Hvilken evolusjons "kontrovers"?

Scott Turner får mye ros fra 'Quarterly Review of Biology'


David Klinghoffer; 26. mars 2018
Oversatt herfra.

Bilde 1: Boka 'Purpose and Desire'.


Dette bekrefter en observasjon som vitenskapsfilosofen Stephen Meyer og andre ofte har gjort. Hvis du vil vite hva forskerne selv tenker om evolusjonsteoriens nåværende status, må du se bak 'offentlighets-sløret'. Du må lese hva de sier i det relativ vernede faglige tidsskrifter. Her er for eksempel en gjennomgang i nåværende siste utgave av The Quarterly Review of Biology av biologi som roser Scott Turners bok, Purpose and Desire: What Makes Something 'Alive' and Why Modern Darwinism Has Failed to Explain It.
Mens han anfører noen milde reservasjoner, kunne kjemiker Addy Pross neppe være vennligere. Pross er selv forfatteren av What Is Life? How Chemistry Becomes Biology (2012, Oxford University Press). Han er for tiden professor ved Ben Gurion Universitetet i Negev, i Israel. En ekspert av termittuer, Turner er biolog ved statsuniversitetet i New York.
Første setning i anmeldelsen er slående.


For de som fortsatt tror at det grunnleggende ved moderne biologi ble fast etablert av Darwins monumentalteori om evolusjon for et og et halvt århundre siden, og finjustert av nydarwinismen ca. syv årtier senere, er J. Scott Turners provoserende boktittel i Purpose & Desire en ytterligere påminnelse om at [biologiens] naturlige natur forblir nedsunket i kontrovers og usikkerhet.
Vent, "For de som fortsatt tror at det grunnleggende ved moderne biologi ble fast etablert av Darwins monumentalteori ..."? Du mener at ikke alle "fortsatt" tror det lenger? Hvilken "kontrovers"? Hvilken "usikkerhet"?
Pross skriver: Forfatteren ... fortsetter å bygge videre på dette temaet for å argumentere for tre hovedpunkter, alle kontroversielle i varierende grad. For det første, at den sentrale tesen i neo-darwinismen, nemlig at evolusjonen er resultatet av det som Turner merker et "sjelløs lotteri" (s. 292) i genbassenget hviler på det mest shaky grunnlag og lenge har hatt behov for revisjon.

Bilde 2. Alt levende inneholder informasjon


Vent..! Å si at "sentraltesen i neo-darwinisme ... hviler på det mest ustødige grunnlag" er en "kontroversiell" erklæring? Ikke bent fram feil, men som en legitim debattsak?
Nei! Jeg trodde: "Det er ingen kontrovers: La oss slutte å feiloppdra våre barn om evolusjon" -her. Jeg trodde, "Hovedstrøms forskere ser ingen kontrovers" -her. Jeg tenkte, "Det er ingen debatt om evolusjon blant de aller fleste forskere" -her. Jeg tenkte, "Det er ingen vitenskapelig kontrovers om de grunnleggende fakta om evolusjon"-her. Jeg tenkte: "Her er det fortsatt ingen debatt om evolusjon" (-her). Jeg trodde igjen: "Det er ingen vitenskapelig debatt om det grunnleggende i evolusjonen" (-her). Etc. etc.
Ah, men det er alle utsagn som er ment for media eller offentlig bruk. Skjønner du det ikke?


De er, sier Pross: "alle provoserende ting som er bestemt (med hensikt) til å gjøre tradisjonelle neo-darwinister tilbaketrukne." Å si at "moderne darwinisme har unnlatt å forklare hva som gjør noe 'levende' er 'provoserende', sier du, men Ikke bevis på galskap, selvbedrageri, eller busemannen som alltid gjemmer seg bak gardinene eller under sengen i sammenhenger som dette, såkalt kreasjonisme?

Mens han tilordnet noen "virkelighetsfjerne ideer" til Dr. Turner, kunne Dr. Pross i det store og hele ikke være mye mer varmt disponert overfor boken eller forfatteren:
--Det som gjør boken så verdt å lese og tankevekkende er imidlertid at Turner er en dypt kunnskapsrik biolog, velbevandret i de intime detaljene om evolusjonsteori og den forvitrede banen den evolusjonære debatten har tatt over de siste 150 årene.

Bilde 3. To typer av vitenskap


Det siste avsnittet: --Til tross for disse mer virkelighetsfjerne ideene, kan denne vakkert skrevne boken, fulle av anekdoter og biologiske insikter som bare tiår med felt- og livserfaringer kan gi, la leserne bli berørt av Turners dype forståelse for livets utsøkthet, dets rikdom og mangfold. 'Purpose & Desire' er en provoserende avhandling, men en som gir en fantastisk rik lesing, tankevekkende og sterkt anbefalt.


Det er en fantastisk anmeldelse, for enhver forfatter og ikke minst for en biolog som meget interessant befinner seg på begge sider av evolusjonsteori og intelligent design. Lytt til Scott Turners todelt podcast-intervju med Rob Crowther for ID Future (her), der han snakker om å møte Stephen Meyer og andre ID-talsmenn.


Fra påstandene i populær-media at neo-darwinismen har alt på stell, ville du forvente at en slik bok i hendene til en fremtredende vitenskapsmann i en fagfelle-vurdert journal, ville bli hånet som underlig eller svekket. Ikke i det hele tatt!

Tager: Biologi; Debatt; ID the Future; J. Scott Turner; Neo-darwinisme.

 


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund