The Designed body: 40 parametere som må samvirke rett


Hentet herfra -hør lydfil her .
Her er et sammendrag om 7 av de mer kjente parameterne

1. Liv kan bare eksistere når kroppen kjemper mot likevekt med omgivelsene (død).

2. En kompleks kroppsplan setter store krav ang. overlevelse: I encellede organismer, kan hver celle få hva den trenger direkte fra omgivelsene. Det skjer ikke i flercellede organismer. F.eks. rett mengde oksygen.

3. Gullhår-prinsippet: Akkurat rett mengde til rett sted til rett tid ..
Det er så mange parametere, og så mange krav som må samordnes.
A. Hver celle må kjempe for osmose mot uttørking, til det trengs der energi (glukose).
Glukose og oksygen omformes i løpet av 20+ steg til CO2 og vann+ energi.
B. Hver celle i kroppen krever oksygen tilført i rett mengde til rett tid, ellers dør den.

 

4. Overlevelse avhenger av spesialisering, integrering og koordinering.
De spesialiserte delene i kroppen krever interaksjon mellom organer. Hvordan vet cellen hva som kreves.
Det kreves et helt innhøstingssystem for å danne hemoglobin, slik at oksygen kan transporteres til cellen. 200 typer av spesialiserte celler kreves.
Problemer som inaktivitet, friksjon og gravitasjon må overvinnes.

5. Hvert av kroppens kontrollsystemer er ikke-reduserbart komplekse: Kontrollsystemer som:
i. Sensorer ii. Data-integratorer iii. Kontroll-objekter iv. Effektorer: modifisering v. Signalering (ulike i ulike kroppssystemer)
der effektorer igjen krever reseptorer, organ/vev; innhøstere, søppel-systemer.
Hvert av kontrollsystemene må være dynamiske nok til å forsyne løsninger innen rett tid.

6. Kroppen er sammensetning av samvirkende systemer:
Minst 40 samvirkende slike systemer: Feilrettinger, feilforhindring, oppdagelses-systemer ..
Helheten må samvirke til rett tid, deler, steder, kvantiteter, tempo, instruksjoner, kapasiteter og dynamikk, -integrert, mekanisk kjemisk elektrisk..
Det er snakk om et delikat design.

7. Helheten er større enn summen av delene.
Tilfelle for alle, og bare for -, ingeniør-systemer.
Vi har en menneskelig erfaring som overgår våre kropper: kunst, tanke, kjærlighet, musikk, ..
Der kroppene setter oss i stand til dette, men ikke forklarer det.

Neste artikkel: The Designed body; Coherence when gradualism fails.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund