Newton forsto at naturen manifesterer design av høyeste orden
Michael Egnor; 1. januar 2018
Oversatt herfra.


Bilde 1: Isaac Newton, av William Blake [Public domain], via Wikimedia Commons.


Til alle våre lesere ønsker jeg en lykkelig og velsignet 2018. Vi har mye å feire i denne sesongen, og jeg vil foreslå at i tillegg til våre tradisjonelle feiringer tar vi et øyeblikk til å takke for livet til en mann som ble født i 1642.
Isaac Newton forvandlet matematikk og fysikk. Han (ko-)oppdaget matematisk analyse, og oppdaget bevegelses- og tyngdeprinsippene som danner grunnlag for moderne fysikk og ingeniørfag. Selv de store fremskrittene i det 20. århundre innen relativitet og kvantemekanikk var utdypninger på eller formulert i i forhold til newtonsk mekanikk.


Noen ateister har implisitt hevdet Newton som sin egen. De misforstår beklageligvis Newton og den vitenskapelige opplysning.
Newton, som nesten alle de store forskerne som har gitt oss moderne vitenskap, var en lidenskapelig kristen. Han var uortodoks; hans tro er best beskrevet som ikke-trinitær monoteisme, på grensen mot deisme. Likevel skrev han mer omfattende om bibelsk profeti og kristendom enn om fysikk og matematikk, og han trodde at harmonien og den matematiske skjønnhet i naturen var universets utforming fra Guds sinn.

Bilde 2. 'Det gyldne snitt'-Leonardo

Han skrev :
-Dette vakreste systemet av solen, planeter og kometer, kunne bare få fremgang via råd og herrevelde til et intelligent vesen. Dette vesen styrer alle ting, ikke som verdens sjel, men som Herre over alle; og på grunn av sitt herredømme ønsker han å bli kalt "Herre Gud" [pantokrator ], eller "Universell Hersker" Den Høyeste Gud er et evig, uendelig, [og] helt perfekt vesen..


Newton holdt ateisme i forakt:
-Opposisjon mot gudsfrykt er ateisme i yrke og avgudsdyrkelse i praksis. Ateisme er så meningsløs og frastøtende for menneskeheten at den aldri hadde mange professorer.
Newton forsto at naturen manifesterer design av høyeste orden, og at vitenskap, riktig forstått, er studiet av universets intelligente design. Ateistisk tro - fornektelsen av intelligent design i den naturlige verden - er antitesen til vitenskapen. Ateistisk vitenskap er er en slags avgudsdyrkelse, og er et ideologisk motivert benektelse av å anerkjenne det åpenbare design til stede i den naturlige verden.


Newtons revolusjonerende forskning var et eksempel på uunnværligheten av slutning til intelligent design i vitenskapen. Denne design-inferansen ble delt av nesten alle de store forskerne fra fortidens atskillige århundrer, fra Kopernicus til Galileo til Kepler til Faraday til Pasteur til Maxwell (fram) til Einstein.


Så med det nye året er jeg takknemlig for mange velsignelser. I mine bønner gir jeg vår skaper takk for velsignelsen til moderne vitenskap, gitt til oss gjennom forskere som Isak Newton som eksplisitt søker og avslører naturens intelligente design.

 

Tager: design; Ingeniørkunst; fysikk; vitenskap; vitenskapisme (scientisme).

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund