Trender i vitenskapsfilosofi: Hva betyr "semantisk informasjon"?
Evolution news; 10. des. 2018

Bilde 1: Claude Shannon, av DobriZheglov [ CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons.


Oversatt herfra.


"Informasjon" har blitt et trendy ord i vitenskapsfilosofi. Kjernen i saken: Frasen "semantisk informasjon", som materialister nå søker å utvide til å omfatte Claude Shannon sin syntaktiske informasjon, setter inn begrepet mening i kommunikasjon mellom enheter. Å snakke om semantisk informasjon lyder overflødig, som "visuelt syn", men det peker faktisk på alternative syn om informasjonsteori. Robert Marks og William Dembski "mener" noe annet med "semantisk informasjon", som unngår fellen av selvbenektelse som er til stede i metodologisk naturalisme.

For noen år siden -her, som rapportert av Evolution News, varmet David Wolpert fra Santa Fe Institute opp med begrepet informasjonsflyt i det fysiske universet. Wolpert og William Macready er best kjent for "No Free Lunch" (NFL) teoremene de viste på 1990-tallet. I hovedsak viste de at ingen søke-algoritme, inkludert evolusjonære algoritmer, er bedre enn blinde søk. Dembski utvidet NFL-teoriene i sin bok No Free Lunch (2002) for å argumentere for en lov om bevaring av informasjon. Han viste at blindt søk ikke med rimelighet kan forventes å finne et spesifikt, komplekst mål uten tilleggsinformasjon fra utenfor systemet. Man kan ikke fremskynde et søk på kløver ess i et sett med 52 kort som er vendt opp ned, for eksempel uten å lære en regel som "En kløver er alltid til høyre for en hjerter". Denne regelen må leveres eksternt for å forbedre søket i forhold til tilfeldig (blindt) søk. Legg merke til likheten til Gödels ufullstendighets- setning, som sier at et matematisk system ikke kan bevise seg selv innen sine egne ressurser.

Utviklet Wolpert
Med tre år å tenke på informasjon, hva har Wolpert kommet med? Nyheter fra Santa Fe-instituttet annonserer -her, "Ny definisjon returnerer mening til informasjon." Med hjelp av kollega Artemy Kolchinsky skrev David Wolpert en artikkel for Royal Society-tidsskriftet Interface Focus, "Semantic information, autonomous agency and non-equilibrium statistical physics" -her. De håper å lindre en mangel i Shannons informasjonsteori, som bare handlet om strukturen i en kommunikasjon (dvs. dens syntaks), ikke dens semantikk.
--Forskernes definisjon fyller et hull i informasjonsteorien etterlatt av Claude Shannon, som forsettelig utelatt spørsmålet om "mening" av informasjon i hans ikoniske artikkel som skapte feltet "A Mathematical Theory of Communication," i 1948.


Her er definisjonen de kom opp med, etterfulgt av et eksempel:
--Ved å ta tegn fra statistisk fysikk og informasjonsteori, har de kommet opp med en definisjon som legger vekt på hvordan et bestemt stykke informasjon bidrar til det fysiske systemets evne til å videreføre seg selv - som i sammenheng med vanlige biologiske organismer betyr at den overlever. Semantisk informasjon, skriver de, er "informasjonen som et fysisk system har om sitt miljø som er kausalt nødvendig for at systemet skal opprettholde sin egen eksistens over tid."
Stedet for mat er for eksempel semantisk informasjon til Great Barrier Reef fisk fordi det er avgjørende for fiskens overlevelse. Men lyden av et fjernt skip bidrar ikke til fiskens levedyktighet, så det kvalifiserer ikke som semantisk informasjon. [Kursiv lagt til.]
Med denne definisjonen ønsker de en teori som kan omfatte alle samspill i biologi og til og med fysikk. De ser informasjonsflyt selv i bergarter og orkaner! For dem hjelper deres definisjon "Å sortere klinten fra hveten når man prøver å gi mening til den informasjon et fysisk system har om sitt miljø." Ethvert system, fysisk eller biologisk, som opprettholder sin eksistens, har semantisk informasjon, ifølge denne oppfatningen. Legg merke til at den ikke trenger å være symbolsk.

I biologiens rike kan forståelse av rollen til semantisk informasjon hjelpe til med å svare på noen av disiplinens mest spennende spørsmål, for eksempel hvordan de tidligste livsformer utviklet seg, eller hvordan de eksisterende tilpasser seg, sier Kolchinsky. "Når vi snakker om fitness og tilpasning, øker semantisk informasjon over evolusjonær tid? Blir organismer bedre til å hente opp informasjon som er meningsfylt for dem?"
Men kan semantikk virkelig være "meningsfylt" i en virkelighet av ubevisste enheter?

