for å bygge proteosomer. Når proteosomet er bygd, må kaperonene frigjøre det slik at det kan fungere ordentlig, så de kan begynne å jobbe på den neste."


Monark sommerfugler
Alle som elsker historien om monark sommerfugler, vist så vakkert i Metamorphosis -her, er triste over deres raske nedgang i antall. Den typiske fortellingen klandrer genetisk modifiserte avlinger som tillater sprøyting av plantevernmidler som dreper melkeurt, som sommerfuglene er avhengige av for å legge eggene sine. Men en studie fra tre forskere ved UCLA, publisert i PNAS -her, sier at nedgangen i populasjonen begynte lenge før gen-modifiserte avlinger ble introdusert. Ved å studere museums-registre og herbarie prøver tilbake til 1900, fant de at nedgangen begynte rundt 1950.


Herbicid-resistente avlinger er derfor ikke den eneste skyldige, og sannsynligvis ikke engang den primært skyldige. Ikke bare begynte monark og melkeurt nedgang tiår før gen-modifiserte avlinger ble introdusert, men andre variabler, spesielt en nedgang i antall gårder, forutsier vanlige melkeurt-trender sterkere, i løpet av perioden studert her.
Forfatterne hevder ingen interessekonflikt, og identifiserer ikke en primær årsak til nedgangen. Men hvis de har rett, er situasjonen kompleks, og kan kreve mye mer intelligent design av økologer for å finne ut hvordan man best kan bevare disse ikonene for ID.


Tager: DNA; epigenetikk; evolusjonært tre; kreft; rubisko.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund