Nærmer biologi seg grensen for design-godkjenning?
Evolution news; 8. jan. 2019
Oversatt herfra. {Kursiv og understreking er lagt til av oversetter.}

Bilde 1: En gekko viser sine ypperlig utformede tær, av Bjørn Christian Tørrissen [ CC BY-SA 3.0 eller GFDL ], via Wikimedia Commons.


Sakte men sikkert, har biomimetikk-bevegelsen en effekt på biologien. Trenden er global og tverrfaglig, med nesten alle typer organismer fra virus til knølhvaler, og gir inspirasjon til designtenking. Mange forskningsprosjekter i bio-mimetikk gir også fruktbare applikasjoner som forbedrer menneskeliv. Det er en vinnende strategi for forskning, fordi ikke bare øker det forståelsen av biologiske systemer, men det er morsomt! Det er sublimt visuelt for studenter, som elsker å se edderkopper og maur og gekkoer og lære hvordan de jobber.


Samtidig oppfyller bio-mimetikken et av målene til Francis Bacon (1561-1626), mesteren i systematisk, metodisk undersøkelse av den naturlige verden. I 'Aphorism 73 av Novum Organum' fortalte Bacon hvordan man best kan dømme god naturfilosofi, det vi kaller vitenskap: "Av alle tegn er det ingen mer sikkre eller verdige enn de som produseres av fruktene: for fruktene og effektene er de vederlag og gavekuponger som gjelder for sannheten om filosofien." Gode frukter strømmer ut fra himmelen av biologisk inspirert design. Hva har darwinismen gjort for verden i det siste?


Naturens Design inspirerer menneskelig kreativitet
Fem forskere fra Technical University of Cartagena, Spania, publiserte et bemerkelsesverdig designvennlig artikkel om industriell design i PLOS ONE -her, med tittelen "En agentbasert tilnærming for bruk av naturens former til produktkonseptuell design." Artikkelen mangler bare å bruke uttrykket "intelligent design", som fortsatt kan være en bro for langt for politisk korrekte journaler. Ikke desto mindre gjennomsyrer design, etterretning og agentur denne arttikkelen om "kreativ og bioinspirert designprosess." Forfatterens mål er å forbedre kreativiteten blant teknikere, ingeniører og designere - og det å imitere naturens design er en av de beste måtene å gjøre det.


En designers mål er å skape former, materialer, teksturer, farger og strukturer som forbedrer omgivelsene ved å produsere nyttige gjenstander, maskiner og verktøy som tilfredsstiller våre behov og bekvemmeligheter. Industriell design kan defineres som en kreativ handling relatert til utformingen av objekter, idet den forener det funksjonelle aspektet med den estetiske funksjonen. Kreativitet, i sin tur, tillater oss igjen å generere nye ideer eller konsepter, og å tilordne allerede kjente ideer og konsepter som vanligvis kan produsere originale løsninger. Når en industridesigner står overfor utfordringen med å finne en formbasert løsning for å designe et produkt, kan det være nødvendig med ressurser eller inspirasjonskilder for å finne den mest passende formen. Én av disse kildene kan være naturen.


Med disse prinsippene i tankene designet de et læringsverktøy for å hjelpe industrielle designere til å finne naturlige former som både var funksjonelle og estetisk tiltalende. Deres arbeid utvides i forhold til eksisterende verktøy, som Ask Nature -her, beskrevet som "en database med 'biologiske patenter' der et bredt spekter av biologiske mekanismer og egenskaper kan søkes for å løse teknologiske problemer." Flere 'agentbaserte' eller 'multi-agent' -programmer har vært i bruk for ingeniørstudenter for å samarbeide i problemløsing. Hva disse forskerne bringer til industrielt-design samfunnet er en anerkjennelse av det estetiske elementet for å designe objekter som både er funksjonelle og behagelige for øyet. Å se på naturens løsninger, tror de, forbedrer en designers kreativitet.