Bilde 3. En versjon av Dembskis filter


Utilstrekkelig litteratur søk
Artikkelen og nyhets saken fra Santa Fe-instituttet virker uvitende om det faktum at intelligent designforskere har forsket og skrevet om begrepet "semantisk informasjon" i årevis. Her er en delvis liste:
2002 : William Dembski diskuterte semantisk informasjon i No Free Lunch -her.
2014 : Dembski dekket semantisk informasjon i sin bok Being as Communion,-her, som forsvarer den filosofiske oppfatningen at informasjon, ikke materie, er det grunnleggende aspekt av virkeligheten. Se denne korte videoen om definisjonen av informasjon som tillater matematisk analyse -her.
2015 : En ID The Future podcast -her, introduserte en "Taxonomy of Information", som fortsatte her og her. Diskusjonene skjelnet spesifikt semantisk informasjon fra annen informasjon.
2017 -her: David Snoke diskutert om informasjon er en fysisk ting, og fortsatte diskusjonen her . Han relaterer informasjon og entropi.
2017 -her: Brian Miller forsvarte semantisk informasjon fra en anti-ID-kritikk.
2018 -her: Mike Keas og Eric Anderson nektet at informasjonen ligger innenfor fysiske systemer, som Saturns ringer. "Informasjon i" må skille seg fra "Informasjon om", forklarer de. Diskusjonen fortsatte her.
2018 -her: Robert Marks fra Walter Bradley Center diskuterte Shannon-informasjon, og hvordan meningsfylt informasjon skiller seg fra det ved spesifisert kompleksitet, som er målbar. Marks og Dembski er medstiftere av Evolutionary Informatics Lab som har forsket på disse problemene i årevis.


En bro for langt
Disse ID-forskerne siterer fritt arbeidene til vitenskapelige materialister, men tjenesten blir sjelden gjengjeldt. Det kan fortsatt være en bro for langt å forvente materialister skal ta i ID-talsmenns original-bidrag til informasjonsområdet. Deres motstand kan skyldes faren for at et seriøst engasjement med ID-argumenter kan tvinge dem til å akseptere konklusjoner som ville motsette seg deres filosofiske antagelser. Bortsett fra det, er det materialistiske synet uholdbart på egen hånd, fordi det blir offer for selv-benektelse.

Vurder Kolchinsky og Wolperts definisjon igjen: "informasjonen som et fysisk system har om sitt miljø som er kausalt nødvendig for at systemet skal opprettholde sin egen eksistens over tid." Hva impliserer det om egen teori? (1) Det er et fysisk system, ikke et intellektuelt. (2) Det er en del av et miljø som opprettholder sin egen eksistens over tid. Følgelig undergraver deres "nye" definisjon av semantisk informasjon semantikken i egen artikkel. Hvorfor? Fordi den (artikkelen) utelukker originalitet, logikk og sannhet. De prøver bare å opprettholde sin eksistens over tid.


Betydningen (semantikk) krever en tenkende agent. Bare bevisste moralske vesener gjenkjenner mening. Ta en titt på fiske-eksemplet, hvor informasjon om en matkilde hjelper det med å opprettholde sin eksistens, men lyden av et fjernt passerende skip ikke gjør det. Med mindre Wolpert og Kolchinsky er villige til å tilordne tankeprosesser til fisken, som de beskriver som et "fysisk system" (ikke et beslutningsdyktig fri moralsk agent), reagerer fisken bare instinktivt på miljøet, og tolker ikke "mening" ut fra det. Mye mindre vet en orkan eller et annet selvorganiserende system som Saturns ringer noe om mening. I Wolpers konseptualisering går semantikken ned i avløpet lik en virvelbevegelse i vasken. Definisjonen er så altomfattende at den inkluderer svarte hull og treghet, men likevel så begrensende at den eliminerer menneskelig kreativitet fra å ha semantisk innhold.


Klarhet bryter inn
Klarhet bryter inn som solskinn på "semantisk informasjon" når frie, moralsk rasjonelle agenter ikke utelukkes av vilkårlige regler for metodologisk naturalisme. En intelligent agent kan programmere fisk for å svare på matkilder eller roboter for å søke ut strømuttak til å lade seg selv. Hovedpunktet er at forskjellen mellom stimuli fra en matkilde og et skip ikke skiller seg ut fra hvordan noe sløvt selektivt press virker fra utsiden på organismen. I stedet ligger forskjellen i organismens intelligent konstruerte sensorer og forhåndsprogrammerte svar.
Intelligente agenter kan skape komplekse verk, inkludert symfonier og romskip. Intelligente agenter kan skrive artikler med fornuft og logikk. La oss finne årsakssammenheng der den hører hjemme, i programmeringen til et sinn, ikke i det ikke-styrte fysiske systemet. Sett semantikk der den hører hjemme, ikke i en matkilde, men i bevisstheten til et tenkende vesen.

 

Tager: Bevaring av informasjon; Blindt søk; Entropi; Informasjonsteori; 'Ingen fri-lunch' teorem; vitenskapsfilosofi; Årsaksforhold.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund