Kreft-teori om Kambrium --her.

Følger av universets begynnelse --her.

Om abstrakter i sinnet --her.

Meyer om ‘gud-i-hullene’ --her.

 


Hvor mutasjoner feiler -- Del I, Del II.

Frankenstein advarselen --her.

Homo sapiens? --her.

Vitenskap som dogme --her.

Mye skjult i hundespytt og råttent tre --her.


Diskusjon om menneskets opprinnelse --her.

Descartes sin blunder --her.

Ateist  gir begrunnelse for Gud --her.

To evolusjonister ramponerer teorien --her.


Finnes det humor i ID-bevegelsen? --her.

Homologi-argument --redusert.

Var C.S. Lewis evolusjonist?

--Del I; Del II.

Tankekors --her.


Hjerne ulik bevissthet  --her.

Hvaler i ‘Adam and the Genome’ --her.

Kan moral ha amoralsk opprinnelse? --her

 


Ingredienser ulikt liv --her.

Om ‘protein design’ --her.

Design tricks fra naturen --her.

Livets hardware argument --her.

‘Materialisme’ umuliggjør materialisme: her.


Om metodologisk naturalisme:

bakgrunn;

prinsipp.

Få slutt på menneskehandel --her.


James Tour om ‘origin of life’ forskning --her.

Jonas Nøland understreker dette i TU --her.

Newton om design --her.

Ateisme mot vitenskap --her.

Evolution news: Topp-historier i 2017 --her:


Design og 3-D struktur:

R. Dawkins argumenterer for id-5min --her.

3D-struktur av DNA i celler --

et logistikk mareritt --her.

Evolution news om: design og teleonomi --her.


Livets opprinnelse- utfordringer fra:

informasjon;

termodynamikk;

syntetisk kjemi;

kunstige syntetiserings-forsøk --her.