Evolusjonen ved blind styring er egentlig bare ikke-styrt evolusjon
Douglas Axe; 21. sept. 2018
Oversatt herfra.


Bilde 1. Bokstavsuppe kilde: Shutterstock, modifisert av Ryan Axe.


Jeg har hatt en pågående diskusjon av boken min - Undenable: How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed - lenke; med min venn Hans Vodder (se her for alle innlegg). Som en teistisk evolusjonist tror Hans at Gud kanskje har brukt darwinistisk evolusjon for å skape det fulle mangfoldet av liv. Undenable overtalte ham ikke om noe annet, og mens han ikke har overbevist meg om at jeg tok feil, ville jeg vite hvordan to personer med lignende verdenssyn kan tenke så annerledes om opprinnelsen.


Tenk deg en sandstorm
I det jeg minstenker at vi kan knytte andre betydninger til ordet for naturlig , spurte jeg tidligere -her Hans om å forestille seg en sandstorm som produserer en fantastisk skulptur av et menneske. Mitt poeng var at hvis vi skulle bevitne en slik ting, ville vi umiddelbart vite at dette ikke var vanlig (dvs. naturlig ) sandstorm.


Her er Hans' svar:
Mens jeg bekrefter at Gud kan forordne utrolig usannsynlige omstendigheter, forblir jeg agnostiker om hvorvidt evolusjonære utfall egentlig er utrolig usannsynlig. Jeg fortsetter å tenke at det er vanskeligheter med å beregne evolusjonære sannsynligheter. Som Van Till har påpekt, krever slike beregninger typisk å behandle organismer som diskrete kombinatoriske gjenstander hvis bestanddeler, for kvantifiseringsformål, anses som helt uavhengige av hverandre. Denne metoden, selv om den er litt abstrakt, gir i hvert fall et fungerende tall.


Det er imidlertid svært tvilsomt om dette tallet er virkelig representativt for sjansene for at en organisme utvikler seg "naturlig", siden behandling av organismen som en diskret kombinatorisk gjenstand krever at man legger til side de forskjellige særpregene, inkludert naturlover, prosesser, innledende forhold, miljømessige begrensninger, utvalgstrykk og så videre, som kan forstyrre utviklingen av organismen på en eller annen måte.

Ved å tilpasse Van Till noe, slår det meg at du og jeg ser etter to forskjellige ting, Doug. Jeg tror Undeniable spør: "Hva er sjansen for at et funksjonelt sammenhengende system ville samle seg selv, gitt at ethvert mulig arrangementer av dets deler er like sannsynlige?" Men i lys av de nevnte særpregene er det usannsynlig at alle andre mulige ordninger er .. like sannsynlige. Så det mer relevante (men til slutt ubesvarte) spørsmålet ser ut til å være: "Hva er oddsene for at dette systemet utviklet på naturlig måte, gitt alle naturlige lover, prosesser, etc.?" Dette er svært forskjellige spørsmål, og jeg ser ingen grunn til å anta at svaret vil være det samme i begge tilfeller. Så, jeg forblir agnostisk om sannsynligheter.


Følgelig bekrefter jeg at Gud kunne ha brukt "naturlige krefter som en billedhugger bruker en meisel" (Ax, 6/22/18), men nekter at teorien er begrenset til å velge mellom enten de novo skapelse eller kontinuerlig guddommelig inngrep. Det kan være (for alt vi vet) at sannsynligheten for livet som utvikles på naturlige måter (gitt summen av naturlige lover, prosesser, etc.) kan falle på denne siden av terskelen for 'fantastisk usannsynlighet'. Men det er åpenbart mer å si, og jeg gleder meg til å utforske disse temaene ytterligere i det vår samtale fortsetter. ---

Takk, Hans. Selv om jeg vanligvis er den som holder tempoet i utvekslingen, nyter jeg det veldig mye, og jeg ser frem til å se hvordan den utvikler seg, som deg.
Din bekymring for at vi ikke overvurderer vår forståelse, er god. Jeg er helt enig. På den annen side bør vi også være forsiktige med ikke å bruke ufullstendigheten av vår forståelse som en unnskyldning til å unngå sannheter som egentlig ikke krever fullstendig forståelse.


En tidligere innrømmelse


Du innrømmte tidligere at vi ikke nødvendigvis trenger nøyaktige sannsynlighetsberegninger for å utelukke naturalistiske forklaringer, men dine fortsatte reservasjoner antyder for meg at du ikke fullt ut erkjenner den svimlende forskjellen mellom omfanget av tilfeldighet som naturen kan levere og omfanget av tilfeldighet at naturen ville trenge å levere, for at ting som flaggermus eller delfiner skulle ha blitt til, grunnet naturlige årsaker.
Et hovedpunkt for Undeniable er at det å lage en hel ting som gjør noe smart, krever at mange deler skal ordnes på en komplementær måte. Individuelt er det ikke sannsynlig at hver av disse delene vil bli ordnet riktig ved en tilfeldighet, og dette gjør det fantastisk usannsynlig at hele hendelsen inntreffer.
Igjen, er rudimentær matte helt tilstrekkelig her. De hundrevis eller tusenvis av småfraksjoner som representerer de individuelle sannsynlighetene, multipliseres uunngåelig til en sannsynlighet så liten, så den utgjør en umiddelbar umulighet. Dette gjør konklusjonen at oppfinnelser ikke kan skje ved uhell, ekstremt robust: det er ikke avhengig av de faktiske verdiene av de små sannsynlighetene, forutsatt at de faktisk er små (betyr: <0,5).


En ape på en datamaskin
Selv om forstyrrelser av den typen du refererer til er ekte, Hans, endrer de ikke denne konklusjonen. Du snakker om avvik fra helt ensartet fordeling, som ikke er det samme som veiledning. En ape som leker med et datatastatur vil sannsynligvis treffe noen taster mye oftere enn andre eller å trykke fingrene mellom nabotaster for å produsere bokstav- kombinasjoner, som er merkbart ikke-tilfeldige. Men intet av dette forbedrer oddsen for et fornuftig avsnitt som sluttresultat. Faktisk forventes blinde forstyrrelser av denne typen å gjøre saker verre , ikke bedre!


Sandstorm-eksemplet fører oss til samme konklusjon. Vi trenger ikke å anta at alle former som muligens kan overføres til en robust utforming av marmor, er like sannsynlige eller at det som skjer med en flate av overflaten er uavhengig av hva som skjer med en annen. For å være sikker på at naturlige prosesser ikke kan skape dette til noe vi ville feilta for å være et arbeid av Donatello, er alt vi trenger å vite at mange endringer måtte skje på en svært komplementær måte, og ingen av disse endringene er tilbøyelige til å skje ved en tilfeldighet.


Selvfølgelig kan svært innsiktsfulle forstyrrelser i sandstorm eller evolusjonær prosess få de respektive jobbene gjort, men disse faller godt utenfor de naturalistiske årsakene du har begrenset deg til, umiskjennelig så. Mesterverk kommer bare fra en mesters verk.

Tager: Darwinistisk evolusjon; delfiner; menneske; Teistisk evolusjon; Undeniable.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund