Undervisning i vitenskap som dogme er ikke å undervise i vitenskap i det hele tatt
Sarah Chaffee; 26. januar 2018
Oversettelse herfra.

Bilde 1. Universitets-bibliotek; kredit: fritsdejong, via Pixabay.


Debatt. Fri diskusjon. 'Intelligence Squared USA' , en anbefalelsesverdig ikke-partisk gruppe, omfavner sammenstøt av ideer, samler eksperter for å diskutere kontroversielle problemer. Deres motto er, "La oss gjenopprette kritisk tenkning, fakta, fornuft og dannethet i offentlig amerikansk diskusjon. Bli med i debatten og hør begge sider av ethvert problem. "Hvilket konsept. De har holdt rundt 140 offentlige debatter med 500 talere.
På National Review Online skriver tidligere Louisiana guvernør Bobby Jindal om mangelen på mangfold i tankene på universiteter, og nevner intelligent design -her. Jeg er enig i at kritisk tenkning er viktig i utdanning, og essensiell i vitenskaps klasserommet.


Jindal bemerker:
Som en konservativ republikaner og evangelisk katolsk, som gikk på svært liberale skoler, var jeg nesten alltid i mindretall på høyskole og høyere utdanning. Likevel så jeg ikke meg selv som et offer, diskriminert for mine synspunkter. Jeg vant mer selvsikkerhet i troen jeg beholdt; jeg visste hva jeg trodde og hvorfor jeg trodde det. Jeg endret mitt syn på enkelte områder, og endret synet til andre til tider. Studerende i min generasjon med syn til venstre for sentrum kan tilbringe fire år på college uten å bli utfordret for å tro på bekreftende handling, multikulturalisme, våpenkontroll, fri-abort lovgivning og en utvidet velferdsstat. Mange liberale studenter har sikkert engasjert seg i kritisk tenkning og spørsmålstegn, men deres syn ble ansett informert a priori og var mindre sannsynlig å bli alvorlig angrepet av andre studenter i sovesaler eller av professorer i klasserom-diskusjoner.

Bilde 2. Eks. på (lite) kritisk holdning


For dagens studenter, som kommer til campus, og allerede heller til iboende avvik, systemisk rasisme, kjønns-fluiditet og behovet for drastisk regjeringshandling for å redusere global oppvarming. For disse vil jeg hevde at de bedre tjent ved å bli tvunget til å vurdere verden fra perspektivet til smarte professorer og studenter som er uenige med dem. (Jeg vil gjøre det samme poenget med konservative studenter som tror på frie markeder, vestlig sivilisasjon og intelligent design, men jeg mistenker ikke at de fleste professorer trenger oppmuntring til å utfordre disse synspunktene!)
Vent: Jeg ville ikke være enig med at han knytter intelligent design til "konservative studenter" og konservative synspunkter. ID har tilhenger over det politiske spekteret. Det er imidlertid ingen tvil om at det pleier å være et objekt for kritikk i akademia.

Han fortsetter:
Det er enkelt og nedlatende for partisaner på begge sider å konstruere stråmannsargumenter om sine motstandere og deretter selvgodt ødelegge dem. Utdanningssystemer spiller en viktig rolle i frie samfunn ved å skjerpe borgeres kritiske tenkning som de trenger for å styre seg selv. En del av modnings og læringsprosessen har vært at elevene skal lære ydmykhet om sin evne til å forstå verden, åpenhet for nye fakta og argumenter, og ekte respekt for andre med diametralt motstridende synspunkter. Dessverre synes den moderne universitetsopplevelsen mer sannsynlig å bekrefte i studentene deres tidligere eksisterende bias og sunne egoer. [Kursiv lagt til.]

Bilde 3. Eks. på selvovervinnende påstand


Ja til det. Jindals observasjon er spesielt relevant for vitenskapelig utdanning. Vitenskapelig undersøkelse krever kritisk tenkning. Som Jonathan Osborne skrev i tidsskriftet Science in 2010 -her:
Typisk, i hastverket med å presentere hovedtrekkene i det vitenskapelige landskapet, blir de fleste argumentene som kreves for å oppnå slik kunnskap, skåret bort. Følgelig kan vitenskapen fremstå for studenter som en fakta-monolitt, en autoritativ diskurs hvor diskursiv utforskning av ideer, deres implikasjoner og deres betydning er fraværende (7). Studentene kommer da ut med naive ideer eller misforståelser om naturen til naturvitenskapen selv - en tingenes tilstand som eksisterer, selv om National Research Council; the American Association for the Advancement of Science; og en stor del av forskningen, hvor store aspekter er presentert her, alle vektlegger argumentasjon for å lære vitenskap (8-10).


Dessverre, når det gjelder vitenskap som omhandler opprinnelsesproblemer, lærer de ofte bare å huske og akseptere "fakta" om evolusjonen. Jeg hevder at undervisning om vitenskap som dogme ikke underviser om vitenskap i det hele tatt. La oss gjøre dette praktisk: Hvordan forventer vi å utvikle morgendagens Microsoft-datavitenskapsfolk, Salk Institute-biologer og DARPA-forskere uten å gi forespørselsbasert vitenskap forrang?
Hvis kritisk tenkning er viktig for den amerikanske samtalen generelt, som Intelligence Squared og Bobby Jindal er enige om, er det like så viktig for fremtiden til våre tekniske og medisinske institusjoner.

 

 

Ansvarlig for oversettelse og bilder; Asbjørn E. Lund