En heretisk bioenginør spør: Hva må darwinistene skjule?
Matti Leisola og Jonathan Witt
14. febr. 2018

Oversatt herfra.


Bilde 1: kreditt: Engin_Akyurt, via Pixabay.


Redaktørens notat : Følgende er tilpasset den nye boken Heretics: En forskers reise fra Darwin til Design , av Matti Leisola og Jonathan Witt.

Jeg (Matti Leisola) startet min vitenskapskarriere som en darwinist. Men det vitenskapelige beviset drev meg til vitenskapelig kjetteri. Jeg avviser nå darwinismen. Og jeg omfavner teorien om intelligent design.
Teorien om intelligent design fastholder at fremvisningen av design i naturen er ekte, ikke illusorisk. Den hevder at organismer er sofistikerte informasjonssystemer best forklart med henvisning til en intelligent årsak. Grunnleggerne av moderne vitenskap var overbevist om at naturen pekte på design. Og et voksende antall moderne forskere tror det også. Denne gruppen inkluderer også noen religiøst skeptiske tenkere.

Bilde 2. Leisolas nye bok 'Heretic'


Den berømte filosofen Antony Flew forsvarte ateisme i nesten hele sitt liv. Men i 2004 endret han seg. "Argumentet til Intelligent Design er enormt sterkere enn det var da jeg først møtte det," skrev han.


NYU-filosofen Thomas Nagel - en ateist - støttet en pro-ID-bok av Stephen Meyer. Deretter publiserte Nagel en bok med den spisse tittelen Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False; -her.
Der skriver han at designteoretikere som Michael Behe og Stephen Meyer har tilbudt "empiriske argumenter ... av stor interesse", og bør ikke bare bli rakket ned på og avvist. "Problemene som disse barrikadestormerne utgjør for den ortodokse vitenskapelige konsensus, bør tas seriøst. De fortjener ikke den forakten de ofte blir møtt med. Det er åpenbart urettferdig."

Bilde 3. Filosof Thomas Nagel


Dårlig utformede argumenter
Men mange darwinister går rett på å karikere intelligent design. De kaller det feilaktig et argument fra uvitenhet. Nei, det er et argument fra det vi vet at naturlige prosesser kan og ikke kan gjøre. Og det er et argument fra det vi vet at intelligente agenter kan gjøre.


En annen taktikk for å diskreditere ID er å argumentere for at Gud ikke ville ha gjort det på den måten. Det vil si at han ikke ville utforme visse biologiske former som de insisterer på er dårlig utformet. Bare en blind prosess som evolusjon ville det, --sier de.
Men mange av disse "dårlige design" -eksemplene faller fra hverandre under inspekskjon.
For eksempel hevdet de at øynene våre er koblet "baklengs", en jerry-rigged fix som støtter blind evolusjon. Men vi vet nå at "baklengs kobling" faktisk forbedrer oksygentilstrømning.


Et annet eksempel: Organer som anses som vestigale og ubrukelige har vist seg å utføre verdifulle funksjoner.
Men det er et mer grunnleggende problem med disse dårlige design-argumentene. De hviler på en falsk antagelse. Forutsetningen? Hvis det er en Gud, ville han designe hver organisme til å være maksimalt egnet og fri for smerte eller svakhet - hver skapning en liten gud. Denne resonnementet faller sammen når du klikker på det.
Det er veletablerte teologiske grunner til at en god og vis Gud ikke ville skape en slik verden - spesielt en verden han visste, ville bli befolket av falne og syndige mennesker.

Bilde 4. 'Halebenet' ikke vestigalt


Anti-design evolusjonister ignorerer denne rike kroppen av teologisk refleksjon. Deretter påberoper de en overfladisk teologi om skapelsen. Så skroter de stråmannen som uforenlig med bevis fra biologi.
Og hvis du påklager dem for det, blir du anklaget for å snakke teologi i en vitenskapelig diskusjon. De fortjener kreditt for pågåenhet, i hvert fall siden de introduserte teologi i diskusjonen. Og på en dårlig måte.


Ingenting å skjule
I mellomtiden får det å promotere ateisme fra universitets-læresteder passere. Richard Dawkins foredro i Finland i 2005, og ingen petisjon ble samlet mot ham, selv om han fritt blander religion og vitenskap. Han skrev til og med en bok kalt The God Delusion . Fysikkprofessor Kari Enqvist, lærer ved Helsinki Universitet, blander åpenbart religion og vitenskap i det han sier at "tro på Gud er som en virussykdom."


Jeg tror Enqvist har feil. Og likevel støtter jeg hans rett til å snakke fra sitt sinn. Dette kalles akademisk frihet. Vi trenger mer av det. Vi trenger det både for dem som tror vitenskap peker på ateisme, og for de av oss som er uenige. Jeg er ikke redd for akademisk frihet fordi jeg ikke er redd for beviset. Jeg vet hvor det fører. La det skarpeste lyset du finner skinne.

Tager: Antony Flew; intelligent design; vestigale organer; virveldyrs øyne; vitenskap;

Bilde 5. Darwin var for ytringsfrihet

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund