Homo sapiens eller Pan sapiens?
David Klinghoffer; 28. jan. 2018
Oversatt herfra.

Bilde 1: Kvinne, 'snakker med' en bonobo (sjimpanse), Pan paniscus, by Wcalvin (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons.


Et skarpt forslag, blant annet med sikte på å deflatere ideen om menneskehetens eksepsjonelle plassering i naturen, antyder at vår art virkelig er feilbenevnt. I stedet for Homo sapiens skulle vi riktig klassifiseres som Pan sapiens, bare en 'høy-på-pæra' sjimpanse. Astrofysiker John Gribbin , f.eks., skriver:
--Det er bare gjennom en historisk ulykke og Linnés frykt for å vekke teologers vrede at Homo sapiens sitter i unik og isolert prakt som eneste medlem av slekten.
Våre felles forfedre med sjimpanser tilbys som et argument til fordel for å reklassifisere, vårt forhold til dem som ekstremt nær fettere, vist på sin side av den nesten identiske naturen til menneskelig og sjimpanse DNA.

Bilde 2. Ulik epigenetisk modifisering (DNA-methylering) --hos sjimpanse og menneske

Sistnevnte viser seg likevel å være litt av en myte. Det er visselig blitt overbetont. På en ny episode av 'ID the Future', snakker biolog Ann Gauger med Sarah Chaffee om det, i sammenheng med en diskusjon av den nye boken 'Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique.kritikk'. Dr. Gauger forklarer hvorfor det ikke er i nærheten av det klippe-solide grunnlaget for tesen om menneske-sjimpanse felles forfedre som vi blir fortalt at det er. Lytt til podcasten eller last den ned her.


Kommentar til lydfilen: Tall som oppgis for likhet menneske-sjimpanse genom i lydfilen: 95%. RNA-editering og spleising foregår annerledes i de to artene, bl.a. med epigenetiske brytere som slår gener av/på. To gener med samme sekvens kan generere ulike produkter --hvilket er vesentlig!
To populasjons-studier utført av matematikere (Durran/Smith) indikerer at 60 tusen år trengtes bare for å få rett mutasjon og 100 ganger så lenge for å fiksere dette (at alle medlemmer får del i det), altså til sammen ca. 6. millioner år {mens det altså 'skulle ha skjedd' i løpet av 2 millioner år --oversetters tilføyelse.} 2 mutasjoner ville ta 216 millioner år --tilbake til pattedyrenes opprinnelse, for å fikseres. Bare for å gå fra Lucy til oppreist ape (homo erectus), ville kreve 16-18 koordinerte mutasjoner i benstrukturen alene. Å få til andre nødvendige funksjonelle endringer (som er tilstede samtidig og virker sammen, det er ikke tilstrekkelig å få dem én etter én) --ville kreve anslagsvis 32 mutasjoner..

 

Ansvar for oversettelse og bilder: Asbjørn E. Lund