Mens denne artikkelen ikke handler om å forklare opprinnelsen til naturens design, gjenkjenner det klart tilstedeværelsen av design i naturen som en kilde til inspirasjon. Det anerkjenner også den essensielle rollen til den intelligente agenten i design. Sett dem sammen, og du har intelligent design som et konsept, selv om du ikke bruker uttrykket.
Tell designordene i artikkelen: Design: 137; Intelligent/Intelligens: 11 (6 i referanser); Agent /byrå: 141; Funksjon: 15 ; Kreativ/kreativitet: 27; Informasjon: 33 (inkludert biologisk informasjon, overføring av informasjon); Biomimetikk/biomimikk: 17 (12 i referansene); Kompleks/kompleksitet: 41; Motsatt: merkbart fraværende fra artikkelen, er ord om sjanse, tilfeldighet eller evolusjon.


Testing av paradigmet
I det de trodde på naturens kraft til å inspirere design, skapte forfatterne et program for å øke designerens kreativitet. Verktøyet inkluderer på et stadium i designprosessen et biomimikrisk trinn, og ber studenten om å undersøke naturlige former for funksjonalitet og estetiske aspekter. De testet sitt nye verktøy på 15 frivillige studenter i 'Computer-Aided Design' -grad programmer for å se om det forbedret deres kreativitet. Individuelle casestudier forteller hvordan studentene nærmet seg sine designoppgaver, og hvordan de utførte det. "Generelt ble det oppnådd et tilfredsstillende resultat i forhold til ledelsen, og alle anså at verktøyet var nyttig og favoriserte den kreative prosessen i den konstruktive designfasen."

Til slutt sier de:
Når designere står overfor utfordringen med å forme et produkt, er noen inspirasjonskilder nødvendige for å forbedre den kreative prosessen. Naturen kan være en uuttømmelig ressurs for ideer, men i lys av det store antallet muligheter som er tilgjengelige, kan det være en komplisert oppgave om visse begreper søkes etter. For å forbedre designers arbeid er det nødvendig å bruke støtteverktøy i den konstruktive designfasen som fremmer kreativitet takket være visuelle stimuli. Dermed kan eksponering for biologiske eksempler ved hjelp av symboler og bilder forbedre genereringen av nye ideer. Basert på dette konseptet, foreslås en ny tilnærming for å etablere kognitive forhold mellom forskjellige form-parametere i naturen. Begynnelsen av den kreative prosessen starter med symboler som representerer de mest fremragende formene som finnes i naturen. Når flere valg er gjort, tilbyr verktøyet en serie bilder fra natur-elementer som oppfyller tidligere etablerte formbaserte forhold. Denne kognitive prosessen forbedrer kreativiteten ved å søke etter formen som best passer til estetikken for et produkt som skal utformes.

Vitenskapelige omdreininger trinnvis
Denne artikkelen handler om industriell design mer enn biologi per se, men vurder følgende aspekter om de prinsippene som uttrykkes, som kan oppmuntre intelligent design-fellesskapet:
*Design i naturen vinner respekt for sin funksjonelle og estetiske verdi.
*Design i biologi forbedrer den kreative prosessen.
*Design er en agent-mediert aktivitet.
*Artikkelen besto fagfelle-vurdering uten omtale av evolusjon, med hundrevis av designord.
*Naturlig design er et legitimt vitenskapelig forskningsemne, uten religiøse forutsetninger.

Vitenskapelige revolusjoner skjer ofte i etapper. Først viser akkumulerte bevis seg, som er i strid med konsensusparadigmet. Deretter føler flere og flere forskere seg komfortable ved å bruke det nye språket til et alternativt paradigme. Endelig ser et flertall av forskere ingen grunn til å holde fast på det gamle paradigmet, og revolusjonen er fullført.


Vi ser kanskje den midtre grunnen, der designspråket ikke lenger sees som en trussel i visse kretser, slik som biomimetisk prosjektering. Når den logiske forbindelsen mellom hva menneskelige agenter gjør for å designe ting som både er funksjonelle og vakre blir ubestridelig, og hva naturen oppnår med sitt store utstillingsvindu av inspirerende design, kan flere forskere begynne å synkronisere sine tanker: "Vi bruker vår bevissthet til å designe, så det må være en bevissthet bak naturlig design. Og det må være en overlegen bevissthet, siden vi ikke kan komme nær dens ytelse." (kursiv -oversetters tilføyelse.}

Tager: Biomimetikk; Fagfelle-vurdering; Ingeniørkunst; Kompleksitet; Naturen.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund