Intervju fra 'Summer Seminars' fra Center for Science & Culture

Stoffet er hentet herfra.

Intervju med Dr. J. Wells (Punktvis):

Bilde 1. Zygote med gastrula


1. DNA koden, selv om den vitner om intelligent design, inneholder ikke all informasjon som trengs for en organisme.
2. De aller fleste organismer inneholder informasjon i cellemembranen, før DNA overføres til RNA. De mønstrene viser HVOR RNA skal ende opp.
3. Mønstrene i det befruktede egg er ikke det samme som den fullendte organismen. Informasjonen må tilføres underveis. Men mekanismene i ordinær fysikk er ikke tilstrekkelig til å forklare den.

Muntlig stil:
DNA koden er ikke tilstrekkelig forklaring for formdannelse. Det finnes også informasjonsmønstre i cellemembranen, før DNA overføres til RNA. Disse mønstrene bestemmer hvor RNA ender opp. Men mønstrene i det befruktede egget er ulikt plassert i forhold til den ferdig utviklede organisme. Hvor informasjonen hentes fra er uviss.

Mer informasjon fra Wells finnes her.

Intervju med dr. W. Ewert: The Dependency Graph of Life. Hans modelle innebærer at utvikling har skjedd på samme vis som ved utvikling av programvare: At man gjenbruker moduler mellom ulike programmoduler. Modulene avhenger av hverandre. Matematisk er det bedre samsvar med Ewerts modell og virkeligheten, enn mellom modellen for felles avstamning og virkeligheten.

For hans artikkel, søk emnet: The dependency graph of life -her.

 

Oversettelse og bilde ved Asbjørn E. Lund