Hvorfor evolusjonsteorien er mer sikker enn tyngdekraften
Granville Sewell; 12. april 2018
Oversatt herfra.


Bilde 1: Joseph Le Conte, via Wikimedia Commons.


I en 2016-post her (" Hvorfor skal evolusjonær biologi være så annerledes? "), siterte jeg fra en 1888-bok, Evolution, av Joseph Le Conte, Universitetet i California, professor i geologi og naturhistorie, og fremtidig president for det geologiske samfunn av Amerika. Le Conte anerkjenner at i fossilregistret "kommer artene inn plutselig" og at dette "ser ut som om uforanderlighet av spesifikke former og overnaturlighet av spesifikk opprinnelse."
Deretter innrømmer han: "Et organ må allerede være nyttig før naturlig valg kan ta tak i det for å forbedre det." Med andre ord kan det ikke forklare utseendet til noe nytt. I en annen ærlig opptak, sier han at mens skjønnhet i blomster kan forklares med seksuelt utvalg:
--Den mest storslåtte skjønnhet er overdådig fordelt selv blant de laveste dyrene, for eksempel marine skalldyr og polypper, hvor ingen slik forklaring er mulig. Prosessen hvor en slik skjønnhet er oppstått og intensivert, er helt ukjent for oss.


Le Conte konkluderer likevel:
--Vi er sikre på at evolusjonen er helt sikker - ikke evolusjon som en spesiell teori - Lamarckianisme, Darwinisme, Spencerianisme ... men evolusjon som en lov om utledning av former fra tidligere former .... I denne forstand er den ikke bare sikker, det er aksiomatisk . Det er bare nødvendig å forstå det klart, for å se at det er en nødvendig sannhet .... Opprinnelsen til nye fenomener er ofte uklar, selv uforklarlig, men vi tenker aldri å tvile på at de har en naturlig årsak; for å tvile er å tvile på fornuftens gyldighet og naturens rasjonelle sammensetning ...
Evolusjonsloven er like sikker som gravitasjonsloven. Nei, den er langt mer sikker. Sammenhengen mellom suksessive hendelser i tid (årsak) er langt mer sikker enn sammenhengen mellom sameksistente objekter i rom (gravitasjon). Den førstnevnte er en nødvendig sannhet, sistnevnte er vanligvis klassifisert som en betinget sannhet.


Le Conte sier således hva som vil bli klart for alle som prøver å presentere bevis for darwinister. Gravitasjonsteorien er en "kontingent" sannhet: Vi tror det bare så lenge bevisene støtter det. Evolusjonsteorien er en "nødvendig" sannhet. Den er ikke betinget av støttende bevis. {Her blandes det mellom årsaksloven, som gjelder generelt, og om slike årsaker kan være intelligente- som er det striden står om -oversetters merknad.} Det skal bemerkes at siden det ikke er noen sjanse til å finne en "naturlig" forklaring på begynnelsen av tiden, krever Le Conte's aksiom av oss også å avvise Big Bang-teorien før vi ser på bevisene.

Tager: Arter (species);dyr; fossilregisteret; geologi; gravitasjon; seksuell seleksjon; skjønnhet;

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

-------------